Kategoriarkiv: ÖVRIGT *********

Två små apor och en grävling

Visst är de söta de små silkesaporna, som i följande julannons uppges gilla att ”titta på TV och ta snaps med dig”:

Till salu: Christmas Baby silkesapa apor
Min man och jag, ger ut ut söta apor barn silkesapa för antagande till någon husdjur kärleksfull och omtänksam familj oavsett var allt de kunde vara.
Våra barn är hus upp, bär blöja utbildad, koppel tränade, kläder och gillar att lägga runt, titta på TV och ta snaps med dig.
Vänligen kontakta för mer information om dessa barn. De vaccinerade, älskar lydig, intelligent, akrobatisk, mycket frisk och företaget av barn och andra husdjur.”

Att annonsören inte är svensk framgår väl tydligt, men det är kanske inte lika uppenbart för alla hugade spekulanter att man riskerar att antingen bli utsatt för bedrägeri eller att bli haffad av polisen.
Säljaren vill att man betalar i förskott innan aporna uppges ska transporteras från utlandet till Sverige. Skulle aporna mot förmodan nå köparen kan denne komma att åtalas för brott mot djurskyddslagen, och dömas till böter eller fängelse i högst två år. Några apfall genom åren:

Böter för skånsk apägare. En vitörad silkesapa. 30 dagsböter.
Böter för apa i lägenhet. En lemur. 1500 kr böter.
Apornas tidigare ägare åtalas. Två silkesapor.

Det är alltså inte tillåtet att hålla apor, rovdjur eller rovfåglar som sällskapsdjur. Inte heller individer som fångats i det vilda.

Grävling och iller kan dock hållas som husdjur. Men de måste vara uppfödda i fångenskap. Och ett krav gällande grävling är att man kan erbjuda en inhägnad på minst 600 kvadratmeter.
Uppfödare säljer vanligen sina grävlingar till hundägare för grythundträning. Några enstaka används som sällskapsdjur, exempelvis grävlingen Tor som både gosar och pussas:

Enligt grävlingägaren Mats ”finns det många felaktiga myter om just grävlingar. Att man ska bli jagad och få benen avbitna är bara en av dem. Men hur tam kan egentligen en grävling bli?
Mats och frun Annas bröllop skulle kunna vara beviset.
– Maya, vår första grävling, var med och sprang runt bland alla gäster och lekte. Med andra ord, de kan bli hur tama som helst, säger Mats med ett stort leende.”

Artikel och video med grävlingen Tor:
TV: Grävlingen Tor ”bästa husdjuret” (Norrtelje tidning, dec 2014).


Mera:
– Ur Statens jordbruksverks författningssamling (pdf-fil):
”5 § Det är inte tillåtet  att hålla,  förmedla eller sälja apor, rovdjur, rovfåglar, hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur eller hybrider mellan tamkatt och vilda kattdjur för sällskap och hobby. Detsamma gäller för korsningar mellan sådana hybrider och vild art.
Tamiller och grävling får dock hållas, förmedlas eller säljas för sällskap och hobby.”


Ovanstående är en återpublicering, från år 2017.

Stjärnstoft, kremation och minneslund

Begravningsorden
Av jord är du kommen. Jord skall du åter varda.
skulle vid en modernare tolkning än den gammelbibliska kunna formuleras i ett större perspektiv:
Av stjärnstoft är du kommen. Stjärnstoft skall du åter varda.
Det ganska kända uttrycket ”Vi är stjärnstoft” (we are stardust) syftar på att grundämnena bildades i stjärnor, dvs våra kroppars ”byggstenar” (atomer) kommer från stjärnor.
Om några miljarder år kommer vi troligen att återgå till en stjärna, när vår egen stjärna (solen) uppsvälld till röd jätte slukar planeterna runtomkring.

I stjärnor är det hett som elden, vilket som av en händelse leder tankarna till att
83 procent* numera väljer kremation istället för jordbegravning (i Sverige).

Diagram* ovan: kremationsfrekvens i Sverige 1990 till 2019. Här framgår att nu väljs vanligen kremation även på orter som inte har eget krematorium. Det finns 58 krematorier i Sverige (2019), antalet har minskat de senaste tjugo åren.

Merparten av de kremerade gravsätts i minneslund, som är en anonym gravplats. Dvs ett område där flera askor grävs ner (eller sprids) av kyrkopersonal (utan några andra närvarande), och där de avlidnas namn inte visas för besökarna.
Resterande gravsätts exempelvis i urngrav eller i askgravlund (den sistnämnda är delvis anonym). Ett mindre antal askor sprids på annan plats än begravningsplats, över jord eller vatten, då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Innan en död kropp kan kremeras så måste läkaren som dödförklarade den avlidna skicka in ett dödsbevis till Skatteverket så att de kan utfärda ett dödsfallsintyg. Läkare glömmer eller gör fel ibland och då får man vänta med kremationen tills läkaren får tummen ur, så att säga. Några exempel:

  • 2020, Patientnämnden:
    ”Väntan på korrekt dödsbevis. En person avled vid ett akutsjukhus. Personens närstående har haft svårt att få ett korrekt dödsbevis från avdelningen där han dog. Trots påtryckningar från begravningsbyrån har dödsbeviset inte kompletterats, detta har skapat praktiska problem för personens närstående rörande exempelvis kremering och uppsägning av bostad.”
  • 2015, VLT:
    ”Familjeläkare missade dödsbevis. Först glömdes dödsbeviset bort. När landstinget blev påmint om det utfärdade läkaren dödsbeviset men fyllde i det felaktigt. Efter ytterligare en påminnelse skickades ett nytt bevis i slutet av förra året men det kom av någon anledning inte fram till Skatteverket. Först sex veckor efter dödsfallet fick Skatteverket dödsbeviset och kunde dödförklarar kvinnan.Enligt reglerna ska läkare underrätta Skatteverket snarast efter ett dödsfall så att personen kan bli dödförklarad. Först därefter kan gravsättning göras, bouppteckning genomföras, eventuella försäkringar utbetalas och bankkonton avslutas.”

Förvirrade läkare kan förstås göra fel på fler sätt än ovan, exempelvis skriva dödsbevis för en levande person:

  • 2020, Patientnämnden:
    ”Felaktigt dödförklarad på äldreboende. Läkare vid ett äldreboende har felaktigt skickat ett dödsbevis till Skatteverket avseende en levande person. Ansvarig sjuksköterska hade ringt upp patientens dotter och meddelat att modern drabbats av Corona samt avlidit. Trots försök har det inte gått att nå verksamhetschefen, inte heller den läkare som dödförklarade mamman. Åtgärd: Handläggning pågår.”

Det kan bli fullsatt i en minneslund. I Helsingborg hade en kvinnas mamma önskat att få sin aska spridd för vinden i minneslunden. Men hon nekades plats eftersom askorna grävs ner, de sprids inte för vinden, och det var fullt:
”Askorna grävs ner, vi har ett system så vi vet var vi sätter askorna nånstans, vi är noga med att inte gräva igenom askor som redan är satta, så till slut blir det fullt. … Är det fullt så är det fullt. Vi har lite platser kvar som vi förbehållit för att kunna sammanföra make/maka.”

Kvinnan erbjöds istället plats i en intilliggande skogsminneslund, men mamman hade sagt att hon inte ville bli begravd i en skog:
youtube.com/watch?v=0HpApmDrct4 .

Kremationsfrekvens i världen

Andelen kremationer i Danmark är över 85 procent, Sverige ligger strax under. Finland, Norge och Island är på efterkälken. Samtliga har större andel kremationer nu än för tjugo år sedan. Diagram*:

I övriga världen ligger följande länder på liknande nivå eller högre än Danmark och Sverige:
Hong Kong (92 %), Japan (99,97 %), Schweiz (87 %), Singapore (81 %), Slovenien (84 %), Sydkorea (85 %), Taiwan (97 %), Tjeckien (83 %).

I USA väljer 52 % kremation, Storbritannien 77 %, Tyskland 67 %, Frankrike 37 %, Kina 50 %.
(Från sid 29 i ”Kremationsstatistik 2019”, se nedan).

Slutligen: Svenska krematorieugnar är miljövänliga men kan bli bättre. Sedan år 2017 är målet fossilfri drift:
”Ett av målen som SKKF uttalade i krematorieutredning 2017 var en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Som ett steg på vägen för detta mål tillsattes en utredning avseende stödbränsle för krematorieugnarna.”*Kremation = likbränning, eldbegängelse, kremering.
*Diagram och uppgifter från ”Kremationsstatistik 2019” av SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund), augusti 2020:
– skkf.se/wp-content/uploads/2020/08/Kremationsstatistik-2019.pdf .
Och: skkf.se/krematorieverksamheten .

Din mor eller far dör på din namnsdag, slump eller budskap?

Om din mamma eller pappa avlider samma dag som du har namnsdag, då beror det på omständigheterna och/eller din världsbild huruvida du kommer att uppfatta detta dödsdatum som slumpen eller som ett mystiskt budskap.

Om dödsorsaken och dödssättet visar att det var en onaturlig död, som mord eller självmord (eller olycka), då kan dödsdatum vara ett aktivt val av en mördare eller den avlidna. Som ett budskap till Dig och omvärlden. Då blir det nog kusligt för dig. Om du inte uppfattar det som slumpen.

Om det istället var en naturlig död (dvs pga sjukdom), och om du tror starkt på HÖGRE MAKTER (religion eller annat) då kan det ligga nära till hands att uppfatta dödsdatum som ett budskap. Ett positivt eller negativt budskap. T.ex. att du varit en god son/dotter… eller en dålig (i så fall kan det vara hälsosamt att istället betrakta dödsdatum som rena slumpen).

De flesta skulle nog uppfatta ett sånt dödsdatum som ett verk av slumpen.
När nån dör så sker det högst troligen på någons namnsdag, eftersom nästan alla dagar på ett kalenderår är namnsdagar (359 dagar av 365, eller 366 vid skottår).
Omkring 250 personer dör på Din namnsdag i Sverige per år. (Vi har i genomsnitt cirka 90 tusen dödsfall per år enligt statistik åren 2000-2019, det omfattar inte coronapandemin).

Risken eller sannolikheten för att en viss person som t.ex. din mamma dör på din namnsdag (om hon avlider före dig) är visserligen inte stor: endast 0,3 procent. (1 på 365 dagar på ett kalenderår).
Men sannolikheten blir större om du har flera förnamn (som finns i almanackan).
Och den ökar ännu mer om du inkluderar samtliga nära anhöriga. Eller samtliga nära anhöriga, anhöriga och släktingar. Eller samtliga dina vänner, bekanta, nära anhöriga, anhöriga och släktingar.

Så i slutändan kan det bli ganska troligt att nån du känner kommer att dö på din namnsdag nån gång under ditt liv.
Vi får hoppas, av flera skäl, att dödssättet inte visar sig vara onaturligt.

Polisens senaste mord, mordförsök och funna döda

Här visas de senaste morden, mordförsöken samt anträffade döda bland svenska polisens publicerade händelser*. Uppdateras dagligen (automatiskt).
Anm: listproblemet i slutet på maj är åtgärdat.

Mord/dråp, försök i Haninge: (lördag, 2021-06-19 17:47:20 +02:00)
19 juni 17:03, Mord/dråp, försök, Haninge
Polis är på plats i Jordbro efter att en man påträffats utomhus med stickskador.

Mord/dråp i Håbo: (lördag, 2021-06-19 1:03:16 +02:00)
18 juni 23:00, Mord/dråp, Håbo
En person gripen misstänkt för mord i Bålsta.

Mord/dråp, försök i Göteborg: (fredag, 2021-06-18 18:44:15 +02:00)
18 juni 18:28, Mord/dråp, försök, Göteborg
Vi får larm om en skottlossning på Hammarkulletorget.

Mord/dråp, försök i Västerås: (torsdag, 2021-06-17 1:52:39 +02:00)
17 juni 00:15, Mord/dråp, försök, Västerås
Försök till mord, Västerås

Mord/dråp, försök i Piteå: (torsdag, 2021-06-17 1:47:10 +02:00)
17 juni 21:15, Mord/dråp, försök, Piteå
Larm om bråk

Mord/dråp, försök i Göteborg: (onsdag, 2021-06-16 12:19:02 +02:00)
16 juni 12:08, Mord/dråp, försök, Göteborg
Försök till mord, Hammarkullen.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (tisdag, 2021-06-15 23:07:05 +02:00)
15 juni 22:06, Mord/dråp, försök, Stockholm
En ung man har påträffats med stickskador utomhus vid Mälarhöjdens idrottsplats.

Mord/dråp, försök i Hammarö: (tisdag, 2021-06-15 21:36:23 +02:00)
15 juni 17:41, Mord/dråp, försök, Hammarö
2 peroner allvarligt skadade efter bråk på Hammarö

Mord/dråp, försök i Västerås: (måndag, 2021-06-14 20:36:00 +02:00)
14 juni 18:56, Mord/dråp, försök, Västerås
Polisen får uppgifter om en skadad man på Hammarby.

Mord/dråp, försök i Västerås: (måndag, 2021-06-14 19:01:23 +02:00)
14 juni 17:47, Mord/dråp, försök, Västerås
En man anträffas skadad i Skultuna.

Mord/dråp i Herrljunga: (måndag, 2021-06-14 17:50:17 +02:00)
14 juni 15:40, Mord/dråp, Herrljunga
En person är anträffad avliden utomhus.

Mord/dråp, försök i Höganäs: (söndag, 2021-06-13 19:09:58 +02:00)
13 juni 17:04, Mord/dråp, försök, Höganäs
Kvinna utsatt för brott, Höganäs.

Anträffad död i Landskrona: (söndag, 2021-06-13 17:31:20 +02:00)
13 juni 12:56, Anträffad död, Landskrona
Anträffad kropp, Lundåkrabukten.

Anträffad död i Täby: (söndag, 2021-06-13 14:07:58 +02:00)
13 juni 12:03, Anträffad död, Täby
En avliden person har hittats utomhus i ett grönområde. Identiteten är inte fastställd.

Anträffad död i Årjäng: (lördag, 2021-06-12 22:07:33 +02:00)
12 juni 22:00, Anträffad död, Årjäng
En död person har hittats under kvällen utanför Årjäng. Platsen är avspärrad.

Anträffad död i Sundsvall: (fredag, 2021-06-11 20:29:48 +02:00)
11 juni 20:29, Anträffad död, Sundsvall
Avliden person anträffad utanför Bergsåker.

Mord/dråp, försök i Sollentuna: (fredag, 2021-06-11 15:44:20 +02:00)
11 juni 13:10, Mord/dråp, försök, Sollentuna
Polisen kallades till Tureberg i Sollentuna efter larm om att en kvinna fallit från en balkong.

Anträffad död i Östhammar: (fredag, 2021-06-11 11:12:54 +02:00)
10 juni 19:41, Anträffad död, Östhammar
Polis larmas till sjön Gisslaren då en person anträffats död på en ö.

Anträffad död i Knivsta: (tisdag, 2021-06-08 22:42:37 +02:00)
08 juni 21:28, Anträffad död, Knivsta
Person påkörd av tåget.

Mord/dråp, försök i Gislaved: (tisdag, 2021-06-08 20:39:31 +02:00)
08 juni 20:39, Mord/dråp, försök, Gislaved
Bilist var mycket nära frontalkrocka med polispatrull.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (tisdag, 2021-06-08 17:26:26 +02:00)
08 juni 14:14, Mord/dråp, försök, Stockholm
Polisen grep den person som misstänkt för att ha skadat brottsoffret med ett vasst föremål. Brottet skett i pa

Mord/dråp, försök i Stockholm: (måndag, 2021-06-07 20:07:57 +02:00)
07 juni 19:40, Mord/dråp, försök, Stockholm
På Södermalm har okänd gärningsperson skadat brottsoffret. Polisen samlar in information och söker efter gärni

Mord/dråp, försök i Malmö: (måndag, 2021-06-07 18:42:24 +02:00)
07 juni 17:37, Mord/dråp, försök, Malmö
Skadad man anträffad, Limhamn.

Mord/dråp, försök i Mjölby: (måndag, 2021-06-07 16:21:36 +02:00)
07 juni 16:18, Mord/dråp, försök, Mjölby
Man gripen efter misshandel i Mantorp.

Mord/dråp i Varberg: (måndag, 2021-06-07 11:18:13 +02:00)
07 juni 04:59, Mord/dråp, Varberg
Man avliden i bostad.

Anträffad död i Värnamo: (söndag, 2021-06-06 18:00:57 +02:00)
06 juni 17:58, Anträffad död, Värnamo
Avliden person

Mord/dråp, försök i Uppsala: (söndag, 2021-06-06 2:03:52 +02:00)
06 juni 01:00, Mord/dråp, försök, Uppsala
Person skjuten, försök till mord.

Mord/dråp, försök i Eskilstuna: (lördag, 2021-06-05 23:22:53 +02:00)
05 juni 23:21, Mord/dråp, försök, Eskilstuna
Grovt våld

Mord/dråp, försök i Stockholm: (torsdag, 2021-06-03 22:17:12 +02:00)
03 juni 21:46, Mord/dråp, försök, Stockholm
Samtal om att två män slogs med varandra på en balkong i Sätra.

Mord/dråp, försök i Uppsala: (torsdag, 2021-06-03 22:09:29 +02:00)
03 juni 21:28, Mord/dråp, försök, Uppsala
Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Uppsala.

Mord/dråp, försök i Göteborg: (onsdag, 2021-06-02 16:44:38 +02:00)
02 juni 15:59, Mord/dråp, försök, Göteborg
Larm om att en kvinna blivit knivskuren på ett kontor/kontorslandskap i Gamlestaden.

Anträffad död i Västervik: (onsdag, 2021-06-02 8:58:21 +02:00)
02 juni 19:24, Anträffad död, Västervik
Misstänkt mord i Västra Lund.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (tisdag, 2021-06-01 1:28:53 +02:00)
31 maj 23:53, Mord/dråp, försök, Stockholm
Polis och ambulans kallas till Hjulsta med anledning av att flera inringare hört flera smällar som uppfattats

Mord/dråp, försök i Stockholm: (måndag, 2021-05-31 15:50:03 +02:00)
31 maj 15:30, Mord/dråp, försök, Stockholm
Larm kom in om en skottlossning i Husby och en person är anträffad skadad.

Mord/dråp, försök i Trelleborg: (söndag, 2021-05-30 18:06:22 +02:00)
30 maj 17:40, Mord/dråp, försök, Trelleborg
Bråk i bostad.

Mord/dråp, försök i Uppsala: (söndag, 2021-05-30 15:20:11 +02:00)
30 maj 10:49, Mord/dråp, försök, Uppsala
Misstänkt grovt brott i Uppsala.

Mord/dråp i Stockholm: (söndag, 2021-05-30 10:07:19 +02:00)
30 maj 08:58, Mord/dråp, Stockholm
Anmälan om misstänkt mord efter att avliden person anträffats i vattnet vid Hammarby sjöstad.

Mord/dråp, försök i Upplands väsby: (söndag, 2021-05-30 8:45:41 +02:00)
30 maj 02:19, Mord/dråp, försök, Upplands väsby
Ung kvinna i Upplands Väsby knivskadades - till sjukhus med ambulanshelikopter.

Mord/dråp, försök i Kalmar: (lördag, 2021-05-29 7:50:49 +02:00)
28 maj 23:55, Mord/dråp, försök, Kalmar
Försök till mord, Kalmar

Anträffad död i Örebro: (fredag, 2021-05-28 17:13:47 +02:00)
28 maj 11:18, Anträffad död, Örebro
En man som tidigare under fredagen dömdes till fängelse för det så kallade Hjärstamordet i Örebro anträffades

Mord/dråp, försök i Borås: (fredag, 2021-05-28 10:36:17 +02:00)
27 maj 20:32, Mord/dråp, försök, Borås
Försökt till mord, Hässleholmen i Borås.

Mord/dråp, försök i Haparanda: (torsdag, 2021-05-27 16:46:24 +02:00)
27 maj 16:30, Mord/dråp, försök, Haparanda
Försök till mord Haparanda.

Mord/dråp, försök i Haparanda: (onsdag, 2021-05-26 16:28:51 +02:00)
26 maj 15:36, Mord/dråp, försök, Haparanda
Person anträffad skadad i centrala Haparanda. Polisen arbetar med ärendet.

Mord/dråp, försök i Åmål: (tisdag, 2021-05-25 19:49:04 +02:00)
25 maj 19:10, Mord/dråp, försök, Åmål
Man troligen knivskuren i samband med någon typ av bråk i centrala Åmål. Minst två troliga knivskador. Rubrice

Mord/dråp i Botkyrka: (måndag, 2021-05-24 7:48:32 +02:00)
23 maj 22:24, Mord/dråp, Botkyrka
I samband med en lägenhetsundersökning i Norsborg anträffas en avliden man.

Mord/dråp i Huddinge: (måndag, 2021-05-24 7:39:57 +02:00)
23 maj 20:40, Mord/dråp, Huddinge
Polis kallades till ett bostadsområde i Huddinge med anledning av att en avliden man anträffats i ett allmänt

Mord/dråp i Årjäng: (söndag, 2021-05-23 12:01:26 +02:00)
23 maj 11:25, Mord/dråp, Årjäng
Uppdatering människorov/försvunnen person.

Anträffad död i Borlänge: (fredag, 2021-05-21 14:15:33 +02:00)
21 maj 13:13, Anträffad död, Borlänge
En avliden person är hittad i Dalälven

Mord/dråp i Stockholm: (torsdag, 2021-05-20 9:04:23 +02:00)
20 maj 07:52, Mord/dråp, Stockholm
En man är påträffad avliden utomhus på en innergård i Blackeberg. Det är oklart vad som hänt och platsen är av

Mord/dråp i Södertälje: (onsdag, 2021-05-19 22:30:55 +02:00)
19 maj 19:06, Mord/dråp, Södertälje
En person anträffas avliden i bostaden.


* Listan uppdateras två gånger per dygn (automatiskt), och innehåller de senaste 50 av polisens publicerade händelser gällande mord/dråp, försök till mord/dråp, samt anträffad död.

Polisen sorterar i nuläget händelserna i listan efter publicerings- eller uppdateringsdatum, men det som anges i händelsernas texter är händelsedatum.
Eftersom en händelsetext ibland publiceras eller uppdateras flera timmar eller dygn efter att händelsen inträffade, så kan det ibland se ut som att listan inte är helt korrekt sorterad.

Status för händelserna som visas på denna sida gäller oftast då händelsen publicerades av polisen. Sedan dess kan t.ex. brottsrubriceringen ha ändrats.

Vissa av notisernas textrader slutar abrupt, det är polisen som trunkerar textrader som är längre än t.ex. 110 tecken. Exempelvis:
”I Norsborg är okända gärningspersoner är misstänkta för mordförsök genom att under söndagskvällen skjuta mot e”

Polisens samtliga publicerade senaste händelser:
polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/.

Minnet hos barn och vuxna

Småbarn kan minnas tidiga händelser i sina liv, i olika utsträckning. Sedan sker en naturlig förändring som medför att de som vuxna inte minns de händelserna. Det kallas barndomsamnesi.
[Uppdaterad 23 februari 2018]

Hur långt tillbaka som barn i 2-3-4-5 års ålder kan minnas beror på ålder och individuella förutsättningar. Det lär sträcka sig från några månader till över ett år för 2-3-åringar*, och längre för fyraåringar.
Exempelvis en stark händelse som inträffade vid 1,5 års ålder kan barnet i vissa fall minnas flera år senare. (T.ex. om barnet råkade ut för en olycka eller nåt annat mycket obehagligt).

Men sedan försvinner de minnena. Vuxna personer minns oftast inte händelser från sina tidigaste år. En del vuxna minns inte händelser som inträffade före åtta* års ålder, enligt vissa studier. Eller före tio års ålder enligt andra källor. Andra vuxnas minne kan sträcka sig betydligt längre tillbaka.

Det är s.k. barndomsamnesi som sätter stopp för VUXNA att minnas första delen av sin barndom. Denna barndomsglömska är högst individuell. Genomsnittet för vuxna personers tidigaste minnen tycks ligga kring fem års ålder.

En osäkerhet när vuxna talar om sina tidigaste minnen kan vara om det saknas nåt som kan bekräfta de minnena. T.ex. en bekant från den tiden som minns samma händelse. Den vuxna kan annars missta sig på när i barndomen händelsen inträffade, eller blanda ihop det med en annan (senare) händelse.

Kuriosa: det finns sällsynta fall av vuxna som påstås minnas händelser från extremt tidigt i sin levnad (t.ex. från några veckor efter födseln), eller att de minns ”varje dag” av sina liv ända sedan barndomen, så kallad hypertymesi.

Några källor

* Vuxnas tidigaste minne från sin barndom:
Från ”Adults’ reports of their earliest memories…”, av Patricia J. Bauer m.fl, 2014:
”[…] Childhood amnesia is virtually universal. Nevertheless, there is both individual and group variability in the age of earliest memory. In terms of individual differences, at the young end of the distribution, samples typically include reports of earliest memories from age 2 years or younger (e.g., Henri & Henri, 1898; Jack & Hayne, 2010; Rubin, 2000; Usher & Neisser, 1993; West & Bauer, 1999). Conversely, samples typically include individuals for whom the earliest memory is from age 6 to as late as 8 years of life (e.g., Bauer, Stennes, & Haight, 2003). The density of early memories also differs: some adults recall many early memories, whereas others remember only a few (e.g., Jack & Hayne, 2010; Weigle & Bauer, 2000; West & Bauer, 1999). […]”
–  ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104227/

* Barns minne av tidigare händelser:
Från ”Infantile Amnesia Across the Years…”, av Carole Peterson m.fl, 2011:
Considerable research has shown that 2- and 3-year-olds have a well-functioning memory system and can readily talk about past events, including ones that occurred when they were months or even more than a year younger (Bahrick, Parker, Fivush, & Levitt, 1998; Cleveland & Reese, 2008; Fivush & Schwarzmueller, 1998; Harley & Reese, 1999; Peterson, 1999; Peterson & McCabe, 2004; Peterson & Rideout, 1998; Van Abbema & Bauer, 2005).”
medicalnewstoday.com/articles/225151
srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8624.2011.01597.x

Kommentar:
bilden överst i inlägget illustrerar generellt hur barns minnen av händelser (grön färg) inte finns kvar som vuxna. Och motsvarande att vuxnas minnen inte omfattar tidigaste barndomen.

Polisbok i graven efter 46 år

Strax efter julen 2016 meddelades att utgivningen av ”Nordisk Kriminalkrönika” skall upphöra och förlaget läggas ned. Svenska Polisidrottsförlaget AB har i samarbete med polisen årligen utgivit Nordisk Kriminalkrönika i 46 år, sedan 1970. Sista årgången blev 2016 (se nedan).

Böckerna innehåller uppmärksammade kriminalfall i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Artiklarna är ofta skrivna av kriminalpolisens utredare, och syftar till att ge inblick i polisens utredningsarbete. Svenska Polisidrottsförlaget ingår i koncernen Nordisk Kriminalkrönike Aps med säte i Danmark.

Nedläggningen kom knappast som en överraskning. Redan 2011 rapporterades att Polisprosa lockar färre läsare (svb, 2011).
Som avslutning på Svenska Polisidrottsförlagets tid på webben blev deras sajt spifab.se hackad.

Dialog på deras facebooksida den 9 mars 2016:
”Det står att hemsidan är hackad så hur gör jag för att beställa boken?”
”Hackad, det låter konstigt. Det får vi följa upp. Tack för du påtalade det. Du kan beställa genom att ringa kundtjänst […]”
Men hackningen åtgärdades aldrig eller det ansågs inte lönt eftersom verksamheten ändå skulle läggas ned. I december togs sidorna bort från sajten, men det går fortfarande (23/1 2017) att nå artikelregistret för årgångarna 1970-2012 av Nordisk kriminalkrönika:
www.spifab.se/ckfinder/userfiles/files/Register_Nordisk_Krim_2012.pdf .

Första rubriken i 1970 års bok, den första årgången, var: ”POLIS – Svår uppgift i modernt samhälle”. Låter som hämtat från dagens polisdebatt 2017.

Bild ovan: ur artikelregistret, rubriker i 1970 års upplaga av Nordisk kriminalkrönika.

Möjligen återuppstår krönikan i digital form, eller varför inte som onlinetjänst inklusive deras material ända sedan 1970 i sökbar form. Men 1,4-kilos pappersböcker kommer knappast tillbaka.

GW:s Quickbok bidde en kvarnsten

I många år brottades Leif GW förgäves med att försöka förstå Quickfallet, så att han skulle kunna skriva klart sin Quickbok.

År 2003 tillkännagav massmedia att författaren Leif GW Persson och hans kompis psykiater Åsgård arbetar med en bok om Quickfallet:

”Nu arbetar Leif GW Persson på en bok i ämnet tillsammans med psykiater Ulf Åsgård. Där ska de kritiskt granska utredningarna.”

Ett par år senare, 2005, beklagade sig GW att hans kommande bok om Quickfallet hängde som en kvarnsten:

”Den hänger som en kvarnsten runt halsen på mig. Jag får ingen ordning på den eftersom historien är så enfaldig från början och dessutom tillkrånglad bortom allt förstånd. Man måste kunna skildra historien så inte folk tror att det kommit in ytterligare en galning, berättaren. Men den ska bli färdig.”

Sanningen var nog att GW hade problem med brottsstatistiken. Som han ofta lutar sig mot. Quicks agerande var liksom UNIKT. Och maximalt vansinnigt.
Om en viss typ av brottsligt agerande inte har inträffat tidigare i historien, så kan det väl inte ha inträffat nu heller, tänkte GW, och så blev det kortslutning uti huvudknoppen när han ändå försökte få grepp om Quickfallet.

Försöker greppa Quick.

Några år senare hade dock GW tagit nya tag, och var full av optimism. År 2007 utbrast han:

”Boken om Quick har blivit försenad i flera år. Men nu är den färdigskriven och väntas komma ut nästa sommar.”

Tyvärr blev det ingen bok den gången heller.

Ytterligare några år senare var det dags igen, 2009. För då hade det hänt saker. Quick hade året dessförinnan försäkrat omvärlden att han hade ljugit om precis allting de senaste femton åren. Men att han nu enbart talade Sanning.
Ett nytt scenario såg dagens ljus: alla OMKRING Quick var skyldiga, medans Quick själv var oskyldig. Precis tvärtom mot innan, så att säga.

Och GW sa att arbetet med boken tog en oväntad vändning när Quick plötsligt tog tillbaka sina erkännanden. Nu skulle boken minsann bli klar:

”Leif GW Persson hoppas att boken ska vara ute till sommaren.
Tillsammans med sin medförfattare, psykiatern Ulf Åsgård, ska han nu sätta sig ner och redigera det digra råmanuskriptet.
– Vi ska stryka ner materialet så att den här obegripliga historien blir fattbar.”

Men… det gick åt pipan igen, de fick inte ordning på boken då heller. Inte ens när Quick sade sig bära den äkta sanningens prägel. Tänk om Quick plötsligt ändrade sig igen.

GW har byggt upp sitt namn på att fabulera, att skriva romaner. Vilket är hedervärt för en författare. Som tur är för GW fanns det andra böcker för honom att skriva, andra fabler att berätta.

—————–
Källor: artiklar från DN (2003-09-01), TT (2005-09-09), TT (2007-12-09), och GP (2009-01-03).