Kategoriarkiv: ÖVRIGT *********

De världsomspännande urpysselprocedurerna

Nyss utfördes de rituella klockmaniprocedurerna igen. Det stora ur- och klockpysslet som sker varje vår och höst. Ännu en yttring av människoapans dårskap.

Homo habilis, 2 miljoner år f.Kr.

För länge sen bestämde människoapor att alla klockor och ur skulle vridas fram eller tillbaka minst två gånger per år. Därför att… man får vara uppe en timme längre, eller bönderna får mer ljus på kvällen, eller för att spara energi, eller nåt sånt.

Ursprunget benämns normaltid, eller ”vintertid”. Avvikelsen som infördes för länge sen kallas ”sommartid”. EU-parlamentet försöker avskaffa* den ständigt återkommande klockhysterin. Men det faller på oenighet, och att en del tror att det handlar om ”sommar” eller ”vinter” året runt.

EGENTLIGEN handlar det om hur vi vill ha dagsljuset under vinterhalvåret.
Både för- och nackdelar märks mest under vinterhalvåret, oavsett om man tillämpar normaltid eller sommartid.
Därför att på vintern är det ont om dagsljus, kortare dagar, ger små marginaler.
På sommaren är dagarna långa, gott om dagsljus, då saknar det i stort sett betydelse om det mörknar kl 23 eller 24, eller ljusnar kl 03 eller 04.

Kärnfrågan är:

Hur vill Du ha det lilla dagsljuset under VINTERHALVÅRET?

 • Ljusare vintermorgnar och Mörkare vintereftermiddagar? Välj normaltid (vintertid).
 • Mörkare vintermorgnar och Ljusare vintereftermiddagar? Välj sommartid.

Personligen spelar det ingen roll vilken tid som väljs, så länge man enas om att sluta vrida klockorna fram och tillbaka. Fast ärligt talat: helst sommartid, för de ljusare vintereftermiddagarnas skull.
* Några skäl att avskaffa tidsomställningarna lär vara: ingen eller försumbar energibesparing med sommartid. Ökad dödlighet av stressrelaterade hjärtsjukdomar på våren, pga omställningen till sommartid. Enligt EU:s nätenkät år 2018 ville över 80 % slopa tidsomställningarna.


Återpublicering från 28 oktober 2019.

Några av de buggar som inte dödades före tolvslaget år 99 till 00…

Här visas ett axplock av de buggar som missades och som fanns kvar den 1 januari år 2000, trots enorma insatser före millennieskiftet för att utplåna buggarna från jordens yta.

Efter ”Dubbelmord & millenniebuggen” tas här en närmare titt på vad millenniebuggen egentligen handlade om. Dvs vad som hände vid övergången från år 99 till år 00… eller rättare sagt: vid övergången från år 1999 till år 2000.

Felaktiga testresultat som ledde till aborter, och krånglande EKG-apparater. Det är ett par av de allvarliga problem som orsakades av kvarvarande buggar i januari år 2000, som medförde att en del datorsystem trodde att det var år 1900 eller noll istället för år 2000.

De flesta buggar som överlevde millennieskiftet gav inte allvarliga problem, åtminstone inte av de som rapporterades till allmänheten. Av massmedias katastrofscenarier syntes inte ett spår i media efter årsskiftet, till sådan besvikelse för vissa invånare att de trodde millenniebuggen bara var en fet bluff.


Rubriker: Sverige, exempel på buggar som slank igenom. Utrikes, exempel på buggar som slank igenom. Om millenniebuggen. Osäker jämförelse med Ryssland. Mera.


Nedan visas ett urval av de problem som uppstod i januari år 2000, i Sverige och utrikes, och som kom till massmedias kännedom. (Dvs problem som orsakades av kvarvarande buggar). Troligen var de problemen endast en liten del av alla som inträffade efter millennieskiftet. Många IT-avdelningar på företag m.m. jobbade eller hade jour på nyårsafton för att snabbt upptäcka och åtgärda kvarvarande buggar innan ordinarie arbetsveckan började, och man kan anta att många av dem inte rapporterades vidare till utomstående.

 Sverige, exempel på buggar som slank igenom

Inledningsvis ett exempel som ger en mer detaljerad inblick.

Bild ovan: ur tidningsartikel från 2 januari 2000 (Svenska Dagbladet). Några citat:

”(…) EKG-utrustning på flera av landets sjukhus slutade fungera under nyårsnatten. Datorerna klarade inte av omställningen från 1999 till 2000.”
”(…) Systemet trodde att det var år 1900, visade fel tid, och registrerade inte hjärtverksamheten.
”(…) Enligt sjuksköterskan Maria Oscarsson vid sjukhuset kan det finnas en viss säkerhetsrisk för hjärtpatienter om EKG-apparaterna inte går som de ska, eftersom personalen då måste lita till att patienterna själva slår larm.
– Framför allt stör det oss mycket i arbetet eftersom manuell övervakning är mer personalkrävande och om det fortsätter så här får vi problem”
”(…) Det är ett allvarligt fel, men det har inte hotat patientsäkerheten”.
”(…) – Trots alla tester missade vi att modifiera en fil i programvaran. Därför uppstod det här problemet

”(…) Under nyårsdagen rapporterade sammanlagt sju landsting att de haft någon typ av störningar inom sjukvården efter millenneskiftet. Enligt Gunilla Hult-Backlund är dock nästan alla störningar av mindre allvarlig karaktär, och berörde främst medicinteknisk utrustning eller administrativa funktioner.”

Om man på nittiotalet hade ignorerat millenniebuggen så hade sannolikt sjukvården överhopats med fel av olika slag i början på år 2000 vilket kunde ha hotat patientsäkerheten, kanske rentav orsakat personskador eller död.


Fler exempel från Sverige på buggar som slank igenom:

– Automatlarmet på en elstation i Degerfors var ur funktion.

– I Sjöbo slutade trehundra trygghetslarm att fungera.

– Ett inbrottslarm vid östra Hagaskolan i Göteborg aktiverades vilket inte berodde på inbrott utan tros vara ett 2000-problem.

– Polismyndigheten i Örebro fick problem med ett ekonomisystem.

– Vid Försvarets radioanstalt förekom problem med ett inpasseringssystem.

– I Värmland slutade telefonväxlarna fungera vid tre sjukhus.

– Hos en taxifirma i Åmål slutade taxametrarna att fungera.

– Ett pc-system för vatten- och vindförhållanden i Södertälje slutade fungera.

– Ett administrativt stöd för lotsbeställning inom datasystemet Topaz slutade fungera.

– Det gick inte att vidarekoppla telefonsamtal till vårdcentralen i Hagfors.

– Frånvarobeskeden i telefonväxlarna vid sjukhusen i Karlstad och Torsby fungerade inte.

– Ett ekonomisystem i Mullsjö kommun tolkade 99 som 2099. Fakturor fick hanteras manuellt.

– I Örebro län hade polis- och räddningstjänst mindre problem med sina datasystem.

– I simhallen i Täby gjorde millenniebuggen att det inte gick att köpa årskort.

– En del mindre störningar vid några reningsverk har rapporterats.

– Utrustning som automatiskt registrerar hjärtverksamheten hos patienter slutade fungera vid tolvslaget, dels vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, dels vid sjukhuset i Piteå. (se ovan om EKG-utrustning).

 Utrikes, exempel på buggar som slank igenom

Några missade millenniebuggar i utlandet, som rapporterades i svensk massmedia i början av år 2000:

– Det kanske värsta buggen som missades inträffade i Storbritannien ”där två kvinnor genomförde aborter efter att de mottagit felaktiga resultat på ett downs syndrom-test. De felaktiga svaren, som skickats till 154 gravida kvinnor, beskrevs som en direkt orsak av millenniebuggen”.

– ”USA:s fem mest avancerade spionsatelliter upphörde att fungera under tre dagar.”

– Småfel i ett tågbolags övervakning av tågen, i USA.

– Datorproblem i San Franciscos lokaltrafik (USA).

– I Storbritannien sattes 20.000 kreditkortsläsare ur funktion på grund av millenniebuggen (det inträffade dock fyra dagar före nyårsafton, eftersom de hade programmerats att hantera transaktioner under fyradagarsperioder).

– Det amerikanska marinobservatoriet, USA:s officiella tidräknare, visade strax efter midnatt att det var år 19100.

– I en svensk tidningsartikel uppges att ”Ett och annat larm hade gått av sig själv – eller slutat fungera.”, och ”Några inpasseringskort krånglade mer än vanligt.”

– En tysk man hade plötsligt 13 miljoner D-mark på sitt bankkonto, datumet var 1899.

– Italienska interner som skulle frigivits strax före nyår hade plötsligt 100 år kvar. Medan andra skulle ha frigivits redan år 1900.

– ”Den västafrikanska staten Gambia föreföll i går ha varit det enda land som drabbades av allvarligare störningar orsakade av den så kallade millenniebuggen. Det meddelade den internationella övervakningscentralen i Washington som försökt spåra alla förtretligheter orsakade av datortrassel i samband med årtusendeskiftet.
Påtagliga störningar förekom i Gambias energiförsörjning liksom inom transportväsendet. Även inom landets finanssektor förekom en del trassel liksom i en del statlig service.
Enligt övervakningscentralen kan dock problemen inte bara hänföras till millenniebuggen. Experterna lade en del av skulden på utebliven internationell hjälp till Gambia att förbereda sig för årtusendeskiftet.” (TT-AFP)


Följande sammanställning av millenniebuggar som missades eller slank igenom är från ”What Really Happened in Y2K?”, under rubriken ”What Failures Occurred after 2000”, av en professor Martyn Thomas från Gresham College år 2017. (Flera av punkterna innehåller flera olika händelser).

1. 15 nuclear reactor shut-downs (in Spain, Ukraine, Japan and the USA).

2. Many credit card systems rejected valid cards.

3. The oil pumping station in Yumurtalik shut down, cutting off supplies to Istanbul.

4. There were power cuts in Hawaii and cable television feeds failed.

5. Glitches hit government computers in Hong Kong and mainland China.
Police testing the sobriety of drivers in Hong Kong had to enter birth dates on breath-testing machine because of an apparent Y2K malfunction.
Courthouse computers in Italy mixed up prisoner dates by 100 years.
A few ATM machines shut down.

6. Government computers in Hong Kong failed to display the correct date, but no records were lost and everything ran smoothly, officials said.
Weather observations in part of mainland China had to be made by hand after the circuit board of a solar measuring device in the remote north-western region of Ningxia failed to roll over to 2000.

7. In Tokyo, about a dozen small brokerages reported Y2K-related glitches in a record-keeping system. They were quickly fixed.
Ten small Hong Kong companies reported minor hardware or software problems possibly caused by Y2K.
The heat went out in apartments for about 900 families in Pyeongchon, South Korea.

8. A hospital in western Norway reported that an X-ray machine had failed.
News reports said cash registers at a handful of 7-Eleven convenience stores also failed there, and some ATM machines weren’t working.

9. Ticketing machines on some buses in Australia briefly jammed.
Forecasting maps at the French weather service initially got the New Year Day date as ”01/01/19100.”
Eight hundred slot machines shut down at a Delaware horse track.
Taxi meters broke down in a China province.

10. Three dialysis machines stopped functioning in Egypt hospitals, but the problem was quickly fixed.

11. A provincial court in South Korea issued automated summonses to 170 people to appear for trial on Jan. 4, 1900 instead of Jan. 4, 2000.

12. A customer at a New York State video rental store had a bill for $91,250, the cost of renting the movie ’The General’s Daughter’ for 100 years.

13. Glitches were reported in train-pass vending machines in Tokyo, in a program of France’s Syracuse II military satellite system, and at the Islamabad Stock Exchange in Pakistan, where computers said the year was 1900. Exchange members were forced to manually record their transactions.

14. The Palatka-Putnam, Florida reporting station, conveyed that the county’s 911 service was experiencing intermittent problems with the name and number link.

15. Low-level Windshear Alert (LLWAS) systems failed at Tampa, Denver, Atlanta, Orlando, Chicago O’Hare, and St. Louis during the rollover. The systems displayed an error message. Air Transportation system specialists at each site rebooted LLWAS computers to clear the error, and the last system was in normal operation in just over two hours. Impact on operations was minimal.

16. The Direct Access Radar Channel monitor at Albuquerque, N.M. failed immediately after the rollover.

17. Kavouras Graphic Weather Display Systems at flight service stations in 16 locations around the country failed about ten minutes after the rollover. Data supplied to automated flight service stations was not updating properly. Specialists discovered the system sent data bearing the date ”2010,” resulting in rejection of National Weather Service data and incorrect updates of weather data in the system.

18. An Automatic Backup to the central computer complex at the Cleveland Air Route Traffic Control Center failed to activate after the date change.

19. ARINC Oceanic Display and Planning System printers at Oakland, CA and Islip, NY, failed the transition from 1999 to 2000. These are not FAA printers but are a redundant system used in the relay of data from ARINC communications centers to air traffic controllers handling oceanic traffic.

20. The Federal Reserve Bank of Chicago experienced Y2K related problems in transferring $700,000 in tax payments. The bug was fixed and the payments were made the next day.

21. Weather Message Switching Center Replacement, Atlanta, GA, stopped recognizing and processing certain kinds of Notices to Airmen (NOTAMS) because of a software problem involving a failure to recognize years ending in ”0” in the NOTAM time and date code.

22. Several problems remained in Microsoft Visual Basic and Access.

23. Payroll software at Berlin’s German Opera denied certain employees government mandated subsidies for families with children. When year 2000 arrived, the computers date was 1900. This caused a person born in 1995 to appear 95 years old, making the parents ineligible for the government subsidy.

24. The Pentagon had a self-inflicted Y2K mis-fix that resulted in complete loss of ability to process satellite intelligence data for 2.5 hours at midnight GMT on the year turnover, with the fix for that leaving only a trickle of data from 5 satellites for several days afterward.

25. The Pentagon DefenseLINK site was disabled by a preventive mistake.

26. The Kremlin press office could not send e-mail.

27. In New Zealand, an automated radio station kept playing the New Year’s Eve 11pm news hour as most recent, because 99 is greater than 00.

28. Toronto abandoned their non-Y2K-compliant bus schedule information system altogether, rather than fix it.

29. Birth certificates for British new-borns were for 1900.

30. Some credit-card machines failed, and some banks repeatedly charged for the same transaction — once a day until a previously available fix was finally installed.

31. Various people received bills for cumulative interest since 1900.

32. At least one person was temporarily rich, for the same reason.

33. In e-mail, Web sites, and other applications, strange years were observed beginning on New Year’s Day (and continuing until patched), notably the years 100 (99+1), 19100 (19 concatenated with 99+1), 19000 (19 concatenated with 99+1 (mod 100)), 1900, 2100, 3900, and even 20100.
Some Compaq sites said it was Jan 2 on Jan 1. U.K.’s NPL atomic clock read Dec 31 1999 27:00 at 2am GMT on New Year’s Day.”

Anm: ”ATM machines” som nämns på några ställen ovan är bankomater / uttagsautomater.

Om millenniebuggen

Rader med (käll-) kod skriven i COBOL-språket.

Stora ansträngningar gjordes under nittiotalet för att åtgärda millenniebuggen. T.ex. för ett enda större företag år 1999 kunde det handla om att granska miljontals rader kod (källkod) i sina stordatorprogram, och korrigera de delar av koden som bedömdes vara år-2000-kritiska.

Exempelvis amerikanska Citibank lär haft 400 miljoner rader kod att granska i sina stordatorer. Tiotusentals korrigeringar ansågs nödvändiga för att undvika problem efter millennieskiftet.
Företaget General Motors hade 2 miljarder rader kod i sina stordatorer som styrde deras verksamhet, och som behövde granskas och åtgärdas före år 2000.

De flesta buggarna fanns i stordatorer och andra datorsystem som användes inom myndigheter, banker, industrin, företagen, sjukvården med flera. Exempelvis datorer vars program var skrivna i COBOL* (ett programmeringsspråk), ibland med kod från 1980-talet modifierad genom åren till ett lapptäcke av kod, och med bristfällig dokumentation.

Persondatorer (eller PC), med Windows, Mac och liknande, var inte lika utsatta. Inte heller s.k. inbäddade eller inbyggda system (t.ex. mikrochip), många av dessa var inte datum- eller årtalskänsliga.

Under 1990-talet spred massmedia påståenden från domedagsprofeter, lycksökande konsulter och ”experter” som hävdade att efter övergången till år 2000 skulle flygplan ramla ner, kärnkraftverk explodera, hissar störta, m.m.
Fler utnyttjade den uppskruvade stämningen, t.ex. i boken ”The Millennium Bug – How to Survive the Coming Chaos” (bild).

Men såna katastrofscenarier avfärdades av IT-branschen. T.ex. så hade varken kärnkraftverk eller hissar den typen av datoriserade styrsystem, och flygplan kan alltid manövreras manuellt vid behov.

De verkliga problemen som kunde uppstå pga millenniebuggen var mindre spektakulära. Men kunde ändå bli allvarliga, särskilt om de kom i stora mängder och samtidigt. För att förhindra det lär svenska staten och företagen satsat totalt mellan 40 och 50 miljarder kronor under nittiotalet på att korrigera felaktig kod i datorprogram. (En del källor uppger lägre kostnad än så).

Sveriges och andra högdigitaliserade länders kostnader kan möjligen varit onödigt höga, det stora pengaflödet kan attraherat en och annan oseriös aktör (även om det inte kan bevisas).

 Osäker jämförelse med Ryssland

Efter millennieskiftet förekom påståenden att Sverige och en del andra länder hade spenderat alldeles för mycket pengar på millenniebuggen, och den kritiken grundades på jämförelse med Ryssland. Det (osäkra) argumentet löd ungefär så här:
Efter millennieskiftet uppstod knappast fler problem i Ryssland än i Sverige, trots att Ryssland hade spenderat mycket mindre pengar än Sverige. Och eftersom Ryssland är mycket större än Sverige så borde de haft många fler problem efter millennieskiftet.

Jämförelsen med Ryssland kan grundas på felaktiga uppgifter eller falska premisser. Mot ovanstående argument kan invändas:

 • Ryssland kan haft låg rapporteringsvilja. Att man helst inte vill medge brister i sina egna system, att de inte har den transparens som Sverige med flera länder har.
 • I Ryssland användes ofta andra programmeringsspråk än i västländer.
 • Ryssland var inte lika digitaliserat som Sverige och andra västländer. Det uppgav även ryska myndigheter i december 1999, angående risken för problem:
  ”Nej, försäkrar myndigheterna och hävdar att risken för Y2K-problem är större i det långt mer datoriserade väst. […] Riskerna är större i mer datoriserade västländer”

Frågetecken alltså för uppgifter om Rysslands faktiska kostnader före millennieskiftet.
Och frågetecken gällande omfattningen av kvarvarande problem efter millennieskiftet.
Och frågetecken för såna jämförelser mellan länder som har stora skillnader i datoranvändningen.Mera:
– ”2000-säkringen i Sverige: Myt och verklighet (1 mars 2000, Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet, slutrapport från 2000-delegationen, SOU 2000:24).
– ”Dubbelmord & millenniebuggen”.
* Millenniebuggen kallas också Y2K-buggen, the millennium bug, 2000-buggen, millenniumbuggen.
Y2K = förkortning för year 2 gånger tusen (K=1000), dvs år 2000.

* Cobol, var/är ett affärsorienterat programmeringsspråk. För tekniska applikationer användes t.ex. språket Fortran. Det fanns/finns flera andra språk.


Återpublicering från 2 maj 2020.

Dubbelmord & millenniebuggen

På nittiotalet spred massmedia domedagsstämning med oro för ”millenniebuggen”. Det ledde till morden på José och Elena, några dagar före millennieskiftet.

År 1999 plockade José och Elena Najera ut sina besparingar från bankkontot, av oro för att banksystemen skulle kollapsa och pengarna försvinna på grund av millenniebuggen vid övergången från 1999 till år 2000.

José, 46 år, var byggarbetare, Elena, 42 år, var läkare (bild ovan). Deras son José, 19 år, var studerande. (Sonen hade samma namn som pappan). Familjen var bosatt i Garden Grove i Kalifornien, USA.

Millenniebuggen var en omfattande brist i datorsystems äldre programkod som inte kunde hantera övergången från år 1999 till 2000. Det var mestadels i s.k. stordatorer inom företag, industri, banker, myndigheter m.m. som det förekom såna fel eller ”buggar”.
Under senare hälften av 1990-talet lades stora resurser på att åtgärda buggarna före år 2000. (I Sverige lär notan landat på över 40 miljarder kronor).

I ett tidigt skede lyfte massmedia fram domedagsprofeter, lycksökande konsulter och ”experter” som hävdade att vid millennieskiftet skulle flygplan ramla ner, kärnkraftverk explodera, hissar störta, m.m. Som att jordens undergång var nära.
Men såna katastrofscenarier avfärdades av IT-branschen. T.ex. så hade varken kärnkraftverk eller hissar den typen av datoriserade styrsystem, varken i väst- eller i östländerna. Och flygplan kan alltid manövreras manuellt vid behov.

De verkliga problemen som kunde uppstå pga millenniebuggen var mindre spektakulära. Men kunde ändå bli allvarliga, särskilt om de uppstod i stora mängder och samtidigt.
Massmedias inledande domedagsskriverier hade dock skapat oro hos en del av befolkningen, trots att massmedia framåt slutet på nittiotalet också beskrev en mer korrekt bild av millenniebuggen.

Natten den 28 december 1999 knivmördades José och Elena Najera i sitt hus, medan sonen var på en fest. Det var inget rånmord, inget verkade ha stulits. På mordplatsen hittades en svart skidmask eller rånarluva, innehållande hårstrån och DNA från vad som antogs vara mördarens.

Misstankarna föll på Gerald Johnson, som var studiekamrat till sonen José Najera. I Geralds badrum hittades sedan spår av offrens blod. Och Geralds DNA matchade fyndet i rånarluvan. Gerald nekade till brott.
Flera utredningsåtgärder vidtogs för att försöka få klarhet i varför paret Najera hade mördats och om det fanns fler personer involverade, men man kom inte längre.
År 2002 dömdes Gerald mot sitt nekande till livstids fängelse.

Våren 2007 fick Gerald avslag på ett överklagande. Han erkände då morden och avslöjade samtidigt att morden begåtts efter uppmaning av sonen José. Förhoppningen hos Gerald tycks varit att erkännandet skulle öka chansen till tidsbestämt straff och villkorlig frigivning. Senare begick Gerald självmord i fängelset, efter att fått beskedet att han aldrig skulle släppas fri.

José junior.

År 2010 dömdes José mot sitt nekande till livstids fängelse.

Så varför mördades Josés föräldrar?
Innan Gerald begick självmord i fängelset år 2007 berättade han att det var sonen José som hade övertalat sina föräldrar att flytta besparingarna på 70 tusen dollar från bankkontot till kontanter i ett bankfack, pga hotet från millenniebuggen.

José hade tillgång till bankfacket och stal 18 tusen dollar, några månader före morden. Stölden upptäcktes, och pappan tvingade José att jobba tidigt på dagarna på pappans byggarbetsplats. Samtidigt som José skulle sköta studierna, vilket han inte gjorde.
José ville därför röja pappan ur vägen, och gjorde upp en plan med Gerald att mörda pappan medan José hade alibi på en fest.
När Gerald sedan knivade ihjäl pappan så dök mamman upp, och kände igen Gerald eftersom rånarluvan hade åkt av. Därför avvek Gerald från planen och mördade även mamman.


Återpublicering från 29 april 2020.

”Vägsalt dödar”… Vad? Vem? Olof Palme?


Om vägsalt och vad det dödar. Och om mordet på statsminister Olof Palme. Och om den gränslösa ingenjören.

Rubriker: Inledning.  Kritik och protester.  ”Vägsalt dödar” och ”ingenjören utan gränser”.  Avslöjandet.  Slutord / sammanfattning.

Trafikverket (f.d. Vägverket) har halkbekämpat vintervägar med vägsalt sedan 1950-talet (saltet används som tömedel). Även innan dess spreds vägsalt i Sveriges avlånga land.

Vägsalt används också på våren för dammbindning på grusvägar ute på landet, och i en del städer (på asfalterade gator). Dammbindning i städer görs ofta nattetid. (Det finns flera skäl till dammbindning i städer, se studie*).

Bild ovan: dammbindning med vägsalt på grusväg.

Olika typer av vägsalt i torr eller flytande form används alltså under en stor del av året, framför allt på vintern och våren. HUNDRATUSENTALS TON vägsalt sprids årligen på en del av Sveriges vägnät, i städer och på stora och små vägar, inklusive cykelbanor, runtom i landet.

De negativa effekterna av vägsaltningen är bland annat:
Skador på vegetation och mark. Och föroreningar i grundvatten och vattentäkter.
Korrosion (rost) på bilar och andra fordon.
Skador (korrosion) på betong och metallkonstruktioner i t.ex. broar. (Korrosionsskador kan minskas med andra saltblandningar eller medel men det blir mycket dyrare).
Kan försämra sikten då vägsaltsörja lägger sig på vindrutor, strålkastare och reflexer.
När saltade vägar blir snötäckta kan de bli ännu halare än de annars skulle varit.
Felaktig saltning (t.ex. på oplogad väg) kan orsaka olyckor.
Vägsträckor där saltningen plötslig upphör kan leda till olyckor.
Saltet kan locka ut renar och andra vilda djur på vägarna och orsaka viltolyckor.
Djur kan få obehag eller skador. T.ex. hundar kan få smärtor i trampdynorna och svårt att gå.

Främsta orsaken att halkbekämpa med vägsalt är att minimera stora trafikstörningar på grund av den TUNGA TRAFIKEN: dvs lastbilar som blockerar högtrafikerade vägar när lastbilarna hamnar på tvären eller halvvägs ner i diket. Eller blir ståendes i halkiga backar, och även i svaga uppförslut där lastbilar tvingats sakta in eller stanna t.ex. vid köbildning och sen inte kommer vidare pga halkan. Där sandning inte är en tillräcklig åtgärd eller snabbt försvinner av den intensiva trafiken.

Flera studier har genom åren visat att utan vägsalt eller andra tömedel så blir störningarna i trafiken mycket större. Det framgår av flera försök där t.ex. två likvärdiga vägnätsområden med olika typer av halkbekämpning (med och utan salt) har jämförts under en eller flera vintrar.
Problemet är alltså att den omfattande tunga trafiken inte kan hantera de svåraste vinterväglagen när enbart sand (och plogning) används som halkbekämpning. Detta lär vara främsta anledningen till att vägsalt används.

För svårare trafikolyckor så tycks vägsaltningen inte göra nån större skillnad utom vid s.k. osynlig halka (ofta i början på vintern) då vägsalt kan förhindra svåra olyckor.
Generellt så kör folk försiktigare i vinterväglag oavsett om det är saltat eller inte.
Antalet allvarliga personskador och dödsolyckor i trafiken ökar på våren och sommaren när vägarna är torra och fina och hastigheterna är högre.

Kritik och protester

Kritik och protester mot vägsaltningen tycks förekommit lika länge som vägsalt har använts. I en tidningsartikel från 1938 (i DN) – dvs för över åttio år sedan – pekas vägsalt ut som orsaken till tre systrars insjuknande i häftigt illamående efter att vid en cykeltur ätit slånbär som växte längs vägkanten. Det motsades dock dan efter i en artikel (i Falu länstidning) med rubriken:
”Vårt vägsalt orsakar icke förgiftning. Slånbärsätande cykeltöserna hade fått sommardiarré?”

Den gången var det endast spekulationer, och det gällde vägsalt för dammbindning. Sedan dess vet man mer om vägsaltets faktiska skadeverkningar. Kritiken brukar mestadels handla om den typ av vägsalt som vanligen används för halkbekämpning (natriumklorid, dvs bordssalt). Det salt som vanligen används vid dammbindning har dock liknande nackdelar (kalciumklorid och magnesiumklorid).

Bild ovan: rostig bil. Kan bero på vägsalt. Eller/och att ägaren har misskött bilen. Och vissa bilmodeller är mer rostbenägna än andra.

Här är ett litet urval av tidningsrubriker om vägsalt, äldsta först:

 • 1938 nov: ”Dammbindning och grusvägsunderhåll. Automobilens plötsliga och snabba utveckling ställde för ett antal år sedan våra väghållningsmyndigheter inför ett par allvarliga problem: det ohygieniska dammet som rördes upp av fordonen”. (Svenska Dagbladet).
 • 1958 apr: ”Var noga med tvätten. Vägsalt fräter på lacket.” (Aftonbladet).
 • 1970 feb: ”Enligt en undersökning i Göteborg rostar bilarna där lika mycket antingen man saltar eller inte saltar” — ”Nu har vägverket beställt en undersökning, som skall klargöra om vägsaltet verkligen befrämjar bilrosten.” — ”Undersökningen skall pågå ungefär ett år”. (Svenska Dagbladet).
 • 1972 feb: ”Nya undersökningar: Vägsaltet hotar sjöarna. Löser ut olja och metall.” — ”Skogsfågel tycks i relativt stor omfattning få invärtes skador av saltet – åtskilliga fåglar har hittats döda intill nysaltade vägar.” — ”… katter och hundar som har sprickbildningar och frätsår på tassarna”. — ”På vegetationen konstateras skador främst på buskar, alléträd och även annan växtlighet intill vägar som behandlas med salt.” — ”Gamla broarna tål inte saltet.” (Dagens Nyheter).
 • 1973 feb: ”När skall vi slippa salthysterin” — ”Motståndet mot saltet är mycket starkt” — ”Det är fruktansvärt, sade en taxichaufför efter det stora snöfallet i tisdags morse. Saltet biter sig fast i rutor och vindrutetorkare och lack så att man måste använda fotogen för att få bort det.” (GöteborgsTidningen).
 • 1973 mars: från undersökning som Korrosionsinstitutet gjort på uppdrag av Vägverket:
  ”Vägsaltet påskyndar bilrosten” — ”det finns inte något direkt samband mellan vägsaltning och bilrost i storstadsområden. Men på andra platser i landet med mer normal atmosfär har man funnit att vägsaltning spelar betydligt större roll för rostskador.” (Svenska Dagbladet).
 • 1976 feb: ”Bilindustrin gör bildelar som ska gå sönder”. (Aftonbladet).
 • 1982 okt: ”Vägverket gjorde försök med saltfria vägar under två vintrar, på försökssträckor i trakten av Linköping… Ca 300 tunga lastbilar blev stående i backarna vid Kolmården.” (Dagens Nyheter).
 • 1984 dec: ”Vintervägarna säkrast med salt” — ”Sveriges bilar rostar bort i en takt av 6,7 miljarder kronor per år, har Korrosionsinstitutet räknat ut. Och eländet lär fortsätta: försöken med saltfria vintervägar blev ett bakslag och skall inte upprepas.” — ”Efter fem års försök och forskning, står det klart att inget slår vägsaltet (vanligt koksalt NaCl) ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt”. (Svenska Dagbladet).
 • 1985 dec: ”Regeringen har beslutat att stoppa vägsaltningen på Gotland och delar av ostkusten.” — ”Ett kalkmedel som heter Absol och vanlig sand ska ersätta vägsaltet som används på vinterkörbanorna.” (Dagens Nyheter).
 • 1985 dec: ”Tranebergsbron vittrar sönder, men stan saltar vidare. I vinter kommer 6000 ton salt att ösas ut på vägar och gator i Stockholm. Salt som kommer att orsaka skador för ca 15 miljoner kronor bara på vägnätet.” (Dagens Nyheter).
 • .
 • 1986 nov: ”Miljardskador oacceptabla. Mindre vägsalt redan i vinter.” — ”Saltet på vägarna kostar de svenska bilisterna drygt två miljarder kr årligen i form av rostskador på bilarna. Därtill kommer en rad negativa miljöeffekter. Men motåtgärder är på gång. Genom projektet ”Minsalt” som startar på allvar i vinter skall saltanvändningen reduceras väsentligt.” (Dagens Nyheter).
 • 1987 dec: ”Fler stopp med mindre vägsalt” — ”Upplever inte att trafiksäkerheten försämrats” — ”Sämre framkomlighet, fler stopp och fler stenskott blir det när man saltar vägarna mindre. Det visas försöken i Dalarna. Men trafiksäkerheten har inte försämrats.” (GöteborgsTidningen).
 • 1990 okt: ”Vägverket… 150 000 ton salt, 6 000 man…” — ”Runt om i landet” — ”Försöket med saltfria vägar är avslutat och vi kan konstatera att det inte går att klara vare sig säkerhet eller framkomlighet utan salt.” (I Dag).
 • 1992 feb: ”Bort med vägsaltet. Trafikanterna eniga i VTI-rapport”. (Arbetet).
 • 1994 okt: ”Fler saltfria vägar gatukontorets mål”. (DN).
 • 1996 dec: ”Bättre ploga än salta. Motormännen kritiserar ökande användning av vägsalt. […] Men Vägverket uppger att saltningen gått ned under senare år.” (Arbetet).
 • 2002 nov: ”Vägsalt får kritik av ambulansmän” — ”Den kritik som hittills kommit in handlar om att saltet lockar vilt på vägen och att smutsen försämrar sikten eftersom den lägger sig både på vindrutan, lyset och reflexerna.” (SR).
 • 2005 juni: ”Vägsalt gör svenska bilar extra rostiga” — ”Precis som i tidigare studier som Korrossionsinstutet har gjort är det stora skillnader mellan olika bilmodellers tålighet för rost.” (Svenska Dagbladet).
 • 2008 apr: ”Vägsalt dödar grödor” — ”Åkermarker nära saltade vägar blir förstörda och luckras upp av natriumet. Som följd växer det sämre och grödorna dör ut. Det här har forskare vid SLU kommit fram till. Sedan tidigare vet man att vägsaltet också förorenar grundvattnet.” (SVT).
 • 2009 jan: ”Ett Halland fritt från vägsalt är inte realistiskt, säger Mikael Johansson, regionchef på Vägverket Sydväst. Just nu pågår Saltupproret i Västerbotten, som skrivits under av 20 000 personer och där man vill ersätta saltet med traditionell plogning, hyvling och sandning.” (Sveriges Radio).
 • 2018 juni: ”Stort raseri över saltade vägar.” — Under tisdagen mottog regionen en skrivelse från Trafikverket om att börja salta delar av vägarna på Gotland. Förslaget möttes av stark kritik från allmänheten.” (helagotland.se).
 • 2018 nov: ”Behovet av vägsalt och sandning ökar – Trafikverket försöker minimera miljöverkningarna” — ”Enligt Trafikverket kommer behovet av vägsalt och sand att öka på grund av livligare trafik och milda vintrar.” (HBL).
 • 2018 nov: ”I Norrbotten har saltet skapat problem för trafikanter och renhållningen då saltet lockar ut renar på vägarna där de riskerar att bli påkörda.” (ATL).
 • 2019 jan: ”Politiker vill förbjuda vägsalt – Förstör vinteridyllen” — ”Antalet vägar i landet som saltas för att bekämpa halkan ökar. Men många är emot metoden. I Åre kommun vill politikerna ha saltfria vägar eftersom de anser att turismen skadas av vägsaltet.” (tv4.se).
 • 2020 febr: ”Vem är det som INTE skickat ut saltbilarna? En viktig fråga efter vinterns halkkaos i Västsverige och upp längs Norralndskusten. Och nu vet jag. Trafikverkets avtal med entrepenörerna sa stopp.” — ”Mitt i en kurva kommer man in i ett äldre avtal, och där är det snorhalt”. (Aftonbladet).
 • 2021 febr: ”Vägsaltet är ett nödvändigt ont” — ”Saltar vi så får vi klagomål för att vi saltar och sandar vi så får vi klagomål för att det blir halkigt.” (SR).
 • 2021 mars: ”Gunillas hund skadade sig på vägsaltet” — ”Hon berättar att flera hundar bränt och skadat sig under vintern. – Jag har träffat folk som bär sina hundar till bilarna för att de inte ska behöva gå på det.” (Mitti).

I materialet ovan framgår att det genom åren gjorts en del namninsamlingar och demonstrationer där tiotusentals personer protesterat mot vägsaltningen.

Anm: medlet ”Absol” som nämns ovan (december 1985) blev ingen hit. Det var fem gånger så dyrt som salt och har ingen smältande effekt på snö och is.

År 2021 skriver Trafikverket på sin webbplats bl.a. följande om vägsaltningen vid halkbekämpning:

”Saltningens miljö- och omgivningspåverkan spänner från bland annat påverkan på växter, förhöjning av salthalt i yt- och grundvatten till ökad korrosion på fordon. Den påverkan som sker är givetvis inte önskvärd, men behöver ställas i relation till de nyttor som saltningen anses medföra. I ett ställningstagande från 1974 gjorde riksdagen bedömningen att fördelarna med saltningen vägde avsevärt tyngre än nackdelarna vilket fortfarande utgör en förutsättning som Trafikverket arbetar utifrån.
[…]
Saltningen av våra vintervägar är livligt debatterad. Saltningen ger förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet, men också vissa negativa miljöeffekter. Miljöanpassad framkomlig vinterväg skall säkerställa att Trafikverket minimerar saltanvändningen i vinterväghållningen på ett sådant sätt att den med fortsatt hög användbarhet och trafiksäkerhet motsvarar medborgarnas och näringslivets krav och önskemål.
[…]
Trafikverket har nästan 10 000 mil statliga vägar och ca 25 procent av dem saltas då ingen annan halkbekämpningsmetod fungerar. Vi saltar på högtrafikerande vägar och där det ofta är snabba temperaturväxlingar. Det finns negativa effekter som vi är väl medvetna om, men utan salt skulle främst den tunga trafiken stanna. Vi arbetar med förbättrade metoder och försöker ständigt att minska saltmängden.
[…]
Halkbekämpning är i första hand en framkomlighetsfråga. I vissa fall t.ex. vid den första osynliga halkan på hösten kan också halkbekämpningen bidra till ökad trafiksäkerhet.
Vid riktigt dåligt väglag kör de flesta sakta och håller extra avstånd. Olyckor med allvarliga personskador eller dödsfall ökar på våren och sommaren när vägarna är torra och bara. Detta beror i hög grad på att trafikanterna ökar hastigheten.”

Nackdelarna med vägsalt är som sagt skador på vegetation, mark, fordon med mera. Det gäller framför allt vid halkbekämpning men även vid dammbindning (se studie*).
Men fördelarna med vägsaltningen anses överväga nackdelarna.

”Vägsalt dödar” och ”ingenjören utan gränser”

Några driver vägsaltfrågan med stort engagemang. Exempelvis följande man som bloggar och twittrar om bland annat vägsalt som dödar. Och som skriver att han en vecka efter mordet på Olof Palme skickade ett anonymt brev där han och ”Saltfria-Väg-Fraktionen” tog på sig ansvaret för mordet. I brevet bifogade han två tomhylsor av samma sort som till de två Palmekulorna som hittades vid mordplatsen.
Polisen fick brevet den 9 mars 1986. De lyckades aldrig spåra mannen. Polisens analys av tomhylsorna talade varken för eller emot att Palmekulorna kom från de hylsorna.

På sin blogg presenterar han sig som:
”Bengt Jonasson, Civilingenjör utan gränser”.
Med sitt politiska parti ”Absolut Saltfria Vägpartiet”:
absolutvetande.se/…/absolut-saltfria-vagpartiet
har han deltagit i åtminstone fyra val, åren 1982, 1988, 1991 och 2014. Partiet fick en (1) röst vid respektive val (det är ett vanligt resultat bland alla de hundratals småpartier som deltar i val).

Både vägsaltpartiet och vägsaltdekalen (bilder ovan) tycks ha tillkommit i början på 1980-talet:
”Dekalen VÄGSALT DÖDAR som jag lät trycka upp för mer än 30 år sedan talar sitt tydliga språk. Självklart har jag Vägverkets kulörer. Det är en varningsskylt. Kör inte på saltade vägar!” (Jonasson, blogginlägg från 2015).

Bild ovan: inlägg på Jonassons blogg* 17 december 2021, om erkännandebrevet, dekalen, m.m.

På Jonassons blogg och Twitter framträder bilden av en udda person som gärna använder grova och stötande formuleringar, exempelvis ”Vägsaltningen kan liknas vid Hitlers gasning av judar och romer.”
Jonasson riktar ofta grov kritik mot socialdemokrater i allmänhet, och mot specifika politiker och tjänstemän. I ett blogginlägg från 2016 om Anders Ygeman, dåvarande inrikesminister (min fetstil):

”Socialdemokraterna i maskopi med miljöterroristerna utgör det största hotet och sabotaget mot livskvalitet, samhällsekonomi och välfärd.
Ni sossar har som huvudintresse att missbruka makt och konfiskera människors tillgångar.
Den som inte förstår detta meddelande rekommenderas att uppsöka läkare. Att bli nedsövd för all framtid är inget brott, för många en framgång och lättnad.
[…]
Jag kan inte se annat än att du i likhet med Ingemar Skogö och Gunnar Malm saknar en funktion i det svenska samhället, att du, i samklang med Olof Palme och Anna Lindh, saknar en funktion i det svenska samhället. De senare två framgångsrikt avrättade.

Formuleringen ”Att bli nedsövd för all framtid är inget brott” kan tolkas som ett dödshot.
Uttrycket ”framgångsrikt avrättade” avser morden på Olof Palme (1986) och Anna Lindh (2003, uppklarat).

När Ingemar Skogö – tidigare generaldirektör på Vägverket (Trafikverket) till 2009 – avled år 2019 så firade Jonasson det dödsfallet med följande inlägg:

”Ny nationaldag för Sverige
Fira Ingemar Skogös bortgång. Svenska folket bör enas om att byta nationaldag till 28 maj så att vi återkommande kan jubla över Ingemar Skogös död.
Ingemar Skogö är Sveriges mest framgångsrike samhällssabotör och mördare genom vägsaltning.

Om Lena Erixon – nuvarande generaldirektör på Trafikverket – skrev Jonasson år 2017 (min fetstil):

”Lena Terrorist Erixon
Vi måste få ett slut på allt ditt jävelskap, all din anstiftan till mord på vägtrafikanter, allt ditt sabotage mot infrastruktur, realkapital, framkomlighet, livskvalitet och miljö.
:
Din företrädare, Ingemar ”Ondskan” Skogö, avrättade sex oskyldiga busspassagerare i Rasbo och går fortfarande lös, t.ex. i Bromma. Vad tycker du om det, Erixon?”

Enligt Jonasson är Erixon med flera ansvariga för mord på vägtrafikanter.

Nämnda bussolycka med sex dödsoffer återkommer vid upprepade tillfällen hos Jonasson. Den olyckan handlar om en kollision mellan två bussar i Rasbo, Uppsala den 27 februari 2007.
Jonasson anser uppenbarligen att den dödsolyckan orsakades av vägsaltning.
I en 76-sidig rapport från Statens haverikommission bedöms dock olyckan ha orsakats av brister i vägens utformning och hastighetsgränser, och brister i bussföretagets säkerhetsarbete.

Avslöjandet

Den 16 december 2021 publicerade tidningen SvD ett gräv om vem personen var som efter Palmemordet skickade det nämnda erkännandebrevet inklusive två tomhylsor. Brevskrivaren, som i media kallas ”Ingenjören”, uppgavs varit tävlingsskytt och ägt en revolver av samma typ som troligen användes vid Palmemordet (Smith & Wesson .357 Magnum).
”Ingenjörens” revolver beslagtogs år 2006 av polisen i ett annat ärende och har därefter försvunnit. Även de två tomhylsorna som bifogades brevet har försvunnit hos polisen.
(SvD och annan media visar också andra smått besvärande uppgifter om ”Ingenjören” och rättsväsendet, med de uppgifterna återges inte här).

Därefter samma dag (16 dec 2021) och senare, bloggade och twittrade ”gränslösa” Jonasson om detta. Han publicerade dessutom en kopia på brevet, gamla bilder på sin Smith & Wesson .357 Magnum-revolver, och en kopia på sin vapenlicens. (Han skriver dock inget om medias övriga avslöjanden).

Bild ovan: Jonassons Twitter* 16 dec 2021, med brevet, vapenlicensen m.m.

Jonasson skriver att han inte dödade Palme. Att brevet 1986 bara var ett försök att få mer uppmärksamhet på vägsaltningen.

Brevet från 1986 som Jonasson har publicerat på sin blogg och Twitter innehåller följande text (”statsminister” var/är felstavat):

”Saltfria-Väg-Fraktionen
Till finansminister Kjell-Olof Feldt

Vi på Saltfria-Väg-Fraktionen påtager oss ansvaret för mordet på stadsminister Olof Palme.

Herr Palme var en gång i tiden kommunikationsminister och medan han ännu levde en ansedd politiker. Han glömde dock bort sin viktigaste uppgift, att förbjuda saltningen på våra vägar. Det hade kanske varit mera schysst att fixa dom inkompetenta nollorna på Vägverket och Väg- och Trafik-institutet. Ett avrättande av stadsminister Palme bedömer vi dock ge mer tyngd åt vårt krav: Ett vägsaltfritt Sverige som ju ger bättre samhällsekonomi, trafiksäkerhet och miljö.

Vänliga men bestämda hälsningar från välmenande SVF Saltfria-Väg-Fraktionen.
P.S. Tomhylsorna .357 magnum bifogas. D.S.”

Jonasson skriver på sina sociala medier att han har alibi för kvällen den 28 februari 1986 då Palme mördades: ”Jag var hos min fästmö den kvällen i Finspång där jag också var boende samt arbetade på ABB.”. Men kvinnan uppges inte minnas den kvällen.

Hur visste Jonasson vilken typ av tomhylsor han skulle bifoga brevet den 8 eller 9 mars 1986? Han kan ha sett det i dagstidningarna. Den 3-4 mars 1986 rapporterade media att mordvapnet troligen var en ”357 Magnum av märket Smith & Wesson och ammunitionen av fabrikat Winchester”.
I andra artiklar uppgavs ammunitionen vara ”Winchester 357 Magnum Metal Piercing”, eller ”Winchester – Western .357 Magnum Hi-Speed, Metal Piercing”.

Det kan t.o.m. varit de medieuppgifterna som gav Jonasson idén och inspirationen att skicka ett sånt brev, eftersom han hade tillgång till sån ammunition och en sådan Magnum-revolver som beskrevs i tidningarna. (Sen är det en annan sak att de flesta medborgare aldrig ens skulle komma på idén att göra nåt liknande, oavsett om de innehar vapen eller inte).

Slutord / sammanfattning

Att åklagare Krister Petersson nyligen meddelade att han inte tänker öppna Palmeutredningen pga det som framkommit om Ingenjören är fullt begripligt.

Man kan raljera och säga att åklagare Petersson inte vill öppna utredningen därför att Ingenjören fortfarande lever (och kan försvara sig).
I motsats till den avlidne Stig Engström (”Skandiamannen”) som sommaren 2020 misstänkliggjordes postumt när han pekades ut som mordmisstänkt, men inte tillräckligt för åtal (om han hade levt). Samtidigt som Petersson stängde ner Palmeutredningen.

Med andra ord, det finns inte tillräckligt underlag för polis / åklagare att öppna Palmeutredningen igen för Ingenjörens skull. Ingenjörens revolver är borta. De två tomhylsorna likaså. Att alibi inte kan uppbringas för en kväll för 35 år sedan är inte märkligt. Kvar finns bara ett gammalt erkännandebrev och svaga indicier kring en udda figur, som febriga privatspanare kan tänkas spekulera och fantisera om. Bevismässigt ungefär lika svagt som med den tidigare utpekade Stig Engström.

Så på rubrikens fråga om vägsalt liksom dödade Palme (indirekt) är svaret: har inte en susning, kanske, kanske inte. Och på den (osaltade) vägen är det.

Fördelen för ingenjören utan gränser är att han till slut har fått den uppmärksamhet han nu säger att han ville ha med sitt erkännandebrev. Men det tog 35 år.
* Studier, från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut):
– ”Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning (2006, pdf-fil).
– ”Miljöeffekter av dammbindning av grusvägar (1999, pdf-fil).

* Blogginlägg av Jonasson, 17 dec 2021, om erkännandebrevet m.m:
absolutvetande.se/uncategorized/palme-co/
* Jonassons Twitter, 16 dec 2021, med brevet, vapenlicensen, m.m:
twitter.com/AbsolutVett/status/1471596715430092812

Rubrikbilden vägsaltningsfordon avJerzyGorecki, med montage (”vägsalt dödar”) av mysterium24.


Uppdaterad 2022-01-04.

När fullmånen går upp bakom ryggen medan solen går ner

Bilder ovan: mobiltelefonkameran riktad västerut och österut med några minuters mellanrum.

Att solen går ner ganska samtidigt som fullmånen går upp i motsatta väderstrecket.
Det inträffar två gånger per år, om man med ”fullmåne” menar den dan i månaden som månen är maximalt full, och med ”ganska samtidigt” menar när tiden mellan solnedgång och fullmåneuppgång är som kortast, exempelvis några minuter. Under 2021 i Sverige inträffade detta den 27 februari och 19 november.

Nöjer man sig med mindre än fullmåne och fler minuter mellan solnedgång och månuppgång, så inträffar det fler liknande tillfällen.
Dessa uppgifter är levererade från avdelningen för överblivet överskottsvetande.

Mera: allt om månens och solens aktiviteter i Stockholm:
– ”timeanddate.com/moon/sweden/stockholm”.
– ”timeanddate.com/sun/sweden/stockholm”.

Förgrundsbild kvinna avMysticsartdesign”.

Skådespelaren Alec Baldwins dödliga vådaskott

En månad efter dödsskjutningen så blev det plötsligt två mysterier istället för ett. Kan en sån revolver avfyras utan att man rör avtryckaren? Ja, vi kollar närmare.

Dödsskjutningen vid en repetition (”marking rehearsal”) för en westernfilm, i New Mexico, USA den 21 oktober 2021:
skådespelaren Alec Baldwin höll i en rekvisitarevolver som den vapenansvarige hade uppgett vara en ”cold gun”, dvs ofarlig. Revolvern skulle endast vara laddad med sex blindpatroner (”dummy rounds”), attrapper som ser ut som skarpa patroner men som är ofarliga (innehåller inget explosivt)*.

Den dödande kulan träffade filmfotografen Halyna Hutchins vid armhålan, fortsatte rakt igenom kroppen och träffade regissören Joel Souza i axeln. Han klarade sig utan allvarliga skador, men Halyna avled.

Ett mysterium är hur den skarpa patronen hamnade i rekvisitarevolvern?
Hade den vapenansvarige Hannah Gutierrez-Reed missat att det var en skarp patron bland blindpatronerna när hon gjorde sin obligatoriska säkerhetskontroll av revolvern strax innan den överlämnades till regiassistenten Dave Halls? som sedan överlämnade den till Baldwin med orden ”this is a cold gun”. Eller var det nån som bytte ut en av revolverns blindpatroner mot en skarp patron efter att Gutierrez-Reed hade lämnat revolvern ifrån sig?

Revolvern lär använts vid skarpskytte på en annan plats tidigare samma dag som dödsskjutningen. Hade en skarp patron glömts kvar i revolvern? Gutierrez-Reed har uppgett att när hon på förmiddan skulle ladda revolvern med sex blindpatroner så var det problem att få en av patronerna på plats i revolvern, det lyckades först efter rengöring av revolvern.

I några media spekuleras om brister hos en ammunitionsleverantör. Att en eller flera skarpa patroner (”live rounds”) av misstag hamnat i askar med blindpatroner, och att Gutierrez-Reed av nån anledning inte upptäckte det när hon laddade revolvern med blindpatroner. (Kännetecken för en blindpatron kan vara att den rasslar när man skakar den, eller att den har en markering i botten).

Ännu ett mysterium…

…dök upp drygt en månad efter dödsskjutningen, när Baldwin för en vecka sedan gjorde en längre intervju* där han berättade mer om vad som hänt. Baldwin sa bl.a:

 • Att revolvern avfyrades enbart genom att han släppte hanen, utan att han tryckte på avtryckaren. Det låter konstigt, men är fullt möjligt om revolvern är modifierad till en ”slip-gun” eller om den är skadad eller defekt (se nedan).
 • Att filmfotografen Halyna Hutchins hade vridit filmkamerans monitor åt sidan, så att hon och regissören befann sig vid sidan om kameran istället för bakom. (Se skissen ovan).
 • Och att Baldwin hade blivit instruerad och ”guidad” av Hutchins att rikta revolvern snett åt sidan om kameran, för att testa olika vinklar.

Baldwin sa bl.a. följande om revolvern:
– I den filmscenen skulle han inte trycka på avtryckaren, men han skulle spänna hanen.
– Baldwin frågade om han skulle spänna hanen, Hutchins sa ja. Han började spänna hanen (”I start to cock the gun”), men inte ända upp (”the hammer is far back as I could without cocking it actually”).
Baldwin håller hanen (”the hammer”) med tummen, de testar olika bildvinklar, och när Halyna säger att det räcker så släpper Baldwin hanen med tummen och då avfyras revolvern. (”I let go of the hammer of the gun, and the gun goes off”). Han tryckte inte på avtryckaren (”I did not pull the trigger”).

Att Baldwin inte tryckte på avtryckaren – och att fingret var utanför avtryckarbygeln – bekräftas av regiassistenten Dave Halls som bevittnade dödsskjutningen:
”…told abc news that he was watching, and agrees that Alec did not pull the trigger, and that he’s finger was outside the trigger bar.”

Olika sätt att avfyra en sådan revolver

Rekvisitarevolvern som Baldwin hanterade uppges vara en replika av en äldre* Colt .45 av typen single-action. En sån revolver kan avfyras utan att användaren behöver röra avtryckaren exempelvis om revolvern är modifierad eller skadad (se nedan).

Animerad bild ovan, visar hur det ser ut inuti en normal (ej modifierad), äldre* revolver av typen single-action.
Hanen är till höger, avtryckaren undertill. Hanen är fjäderbelastad, en del av den kraftiga fjädern syns nere till höger i bilden.
Cylindern (innehållande patronerna) roterar ett steg medsols varje gång man spänner upp hanen (”cock the gun”).

Vid normal skjutning: spänn hanen bakåt (t.ex. med tummen) så långt det går, tills hanen spärras av avtryckaren (som då glider in i ett hack i hanen, se bild).
Avfyra genom att trycka på avtryckaren, då frigörs hanen och far fram mot cylindern.
Det enda avtryckaren gör (när användaren trycker på den) är att frigöra den uppspända hanen. Därav namnet SINGLE-action. Om hanen inte är helt uppspänd så händer det ingenting när man trycker på avtryckaren.

2:a spärrläget, ”half-cocked”.

På den animerade bilden ovan syns att avtryckaren egentligen har två funktioner:
att spärra och att frigöra hanen.
Revolvern har tre spärrlägen (enligt manual* från Colt):
tre hack (”notches”) i hanen där avtryckaren kan hålla emot och spärra hanen. De två första hacken är säkerhetsspärrar, det tredje hacket är för att hålla fast hanen i avfyrningsposition.

Det första spärrläget kan användas då man bär revolvern, det skyddar mot ofrivillig avfyrning t.ex. om revolvern tappas på hanen.
Det andra hacket används då man laddar revolvern, då är hanen halvvägs spänd (”half-cocked”, bild höger).
Tredje hacket används för att skjuta, då är hanen helt spänd (”cocked”).

När hanen är spärrad i nåt av de tre lägena så kan den frigöras utan att skjuta, det görs med hanen OCH avtryckaren tillsammans.
Det är endast i tredje läget som hanen kan frigöras med ENBART avtryckaren. Dvs man kan inte skjuta från något av de två första spärrlägena, endast från tredje läget.

Skjuta utan att röra avtryckaren?

Några möjligheter att med den typen av revolver avlossa ett skott utan att röra avtryckaren:

 • Att den är modifierad så att avtryckaren inte kommer i kontakt med hanen (alternativt där avtryckaren är borttagen). Då kan man avfyra revolvern enbart med hanen, genom att dra hanen bakåt och släppa den. Dvs då kan flera skott skjutas i följd mycket snabbare än annars.
  Såna modifieringar gjordes t.ex. förr för tävlingar i snabbskytte och för uppvisningar. En sån revolver kallas ”slip-gun”.
 • Eller så kan revolvern vara skadad / defekt så att avtryckaren inte hålls kvar i hanens hack och hanen inte kan spännas upp. Dvs då går det skjuta med hanen utan att röra avtryckaren.

Vi vet inte exakt hur Baldwins revolver fungerade. Är den modifierad? Hur många spärrlägen har den? Är den skadad / defekt? Var den skarpa patronens tändhatt extra känslig så att revolvern kunde avfyras även om hanen släpptes från ett kortare avstånd än normalt? Det bör bland annat vara såna saker som polisutredningen söker svar på.

Om det är sant som Baldwin säger att han inte tryckte på avtryckaren (och inte heller höll den intryckt), och att han drog hanen nästan ända bak, då lutar det åt att revolvern är modifierad, skadad eller defekt. Eftersom hanen annars borde ha stoppats i nåt av de två första spärrlägena när han släppte hanen.
Om revolvern är modifierad eller skadad så kan man tycka att Baldwin borde ha märkt det innan det small. Eller så lade han inte märke till det därför att han var fokuserad på repetitionen eller pga okunskap.

Men om han tryckte på avtryckaren…

Regiassistenten Dave Halls (som bevittnade dödsskjutningen) lär ha bekräftat att Baldwin inte tryckte på avtryckaren, och att fingret var utanför avtryckarbygeln (se ovan).
Om det är en felaktig uppgift så är exempelvis nåt av följande händelseförlopp möjligt:

Att Baldwin omedvetet eller medvetet höll inne avtryckaren medan han spände hanen, och till slut råkade tappa taget om hanen. I så fall blir effekten densamma som med en modifierad revolver, dvs att avtryckaren inte spärrar hanen när man släpper hanen från bakre läget.
Den tekniken att skjuta används även vid snabbskjutning och kallas då ”fanning”, dvs man håller avtryckaren intryckt samtidigt som hanen dras bakåt och släpps (t.ex. med den andra handen) upprepade gånger i snabb följd.

Eller att Baldwin undanhåller något exempelvis därför att han egentligen spände upp hanen i skjutläge och sen klantade sig när han skulle spänna ner hanen (görs det på fel sätt så kan revolvern råka avfyras).
En annan möjlighet är att han spände upp hanen och tryckte på avtryckaren i övertygelsen att det var en ofarlig ”cold gun”, vilket egentligen skulle vara så korkat att det nog blev mycket svårt att medge.

Men ovanstående hypoteser motsägs alltså av Halls uppgifter.


Vi får se vad polisutredningen m.m. kommer fram till och hur mycket av resultatet de släpper till allmänheten.


OBS: resonemangen i ovanstående texter kring möjliga händelseförlopp rörande revolvern bygger på antagandet att revolvern Baldwin använde är konstruerad enligt Colts specifikationer för deras äldre* single-action revolver.
Revolvern Baldwin använde lär enligt media vara en Colt replika ”Long Colt 45 Revolver”, tillverkad av italienska F.LLi Pietta.
* Intervjun med Baldwin (ABC news, 2 december 2021), i tre delar:
– ”Alec Baldwin Exclusive Interview – Part 1 | ABC News”.
– ”Alec Baldwin Exclusive Interview – Part 2 | ABC News
(vid 01:30 och framåt beskrivs händelserna före och efter skottet).
– ”Alec Baldwin Exclusive Interview – Part 3 | ABC News”.
(vid 04:10 beskrivs vapenhantering m.m.).

* Det var alltså enbart blindpatroner som rekvisitarevolvern ovan skulle ha varit laddad med, de innehåller ingen tändhatt, inget krut, inget explosivt.
Blindpatroner är inte samma som effektpatroner (lösa skott, blanka skott, ”blank rounds”, ”blanks”). Effektpatroner har explosivt innehåll, men istället för en metallkula är det trä- eller annat mjukare material (som dock på väldigt nära håll kan kan orsaka skada och t.o.m. döda).

* Med ”äldre” single-action revolver avses här en från slutet på 1800-talet, som saknar den senare säkerhetsfunktionen ”transfer bar” i avfyrningsmekanismen.

* Manual från Colt: ”Single Action Army Revolver, Sheriff’s & Storekeeper’s Model Revolvers…”.
(Vissa detaljer/funktioner kan skilja från revolvern Baldwin använde).

Animerade bilden, klipp från:
– ”3D Animation: How a Single-Action Revolver works”.

Ruskigheter i forna tiders media

Bild ovan: ur dagstidningen Nerikes Allehanda den 28 september 1875. Översatt till modernare skrift:

”Självmord.
– Den 30 augusti hängde sig arbetaren Abraham Olsson i Grangärdes socken i Dalarna.
– Den 1 september hängde sig änkan Brita Olsdotter i Gagnefs socken i Dalarna.
– Den 10 september hängde sig bonden Anders Andersson i Mjällby socken i Blekinge.
– Religionsgrubbel har föranlett 67-åriga hustru Anna Olsson i Jonstorps socken i Skåne att med bandkniv skära halsen av sig.
– Den 25 september hängde sig skomakaren Nils Romberg i Helsingborg. Brännvinet var orsaken.
– Självmord begick 22 september manufakturhandlaren A.D.G. Krook i Malmö. Krook, som var 67 år gammal och städse levat indraget och arbetssamt, har lidit smärtsamma familjeförluster, vilket i förening med bruten hälsa och mindre god affärsställning tros ha orsakat det förtvivlade beslutet.”

Självmord med mera i dagstidningar på 1800-talet

En ruskighet för drygt hundra år sedan var att tidningarna rapporterade vilka medborgare som hade begått självmord. Ofta beskrevs tillvägagångssättet och ibland även orsaken.

En självmordsmetod, som kanske förvånar, var att skära halsen av sig själv med en bandkniv:

Denna otäcka, utökade användning av bandknivar omfattade inte bara självmordsförsök, de brukades även som tillhyggen och vapen. Här är några exempel ur Dagens Nyheter, Aftonbladet med flera tidningar från andra hälften av 1800-talet:

”En gardist vid Lifgardet till häst överfölls av två ynglingar och blev huggen i huvudet med en bandkniv.”

”Torpare Johan i Nordtorpet hade orsakat eldsvåda vid oförsiktig mossbränning. Han hittades död liggandes huvudstupa över ett dike. ”I sin förtvifvlan hade han skurit halsen af sig med en bandknif”.

”En tjänsteman vid statens jernväg blev överfallen av en man med bandkniv. Mannen måttade ett hugg mot tjänstemannen som ”denne dock lyckligtvis afvärjde”.

”67-åriga hustru Anna tog livet av sig med en bandkniv. Hon hade ”utgått på logen och med en der liggande bandknif tillfogat sig ett tvärsfver strupen gående och luftstrupen genomskärande sår af omkring 3 tums längd. Orsaken till den förtviflade gerningen har upplysts vara religionsskrupler, hvarav hon under de sista 2 eller 3 månaderna varit lidande.”

”Straffångar i Malmö överföll en vaktkonstapel och högg honom i armen med en bandkniv.”

”Änkan Stin Katrin Jansdotter berövade sig livet ”derigenom att hon med en s.k. bandknif afskar halsen. Hennes familj har en tid bortåt legat i nervfeber, nyligen hade hon sjelft blifvit enka och sjelf var hon på sistone angripen av smygande nervfeber. Orsaken till sjelfmordet tros derför vara sorg och förtvivlan. Hon var omkring 55 år gammal”.

”Tunnbinderiarbetaren Almström försökte hugga en konstapel i huvudet med en bandknif.”

”Förre tröskverksbyggaren, fattighjonet Per Belamson sökte med en bandknif afskära halsen, luftstrupen genomskars. Forslades till Mora lasarett och torde möjligen åter repa sig.”

”En medelålders man i någorlunda bergade omständigheter afhände sig lifvet medelst skärning i halsen med en bandknif, hvarvid så väl luft- som matstrupen afskuros. Anledningen till den hemska gerningen är obekant.”

”Två drängar tilldelade en man ett svårt slag i ansigtet af en skaftlös bandknif.”

”Stufveriarbetaren Carl Johan Olsson försökte igår att med en bandknif afhända sig lifvet. Han tillfogade sig sår öfver strupen och handlederna, men hindrades att fullborda sin afsikt. Han var vid tillfället ej nykter.”

”Snidaren Olof Hultqvist smög sig bakom en buske och tillfogade sig med en bandknif ett djupt sår i halsen. Hans tilltag bemärktes dock snart och han omhändertogs, hvarefter det häftigt blödande, men lyckligtvis icke dödliga såret förbands.”

Som synes så rapporterade tidningarna även försök till självmord, dvs där personen ifråga överlevde.
När det gäller genomförda självmord med bandkniv ligger det nära till hands – utan att känna till alla detaljer – att misstänka att vissa fall egentligen var mord.

Avrättningar

En annan ruskighet var förstås dödsstraffet. Så här beskrev några tidningar avrättningen av Anna Månsdotter, ”Yngsjömörderskan”, år 1890:

Bild ovan, ur Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning, 7 augusti 1890. Texten lyder:

Yngsjömörderskans afrättning. Kristianstad den 7 Augusti. Anna Månsdotter afrättades kl. 8 i morse å härvarande fängelsegård. 75 personer voro närvarande, bland dem många in- och utländske tidningsmän.
Anna Månsdotter darrade häftigt, då hon af pastor Hasselqvist framleddes till schavotten. Hon lade sig ned med någon svårighet, kved och jämrade sig. Skarprättaren, som var fullkomligt lugn, skilde med ett enda hugg hufvudet från kroppen; men hugget gick snedt, så att underkäken hängde fast vid kroppen.
Militär och polis höllo folkmassan på afstånd från fängelsegården.”

Göteborgs Aftonblad var mer detaljerade gällande Annas avrättning:

Ovanstående skribent förmedlade också att bödelns delvis missade yxhugg var ”ohyggligt”. Eller så syftade skribenten på dödsstraff som sådant.

Dödsstraffet (i Sverige) avskaffades 1921. Dessförinnan hade ingen avrättning skett sedan 1910.

Nutida media och självmord / suicid

Anledningen till att media numera inte skriver lika mycket om självmord som de gjorde förr beror bl.a. på branschens etiska regler för press, TV och radio. Där anges i 8:e paragrafen*:
”Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.”

Den regeln är en rekommendation, media är fria att skriva mer om självmord om de skulle vilja det.
Om alla självmord publicerades skulle det bli ganska mycket självmordsskriverier och notiser i tidningarna.
År 2020 avled 1168 personer i säkert fastställda självmord i Sverige*. År 2019 var det något fler, 1269 personer. Det blir cirka tre per dygn.

De som jobbar preventivt mot självmord vill ha en mer genomarbetad journalistik om självmord.
SVT uppger (januari 2021) att de rapporterar om självmord, men:
”Samtidigt är ämnet i sig komplicerat, hemskt, privat och kan fel hanterat få negativa konsekvenser. Media har en lång historia av respekt och försiktighet i relation till självmord.
Våra publiceringar idag öppnar inte för en löpande nyhetsrapportering i ämnet, men gemensamt för alla våra samtal med personer som jobbar preventivt mot självmord är önskan om mer genomarbetad journalistik i ämnet.”

Och nu över till något helt annat

Under senare hälften av 1800-talet bytte tidningarna ut de gammaldags typsnitten mot nya, mer lättlästa. Ibland kunde en och samma tidningssida innehålla både gamla och nya typsnitt (i olika artiklar). Ett exempel på gammaldags typsnitt finns överst i detta inlägg (från Nerikes Allehanda 1875).

Följande lilla sammanställning kan vara till hjälp när man försöker läsa gamla texter:

Bild ovan: typsnittet till vänster i respektive bokstavspar ovan kallas frakturstil eller fraktur.
Flera såna gammaldags bokstäver är lätta att förväxla med nutida, exempelvis o/v och s/f.
* Etiska regler för press, TV och radio:
medieombudsmannen.se/…/etiska-regler-foer-press-tv-och-radio/

* Färre självmord under 2020:
folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/…/farre-sjalvmord-under-2020/Återpublicerad från 2017 och uppdaterad.

Ödesdigra feltramp, ibland dödliga

Här en titt på vad som kan hända när bilförare trampar på fel pedal. Här finns också viss ’koppling’ till Josefin Nilssonmysteriet*.

Grunderna:
i en manuellt växlad bil finns tre fotpedaler:
kopplingen, bromsen och gasen.
Kopplingspedalen trycks ner med vänsterfoten när man vill växla (med växelspaken).
Till broms- och gaspedalen används vanligen högerfoten.

Sen är det bara att hålla tungan i rätt mun och trycka på RÄTT pedal vid RÄTT tillfälle. Vilket inte alltid blir fallet, eftersom vi alla bara är männ’skor, som härstammar från aporna.

De mest ödesdigra feltrampen tycks vara när föraren trycker på gasen och tror det är bromsen. Bilen skeenar iväg medan föraren har hjärnsläpp och trycker ännu hårdare på gasen för att försöka bromsa bilen.

När det händer inne i stan eller på en p-plats så kan det bli spektakulärt, och även fastna på nån övervakningskamera, bilkamera (dashcam) eller annan kamera. Följaktligen finns det ganska många såna olyckor beskrivna på nätet (se exempel nedan).

Ett annat feltramp är när föraren med vänsterfoten råkar trycka på bromsen istället för kopplingspedalen.
Dvs föraren tvärbromsar istället för att växla. (Det kan vara vad som hände i bilolyckan 1997 i Josefin Nilssonfallet, se nedan).
Om hastigheten då är hög och det ligger en annan bil bakom som inte hinner bromsa, så kan det inträffa otäcka olyckor med whiplashskador som följd.

Exempel, feltramp: gasen istället för bromsen

Video: ”Gas, Brake Pedal Confusion” (från ABC News. Några exempel på feltramp. De tar även upp ett fall där gaspedalen fastnade i gummimattan, inte ett ”feltramp” dock).
Video: ”27 examples of woman drivers who slammed on the gas instead of the brake” (10 minuter blandat).
Video: ”Man presses down on the wrong pedal and drives off a cliff”. (p-plats intill ett stup).
Video: ”Driver Uses Wrong Pedal”. (p-plats).
Artikel: ”Tog fel pedal – kraschade med busskur”.
Artikel: ”Tryckte på fel pedal – övningskörare med familj kraschade”. (med lyktstolpe).
Video: ”Trampar på fel pedal” (p-plats. Kör över annan bil).

Exempel, feltramp: bromsen istället för kopplingen

Denna typ av feltramp, bromsen istället för kopplingen, kan också vara ganska vanligt förekommande, men leder oftast inte till så spektakulära följder som ovanstående så länge hastigheten är låg och det inte ligger en annan bil strax bakom.
Följaktligen tycks det inte finnas många sådana feltramp beskrivna på nätet. Här är några:

Kille med Lexus krockade med framförvarande bil som tvärbromsade:
”Yes the other guy did stop, and he cam running out saying how sorry he was, and he had pressed the ”wrong pedal”.
He had pressed the brake instead of the clutch.
He has wrote this all down on a bit of paper.
car has gone to UK Assistant Accident Repair Centre :(

En medlem (hos garaget .org)  som diskuterar körskolelektioner:
”Här i stan var det en kille som tryckte på bromsen istället när han skulle växla, han trodde det var kopplingen. Fick en rejäl utskällning, men fick fortsätta övningsköra ändå.”

Annat fall, från twitter:
”Was so tired this morning accidentally pressed the break instead of my clutch, with my left foot may I add, and nearly went through the fkn window.”

* Troligt feltramp i Josefin Nilsson-mysteriet

Följande var sannolikt också ett feltramp, dvs att föraren Marie av misstag tryckte på bromsen istället för kopplingen när hon skulle växla.

Följderna av systrarna Maries och Josefin Nilssons bilkrasch 1997 som orsakade whiplashskada med många års svår smärta och huvudvärk (kanske ända fram till Josefins död) beskrev Josefin själv flera år senare (år 2003):
”Det är skitjobbigt. Jag har så vansinnigt ont i huvudet och nacken varje dag. Det har påverkat mig och det är trist. Men så är det.”

Olyckan rapporterades så här (1998-04-18, Aftonbladet):
“Olyckan hände för nio månader sen, när vi höll på att skriva material till plattan, säger Marie. De var på väg till flygplatsen på Gotland. Marie Nilsson växlade ner i en kurva och bromsarna låste sig. Lastbilen bakom höll inte avståndet och brakade in i bakvagnen. (…) Josefin och Marie drabbades av så kallade pisksnärtsskador (whiplash) och lider ännu av det.”

I senare tidningsartiklar har Maries förklaring ändrats, från att hon växlade och ”bromsarna låste sig” till att hon var tvungen att bromsa häftigt. Mer om det och om bilkraschen:
Josefin Nilsson och rygg-mysteriet.

Mer om whiplashskada: Kronisk whiplash-skada (pisksnärtskada).Återpublicering från 2019.

Två små apor och en grävling

Visst är de söta de små silkesaporna, som i följande julannons uppges gilla att ”titta på TV och ta snaps med dig”:

Till salu: Christmas Baby silkesapa apor
Min man och jag, ger ut ut söta apor barn silkesapa för antagande till någon husdjur kärleksfull och omtänksam familj oavsett var allt de kunde vara.
Våra barn är hus upp, bär blöja utbildad, koppel tränade, kläder och gillar att lägga runt, titta på TV och ta snaps med dig.
Vänligen kontakta för mer information om dessa barn. De vaccinerade, älskar lydig, intelligent, akrobatisk, mycket frisk och företaget av barn och andra husdjur.”

Att annonsören inte är svensk framgår väl tydligt, men det är kanske inte lika uppenbart för alla hugade spekulanter att man riskerar att antingen bli utsatt för bedrägeri eller att bli haffad av polisen.
Säljaren vill att man betalar i förskott innan aporna uppges ska transporteras från utlandet till Sverige. Skulle aporna mot förmodan nå köparen kan denne komma att åtalas för brott mot djurskyddslagen, och dömas till böter eller fängelse i högst två år. Några apfall genom åren:

Böter för skånsk apägare. En vitörad silkesapa. 30 dagsböter.
Böter för apa i lägenhet. En lemur. 1500 kr böter.
Apornas tidigare ägare åtalas. Två silkesapor.

Det är alltså inte tillåtet att hålla apor, rovdjur eller rovfåglar som sällskapsdjur. Inte heller individer som fångats i det vilda.

Grävling och iller kan dock hållas som husdjur. Men de måste vara uppfödda i fångenskap. Och ett krav gällande grävling är att man kan erbjuda en inhägnad på minst 600 kvadratmeter.
Uppfödare säljer vanligen sina grävlingar till hundägare för grythundträning. Några enstaka används som sällskapsdjur, exempelvis grävlingen Tor som både gosar och pussas:

Enligt grävlingägaren Mats ”finns det många felaktiga myter om just grävlingar. Att man ska bli jagad och få benen avbitna är bara en av dem. Men hur tam kan egentligen en grävling bli?
Mats och frun Annas bröllop skulle kunna vara beviset.
– Maya, vår första grävling, var med och sprang runt bland alla gäster och lekte. Med andra ord, de kan bli hur tama som helst, säger Mats med ett stort leende.”

Artikel och video med grävlingen Tor:
TV: Grävlingen Tor ”bästa husdjuret” (Norrtelje tidning, dec 2014).
Mera:
– Ur Statens jordbruksverks författningssamling (pdf-fil):
”5 § Det är inte tillåtet  att hålla,  förmedla eller sälja apor, rovdjur, rovfåglar, hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur eller hybrider mellan tamkatt och vilda kattdjur för sällskap och hobby. Detsamma gäller för korsningar mellan sådana hybrider och vild art.
Tamiller och grävling får dock hållas, förmedlas eller säljas för sällskap och hobby.”


Ovanstående är en återpublicering från år 2017.

Greta Thunbergs bakgrund, kaos, familjens bok & business


Här är en närmare titt på mediefenomenet Greta Thunberg och familjen Thunberg/Ernman, deras bok ”Scener ur hjärtat”, samt en översikt av deras affärsverksamhet. Och hur det kom sig att familjen slutade flyga.

Malena Ernman

Greta Thunbergs mamma Malena Ernman turnerade flitigt i 25 år världen över som sångerska och hyllad operasångerska*. Det stora internationella genombrottet kom vid 29 års ålder. Redan som nioåring uppträdde Malena i England i kyrkor.

Malenas totala koldioxidavtryck (CO2 -avtryck*) lär vara bland de största som orsakats av en enskild person, på vår planet. Koldioxidutsläppen från hennes frekventa flygresande mellan olika internationella scener, inklusive i USA och Japan, pågick i 25 år fram till år 2016 då Malena bestämde sig för att sluta flyga.

Malenas skäl att sluta flyga var: ”miljön”, ”trötthet”, ”utbrändhet”, samt att hon ville ”vara mer med barnen”*.
Hennes trötthet och utbrändhet – men inte miljön – har dock omnämnts flera gånger dessförinnan i flera års tid, sedan 2009 och framåt i olika intervjuer. Man får intrycket att Malena hade minskat på sitt resande ändå, även om inte miljöaspekten hade funnits. Att hon efter 25 år helt enkelt var trött på de långa, ständiga resorna.

Dottern Gretas totala koldioxidavtryck är förstås obefintligt jämfört med mammans, men ändå större än de flesta andras i Gretas ålder (som inte har rest världen över lika mycket som Greta).

Malenas beslut att sluta flyga föregicks av följande händelser med dottern Greta Thunberg:

Hösten 2014:
elvaåriga Greta matvägrade p.g.a. mobbning i skolan och sannolikt också för hon inte ville äta kött. Hennes köttvägran tycks inledningsvis enbart varit av etiska skäl, inte av klimatskäl. Hon ville inte äta ”döda djur” som en gång haft ”känslor, medvetande och själ” (enligt deras bok).
Ett par månader senare uppges hon gått ned ”nästan tio kilo”.
Men efter ett besök hos läkare som sa att hon måste läggas in på sjukhus om det inte blir bättre, så började aptiten komma tillbaka och hon gick upp i vikt.

November 2014:
Malena Ernman meddelade att hon slutar som operasångerska:
”Jag ville inte sjunga opera längre… jag var trött på branschen, barnens kriser, den sexistiska miljön, oviljan att blicka framåt, att förnya sig, hitta en ny publik.”
Efter november 2014 jobbar Malena i andra musikaliska sammanhang än opera.

Påföljande år, 2015, när Greta var 12 år:
under våren undersöktes Greta av läkare som ställde diagnoser (se nedan).
Och Greta bestämde sig för att ”aldrig mer flyga eller äta kött” *.

Året därpå, 2016, bestämde sig mamman Malena för att sluta flyga.
Malena tackar i fortsättningen nej till alla jobb som ligger för långt bort. Inklusive opera.


Ovanstående är en bakgrund till familjen Thunberg/Ernmans beslut att sluta flyga och sambandet med koldioxidutsläpp, som kan sägas varit en framträdande ingrediens i massmedias uppmärksamhet av den familjen.

Här kan tilläggas att även resor med tåg, båt, bil, buss m.m. orsakar koldioxidavtryck, inklusive eldrivna transporter (beroende på hur elen produceras). Koldioxidavtryck orsakas även vid tillverkningen av fordonen, samt vid byggandet och underhållet av infrastrukturen (vägar osv).


Greta, familjen och boken

År 2015, när Greta var 12 år, bestämde hon sig för att aldrig mer flyga*:
”Jag förstod klimatfrågan när jag var 12 och bestämde mig då för att aldrig mer flyga eller äta kött.”

Våren 2016 tog Gretas familj kontakt med Sveriges Television (SVT) och ville att de skulle göra en tv-serie om deras 13-åriga dotter Greta, som då var okänd för världen. Det blev ett nej, SVT hade ett annat miljöprogram på gång.*

Ett par år senare gick det bättre för familjen, efter en tids bokskrivande och planering*.

Måndagen den 20 augusti 2018 i Stockholm, vid riksdagshuset:
en liten, späd flicka med originell look satte sig på trottoaren med husväggen som ryggstöd. I handen hade hon en handmålad skylt ”Skolstrejk för klimatet”. En stund senare ”upptäcktes” hon av massmedia*. Det var Greta 15 år.

Tre dar senare utkom familjens bok ”Scener ur hjärtat” (23 augusti 2018).

I boken beskriver familjen Ernman/Thunberg sina två döttrar och de diagnoser och umbäranden som familjen haft på grund av döttrarnas problem.
Döttrarna är Greta Thunberg och Beata Ernman, födda 2003 respektive 2005.
Föräldrarna heter Svante Thunberg (skådespelare) och Malena Ernman (operasångerska).

Det är en familj med skådespelararv, Svantes föräldrar* var också skådespelare.

Att familjen haft problem återspeglas i Greta Thunbergs skolgång. Problemen har medfört att hon har bytt skola flera gånger. Hon har gått i tre olika grundskolor i Stockholm:
• Franska skolan, årskurs 1 till 5.
• Ingridskolan, årskurs 6 till början på åk 9.
• Kringlaskolan, resterande årskurs 9.
(Mer om skolorna, se nedan).

Familjens bok ”Scener ur hjärtat” består av ett hundratal ”scener” (kapitel) som till stor del handlar om livet med döttrarna. Man kan tycka att det är obehagligt att föräldrarna hänger ut sina två tonårsdöttrar (då 13 och 15 år) och deras personliga problem i offentligheten, men enligt dem själva har det gjorts i samförstånd.
Ett halvår efter boksläppet berättade Greta själv också i en tidningsintervju* om sina diagnoser.

I boken berättas bl.a. följande:

 • Greta har ”diagnosen Aspergers, högfungerande autism och OCD (tvångssyndrom)”, och ”ätstörningar”. Tidigare hade hon ”selektiv mutism”, dvs hon pratade bara med de närmaste i familjen.
  Greta fick sin diagnos när hon var 12 år, våren 2015, i årskurs 5.
 • Beata har ”diagnosen ADHD, med drag av Aspergers, OCD och trotssyndrom”.
 • Mamman Malena Ernman hade bulimi som yngre, men musiken och operan räddade henne. År 2016 fick hon diagnosen ADHD, dvs samma som dottern Beata.

Pappan Svante Thunberg tycks vara den enda i familjen som inte har diagnoser, åtminstone redovisas det inte i boken. Men han uppges ha bra minne, liksom dottern Greta som sägs ha fotografiskt minne.

Att offentliggöra sina diagnoser så som familjen gjort kan också fungera som ett skyddsnät vid framtida självförvållade misstag. Diagnosen kan då användas som (bort-) förklaring inför en omgivning som är mer överseende och tolerant tack vare diagnosen.
Det blir helt enkelt lättare att komma undan eventuella dumheter man själv råkat säga eller göra. Man kan s.a.s. ”gömma sig” bakom diagnosen.

Koldioxid i boken

Boken ”Scener ur hjärtat” innehåller även några ord om koldioxid. Det handlar dock inte om Malenas egna gigantiska koldioxidavtryck från 25 års världsturnerande (se ovan), utan om Gretas förmåga att se koldioxid med blotta ögat. Scen (kapitel) 13 avslutas så här:

”… För hon såg det som vi andra inte ville se.
Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut från våra skorstenar, svävade uppåt med vindarna och förvandlade atmosfären till en gigantisk osynlig soptipp.
Hon var barnet, vi var kejsaren. Och vi var alla nakna.”

Ovanstående citat ur boken är från första upplagan (2018). I senare upplaga av boken har familjen klargjort att koldioxid är osynlig, genom att komplettera texten så här:

”… Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. Det osynliga. Den färg-, doft- och ljudlösa avgrunden som vår generation valt att ignorera. Inte bokstavligen förstås. Men ändå. Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut….”

De allra flesta bokläsare förstod säkert redan att påståendet ”Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat”  bara var en fantasi eller inbillning.
Boken har dock fel i att ”vår generation” har ”ignorerat” koldioxid. Många andra människor utanför den familjen vidtar sedan flera decennier åtgärder av olika slag för att reglera och försöka minska koldioxidutsläppen. Exempelvis med koldioxidskatt, som infördes på 1990-talet, olika typer av klimatkompensation (också sedan 1990-talet, t.ex. utsläppsrätter), optimering av förbränningsprocesser, rökgasrening och lagring.

Mamman gillar kaos, det egna

Det lär alltså varit en del kaotiska och tunga år för den familjen.
Mamma Malena uppges visserligen älska kaos, men hennes eget kaos. Citat ur boken:
”Jag älskar kaos. Jag älskar det omöjliga: allt det där som ingen klarar av.”
”(…) Jag älskar kaos. Så länge kaoset är mitt eget och jag får göra det jag är bra på. Det är då jag är som bäst.”

Att hon gillar kaos antyds även i flera tidningsintervjuer* där Malena säger sig vara en trogen tittare av “The Walking Dead”: en postapokalyptisk tv-serie som handlar om en värld i kaos och sönderfall, och där människor förvandlas till människoätande zoombier.

Bild ovan: klipp från mamma Malenas favorit-tv-serie ”Walking Dead” som är en långkörare, den började 2010 och är numera (2021) inne på elfte säsongen. (Malena och Greta är till vänster).

Mera om skolorna

Familjens bok berättar om de brister som förekom i några av Gretas skolor, som mobbning och lärarbrist.

I grundskolan Franska skolan* (där Greta gick årskurs 1-5) förekom det mobbning. När familjen påtalade detta så förklarade skolans ledning att flera andra barn sagt upprepade gånger att Greta hade uppträtt konstigt och aldrig hälsat.
Och när en lärare vid namn Anita hjälpte Greta extra mycket, ”i smyg”, så blev Anita tillsagd av skolledningen flera gånger och till slut hotad med avsked.
Familjen anmälde skolan till Skolinspektionen som beslutade till familjens fördel.

Efter att Greta fått sin diagnos våren 2015 så flyttade hon i årskurs 6 till Ingridskolan som är en resurs-grundskola, för elever med Asperger.
Därefter bytte även läraren Anita arbetsplats till Ingridskolan.
Men på Ingridskolan saknades det ofta lärare i vissa ämnen. Och under höstterminen i årskurs 9, när skolan inte stödde Greta i hennes klimatintresse, så flyttade hon till Kringlaskolan där grundskolan slutfördes.

Numera har Greta genomfört grundskolan, med höga betyg, och går på Globala gymnasiet i Stockholm*.

Om mediefenomenet

Oavsett om Greta Thunberg så småningom gör akademisk karriär eller väljer en annan väg, t.ex. som skådespelare (liksom föräldrarna), så är hon inskriven i historien tack vare massmedias enorma globala genomslagskraft som på några dar gjorde Greta till kändis.

Många utnyttjar också situationen och tar tillfället i akt att synas i massmedia med Gretas namn som draghjälp. Deras bakomliggande drivkrafter är ofta ekonomiska eller politiska, mer eller mindre dolda bakom klimat- och miljöargument.

Severn Suzuki i FN 1992.

I januari 2019, fem månader efter att Greta hade ”upptäckts”, så uppträdde hon som talare med panik-talet som blev mycket uppmärksammat (”I want you to panic”). Fler tal följde det året, t.ex. i FN och EU-parlamentet. Det var tal med ungefär samma innehåll som hos en annan barntalare trettio år tidigare, tolvåriga Severn Suzuki från Kanada (bild höger).

I december samma år (2019) bildades en stiftelse med Gretas namn. Och man ansökte om registrering av ”Greta Thunberg” som varumärke i EU och i Storbritannien, och registrering av namnet ”Fridays For Future” som varumärke internationellt (dock inte i Kina).

Året därpå, 2020, startade familjen två aktiebolag, varav det ena med anknytning till Greta-stiftelsen. Innan dess hade familjen redan två aktiebolag, så nu har de fyra bolag. (Plus en enskild firma som mamman Malena startade sommaren 2019).

Och allt detta därför att en liten flicka satt på rumpan och strejkade för klimatet? Och därför att familjens bok berättar att den lilla sköra flickan har diagnoser, vilket väcker folks medkänsla och beskyddarinstinkter?

Nej det fanns förstås en prolog också, ett förspel kring flickan och boken, en planering*. Och det finns många fler aktörer* bakom kulisserna, mer eller mindre sammanhållna och organiserade. Exempelvis*:
”Bo Thorén, Fossilfritt Dalsland och Klimaktaktion.
Daniel Donner, European Climate Foundation.
Helena Iles, Iles PR.
Mik Aidt, Suistanible Hour (radioprogram Australien).
Janine O’keefe, miljöpartiet Enskede Vantör.
Luisa Neubauer, 350.org och Die Grünes ungdomsförbund.
Ingemar Rentzhog, We don’t have time och Global Utmaning.”

Prologen sträcker sig även ännu längre tillbaka, klimatet eller miljön har engagerat människor i många år i både detta och förra århundradet.

Innehållet i de tal som Greta har uppträtt med i FN m.m. är i stora drag plagierat eller inspirerat från föregångare, som den kanadensiska flickan Severn Suzuki, 12 år, som talade i FN år 1992 (se video*).

Den enorma medieuppmärksamheten och karusellen kring en person är förstås smått vansinnig. Men världen är galen ganska ofta, historiskt sett. Man får hoppas att det vansinnet inte tar kål på Greta Thunberg som person. Eller gör slut på Moder Jord med kaos och panik.

Översikt / Tidslinje, affärsverksamheten

Nedan är en kronologiskt ordnad översikt över affärsverksamheterna, med mera, hos familjen Thunberg/Ernman inklusive Greta Thunberg.
I deras affärsverksamhet ingår även att ”äga och förvalta fast egendom” (dvs mark).
Anm: bolagens verksamhetsbeskrivningar är förkortade i nedanstående sammanställning.

Notera att till vardags heter de gifta föräldrarna Malena Ernman och Svante Thunberg. Deras registrerade namn är Sara Magdalena Ernman och Svante Ernman Thunberg.

År 2009:
Familjen startar aktiebolaget ”Ernman Produktion AB” (org.nr 556778-6933).
– Verksamhet*: management och produktion inom musikbranschen. Och äga och förvalta fast egendom.
– Huvudman: Sara Magdalena Ernman och Svante Ernman Thunberg.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

År 2012:
Familjen startar aktiebolaget ”Northern Grace AB” (org.nr 556885-7485).
– Verksamhet: inspelning, utgivning, försäljning, distribution av musikproduktion. Och äga och förvalta fast egendom.
– Huvudman: Svante Ernman Thunberg.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

2014, november:
Malena Ernman slutar som operasångerska (se ovan).
2016, mars:
Malena Ernman bestämmer sig för att sluta flyga (se ovan).
2016, under våren:
Familjen försöker göra 13-åriga Greta till kändis genom att kontakta Sveriges Television (SVT) och föreslå att de gör en tv-serie om Greta och klimatet. Men det blir nej.
2016-2018:
Familjen skriver material till en bok.


2018-08-20:
Greta 15 år sittstrejkar utanför svenska riksdagshuset.
2018-08-23:
Familjen publicerar boken ”Scener ur hjärtat”.

År 2019:
Greta 16 år reser till klimatmöten runtom i världen och uppträder som talare bland annat i FN och EU-parlamentet.

2019-07-24:
Malena Ernman startar firman ”Ernman, Sara Magdalena” (org.nr 701104-xxxx).

2019 november/december:
De ansöker om registrering av varumärke ”Greta Thunberg”, i EU och i Storbritannien.
Och ansöker om registrering av varumärke ”Fridays for future”, i EU:s länder + Schweiz, Norge, Australien, Kanada, Indien, Japan, Ryssland och USA.
Registrering klar 2020-05-22.

2019, december:
De bildar stiftelsen ”Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation” (org.nr 8024813902). Registrering klar 2020-01-03.
– Ändamål: dela ut bidrag, stipendier och priser, dels i egen regi eller genom dotterbolag. Gåvor och donationer till stiftelsen läggs till det bundna kapitalet. För uppfyllande av stiftelsens ändamål ska i första hand den årliga direktavkastningen av kapitalet användas (främst ränteintäkter och utdelningar).
– Styrelse: Paulina Madeleine Marianne von Euler (ordförande), Charlotta Ozaki Macias, Erika Jangen, Henning Isoz, Jens Bruneheim, Johan Rockström.


2020-04-02:
De startar aktiebolaget ”Global Book Royalties GTF AB” (org.nr 559250-9615).
– Verksamhet: författarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
– Huvudman: Svante Ernman Thunberg och Sara Magdalena Ernman.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

2020-07-01:
De startar aktiebolaget ”GT Foundation AB” (org.nr 559261-2773). ”GT” står för Greta Thunberg (som då är 17 år).
– Verksamhet: samverka med Stiftelsen The Greta Thunberg Foundation.
– Huvudman: Madeléine Paulina Marianne von Euler-Chelpin, Charlotta Ozaki Macias, Erika Jangen. Och Svante Ernman Thunberg och Sara Magdalena Ernman.
– Styrelse: Madeléine Paulina Marianne von Euler-Chelpin (ordförande), Charlotta Ozaki Macias, Jens Bruneheim, Erika Jangen.
2020-07-02:
Stiftelsens namn ändras till Stiftelsen The Greta Thunberg Foundation”. (Systerns namn Beata Ernman plockades bort).


Några citat från Gretas tal

Vi avslutar med att citera ur några av talskrivarnas tal som Greta har uppträtt med runtom i världen, i FN, EU, the World Economic Forum in Davos, the Houses of Parliament, Goldene Kamera Award, med mera.

”I don’t want you to be hopeful. I want you to panic.”

”Where all the united science tells us that we are about 11 years away from setting off an irreversible chain reaction way beyond human control, that will probably be the end of our civilization as we know it.”

”Around the year 2030, 10 years 252 days and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction beyond human control, that will most likely lead to the end of our civilisation as we know it.”

”During the last six months I have travelled around Europe for hundreds of hours in trains, electric cars and buses, repeating these life-changing words over and over again. But no one seems to be talking about it, and nothing has changed. In fact, the emissions are still rising.”

Uppmaningen om panik (i första citatet ovan) är självklart ingen bra uppmaning, panik riskerar snarare att förvärra.
De ovetenskapliga påståendena om undergång och tidsgränser, ”11 år”, ”omkring 2030”, ”10 år 252 dagar och 10 timmar från nu”, är nog ett resultat av den enorma och okritiska massmediala uppmärksamheten som medförde att Greta svävade ut i fantasier i tron att folk skulle uppfatta det som sanningar.
Smått komiskt blir det även i sista citatet ovan där Greta först berättar att hon de senaste sex månaderna har rest ”hundratals timmar” med tåg, buss m.m. runtom i Europa … och sen klagar hon på utsläppen. Dvs utsläpp som hon själv har bidragit till med sitt omfattande resande. (Nån kanske invänder att det är marginellt jämfört med hela världens utsläpp. Ok, men i så fall kan det argumentet användas för var och en av alla invånare på denna planet).
* Gretas far Svante Thunberg är skådespelare och producent.
Gretas farmor och farfar var också skådespelare: Mona Andersson och Olof Thunberg (död 2020).
Mamman Malena är operasångerska, en form av aktris eller skådespelerska.

* Exempel på planeringen och några av aktörerna bakom Greta Thunberg:
– ”uvell.se/2019/09/24/cirkus-klimatstrejk
– ”uvell.se/2019/09/26/fler-pusselbitar-i-klimatcirkusen
– ”uvell.se/2019/09/30/suzuki-copy-paste”. Om Severn Suzuki 12 år.
– ”uvell.se/2021/01/15/ud-och-greta-thunberg

Flickan Severn Suzukis tal i FN juni 1992 (bättre bildkvalitet än i ovanstående länk).
(Severn Suzuki är född 30 november 1979).

* Att Greta 12 år bestämde sig för att aldrig mer flyga påstås i en text hon skrev när hon var 15 år, i en uppsatstävling där hon kom på andra plats. (Svenska Dagbladet 31 maj 2018): ”Jag förstod klimatfrågan när jag var 12 och bestämde mig då för att aldrig mer flyga eller äta kött.”

* Malenas beslut att sluta flyga efter 25 års världsturnerande:
– ”expressen.se/noje/malena-ernmans-kamp-efter-den-svara-tiden/
(I deras bok framgår att det var i mars 2016 hon fattade det beslutet).
Citat ur artikeln:
”Operasångaren och Melodifestivalvinnaren Malena Ernman, 46, har levt ett hektiskt liv de senaste åren – tills kroppen sa stopp.
Nu berättar artisten om den svåra tiden då hon brände ut sig.

– Jag har haft lite tuffa år, och har varit väldigt trött och utbränd. Men det är bättre, nu är jag på gång, säger Malena Ernman, som efter kampen mot utbrändheten har lagt om delar av sitt liv.
Efter att ha turnerat världen över i 25 år har Malena Ernman valt att sluta flyga, och i stället vara mer med sin familj. Artisten ser det som en nystart.
– Jag har slutat flyga. Först och främst på grund av miljön. Men jag är hemma så mycket som möjligt med mina barn. Jag har rest i 25 år i hela Europa, i hela världen, och jag känner att jag kan det nu. Nu är det ett nytt kapitel, med familjen först. Jag måste se till att må bra så jag kan vara mamma. Man får prioritera annorlunda helt enkelt, säger Malena Ernman.

* Intervju med Greta där hon berättar om sina diagnoser: 7 mars 2019, Expressen (Betalartikel, länkas inte).

* Franska skolan: grundskola som följer den svenska läroplanen och all undervisning sker på svenska, men alla elever studerar även franska på olika nivåer.

* Globala gymnasiet, enligt tidningen Läraren (Lärarförbundet), 23 nov 2020:
www.lararen.se/nyheter/….

* Det registrerade varumärket ”Greta Thunberg”:
euipo.europa.eu/…/trademarks/018171377

* Citat från intervjuer med mamman Malena om favorit-tv-serien ”Walking Dead”, finns här:
– ”Ät mindre människokött! (för klimatets skull)”. (Känsliga läsare varnas).

* Våren 2016, två år före Gretas ”skolstrejk” och boksläppet, tog familjen Thunberg/Ernman kontakt med SVT och ville att de skulle göra en tv-serie om Greta och klimatet. Artikel från okt 2019:
expressen.se/…/svt-nobbade-tv-serie-om-greta-thunberg/.

* Begreppet ”koldioxidavtryck” omfattar alla växthusgaser (inklusive metan, lustgas m.fl). Det kan anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) men uttrycks ofta förenklat som koldioxid.
Koldioxid m.m. bildas bl.a. vid förbränning av fossila bränslen (som är mest aktuellt i ovanstående texter om familjen Thunberg/Ernmans resande). Metan kommer bl.a. från nedbrytning av torvmarker och djurens matsmältning.