Kategoriarkiv: Barn som dödar

Barns våld mot barn

Här visas diverse uppgifter och (äldre*) statistik om våld mellan barn.

MAN KAN ana att antalet fall med dödligt våld mellan barn är högre än vad som är känt för allmänheten, t.ex. därför att det inte blir någon rättslig påföljd för de gärningspersoner som inte uppnått straffbarhetsålder (15 år), dvs som inte är straffmyndiga.
Eller som fallet med fyraåringarna i Norge 1992 som tystades ned av myndigheterna, men råkade avslöjas två år senare i ett annat sammanhang.

Liknande gäller icke-dödligt våld mellan barn. Och där finns även ett mörkertal för våld som inte anmäls.

Dödligt våld mellan barn

 När ett barn utövar dödligt våld mot ett annat barn så är det oftast mot någon barnet känner, t.ex. en lekkamrat.

 Barn har inte samma konsekvenstänkande som vuxna och samma förmåga till bedömning av risker. Barn har sämre empatisk förmåga och inser inte människokroppens bräcklighet.
Dock, många barn har sett döda djur och vet att även människor dör.

 Orsaken till dödligt våld mellan barn kan vara en lek som går för långt och leder till en olyckshändelse. Det kan handla om barn som inte lärt sig att sätta gränser och hantera sin aggressivitet på grund av en torftig social miljö. Eller så är det ett barn med ett genetiskt arv som gör att det har svårt att hantera impulser och aggressivitet.

 Barn med lättväckt aggressivitet, sämre impulskontroll, och kanske dessutom föräldrar med egna problem, har större risk att begå allvarliga våldshandlingar.

 Det finns inget som säger att barn måste ha en psykisk störning för att döda andra barn. En lek kan gå snett även för friska barn.

Icke-dödligt våld mellan barn

Misshandel mellan barn är betydligt vanligare än dödligt våld mellan barn.
Uppgifter från 1994, Sverige:

”Statistiska centralbyråns kriminalstatistik visar det tydligt: barn misshandlar barn. Fallen blir fler och fler. 1983 var antalet uppklarade misshandelsfall där såväl gärningsmannen som offret var under 15 år 108. I fjol, tio år senare, var motsvarande siffra 633.
Ser man på samtliga misshandelsfall där gärningsmännen är under 15 år och offrets ålder kan vara högre, är siffrorna lika förskräckande:
1990 anmäldes 536 fall till polisen. 1993 anmäldes 1 003 fall.

– Och det enda vi kan säga med säkerhet för 1994 är att kurvan fortsätter brant uppåt, säger forskaren Torbjörn Israelsson vid SCB.
Vid SCB understryker man att en del av ökningen säkert beror på en större medvetenhet hos föräldrar och därmed en större benägenhet att anmäla fallen till polisen.
– Men det här är i vilket fall som helst bara en del av det totala antalet. Här finns ett mörkertal, säger Torbjörn Israelsson.”

Ett ansenligt antal våldbrottsutredningar läggs ned, där gärningspersonen är barn under 15 år. Uppgift* från 2011, Sverige:
”Allt fler anmälda våldsbrott läggs ned på grund av att den misstänkte gärningspersonen är under 15 år. Förra året (2010) lades 3320 brottsutredningar ner på grund av den orsaken, en ökning med 16,5 procent jämfört med år 2005. Siffrorna är svåra att tolka, eftersom ökningen kan bero på ökad anmälningsbenägenhet.”

Barns utsatthet för icke-dödligt våld, totalt

Om vi avviker något från rubrikämnet och tittar på misshandel (inklusive grov) mot barn där gärningspersonens ålder inte är angiven (kan vara vuxen eller barn), så framgår det hur utsatta barn är för våld i landet Sverige.

År 2010 till 2014, mot barn 0-6 år*:
2550, 2900, 3231, 3261, 3797 fall.

År 2010 till 2014, mot barn 7-14 år*:
9054, 9293, 8814, 8780, 9866 fall.

Under 2014 anmäldes alltså över trettontusen fall av våld mot barn 0-14 år, där gärningspersonen är vuxen eller barn. Utöver detta tillkommer de fall som aldrig anmäls.

Fall där barn misshandlar barn kommer alltså vanligen inte till medias/allmänhetens kännedom p.g.a. sekretess. Och för att en del fall inte polisanmäls.

Mera:

– ”Lista: Barn som dödar barn”.
– ”Silje fem år, dödad av sexåringar”. (Norge).
– ”Fyraåringar dödade liten pojke”. (Norge).


Uppgifterna ovan kommer från en rad källor, bland annat några från kriminologen Mikael Rying. Statistiken för 2010-2014 kommer från Brå.
* Övriga statistikuppgifter i detta inlägg har ytterligare några år på nacken, eftersom det f.n. inte tycks finnas någon lättillgänglig senare statistik som även omfattar åldern på gärningspersonen.

Fyraåringar dödade liten pojke

Yngsta (här kända) gärningspersonerna bland barn som dödat barn är endast fyra år. Sådana händelser kan vara mer än vad man vill att att folk ska veta.

Två fyraåriga flickor misshandlade en fyra veckor gammal pojke så hårt att han avled. De två flickorna hade först bitit pojken över hela kroppen. Därefter slet den ena flickan ut pojken ur barnvagnen och slog huvudet mot marken så att det uppstod stora huvudskador.

Den rysliga händelsen inträffade i östra Norge i maj 1992. Det tystades ner av myndigheterna, men ett par år senare blev det känt för allmänheten genom en rapport som gavs ut om verksamheten vid det rättsmedicinska institutet i Oslo.

En av de 4-åriga flickorna hade tidigare visat aggressivt beteende mot dockor. Och hon lär haft en besvärlig uppväxt.

Rättsläkaren som obducerade barnet sade i en intervju 1994 att en handfull fall av den typen har ägt rum i Norge under den senaste generationen.

Mera:
Lista: Barn som dödar barn.
Barns våld mot barn.


Källor: Svenska Dagbladet 1994-10-20, Expressen 1994-10-20, GP 1994-10-20, Aftonbladet 1995-01-02.
Bilden ovan har inget med detta fall att göra.

Silje fem år, dödad av sexåringar

På vår gruvliga odyssé bland mord- och dödsfall som sticker ut från mängden, har turen kommit till ännu ett av de sällsynta fall där barn dödar barn.

15 oktober 1994 hittades femåriga Silje Redergård död i snön på en fotbollsplats, vid Trondheim i Norge. Hon var misshandlad och halvnaken.

Eftersom Siljes kläder var avtagna misstänkte man sexuellt våld.

Men det visade sig att gärningspersonerna var två 6-åriga pojkar* som var lekkamrater till Silje. Barnen uppges ha lekt i snön när pojkarna av okänd anledning gav sig på Silje med sparkar och slag, och med stenar som tillhyggen. Därefter hade de klätt av henne och lämnat henne liggandes naken i kylan.

Orsaken till våldet mot sin lekkamrat tycks aldrig kunnat klarläggas. De 6-åriga pojkarna sa att de hade slagit henne tills hon slutade gråta. Och att de tagit av henne kläderna för att de trodde hon sov.

En av sexåringarna lär sagt till sin mamma:
“Vi dödade henne inte,
vi är alldeles för små för det”
.

Mera:
Lista: Barn som dödar barn
Barns våld mot barn.

——————————————————
* En källa uppger att gärningspersonerna var tre pojkar i åldrarna 4-, 5- respektive 6 år (Aftonbladet, 1998-09-06, finns ej på nätet).
Bilden överst i inlägget är Silje 5 år.
Mera: ”The Norway town that forgave and forgot its child killers” (theguardian .com, 2010).

Lista: Barn som dödar barn

Översikt av barn som dödar barn, i Sverige och utrikes.

För fallen i Sverige är årtalen markerade med fetstil (7 av 12 fall). I listan finns även några fall där gärningspersonen är över 14 år.

 1949 dödades 3-årige Tore Andersson i Bomsvarvet utanför Borlänge av en 15-årig flicka som fick hjälp av sin 9-åriga syster*.

 1968 dödade/ströp den då 11-åriga engelskan Mary Bell två små pojkar i Newcastle, 3 och 4 år gamla.

 1992 misshandlade två 4-åriga flickor i Norge en fyra veckor gammal pojke så hårt att han avled. De hade bitit pojken över hela kroppen och sedan slagit hans huvud mot marken. En av de 4-åriga flickorna hade tidigare visat aggressivt beteende mot dockor.
Mera: ”Fyraåringar dödade liten pojke”.

5-åriga Silje

 1993 slog de elvaåriga pojkarna Robert Thompson och Jon Venables ihjäl den tvåårige James Bulger med en tegelsten, i en förort till Liverpool.

 1994 misshandlades femåriga Silje och lämnades att dö i en snödriva i norska Trondheim. Gärningspersonerna var två 6-åriga pojkar.
– ”Vi dödade henne inte, vi är alldeles för små för det”, sa en av pojkarna till sin mamma.
Mera: ”Silje fem år, dödad av sexåringar”.

 1998: två pojkar, 7 och 8 år, dödade elvaåriga flickan Ryan Harris i Chicago. De två pojkarna slog Ryan medvetslös med en sten och ströp henne sedan.

 1998 hittades fyraårige Kevin död på en strand i Arvika. En polisutredning misstänkte att det var ett par av Kevins lekkamrater – två bröder* fem och sju år – som hade orsakat Kevins död. Ingen domstolsprövning gjordes (av hänsyn till låg ålder).

 2000 mördades tioåriga Karolina Johansson i ett tält mitt i Orrefors. Hon höggs ihjäl. En 16-årig pojke från trakten dömdes för mordet.

 2001: en 15-årig pojke mördade 13-åriga Josefine Boo i Höganäs. I förhören säger han att han ville prova hur det var att mörda en människa.

4-åriga Texas i Ljungby 2011

 2001 dödades en elvaårig pojke med en sax i Hovsjö, Södertälje. En polisutredning misstänkte att mördaren var en jämnårig pojke*. Ingen domstolsprövning (av hänsyn till låg ålder).

 2003: Amir Beeks 3 år, i New York, slogs ihjäl av en tioårig pojke med basebollträ.

 2011: fyraårige pojken Texas Linderot hittades död i en skogsdunge nära bostaden i Ljungby. En tioårig pojke erkände efter två månader och flera förhör att han hade strypt Texas med ett hopprep. Det fanns inget släktskap mellan honom och den dödade pojken. Ingen domstolsprövning (av hänsyn till låg ålder).

 2016: en 14-årig pojke högg ihjäl en ett år äldre pojke på Göingeskolan i Broby.

Det kan finnas fler liknande fall, t.ex. som inte kommit till allmänhetens kännedom därför att  gärningspersonerna inte uppnått straffbarhetsålder (15 år i Sverige) och det inte lett till åtal / prövats i domstol, och inte heller kommit till medias kännedom.
Och, i media finns ytterligare fall i utlandet beskrivna som inte är med i ovanstående lista.

I några av fallen i listan anges att domstolsprövning ej har skett (av hänsyn till låg ålder hos den misstänkta), det kan gälla fler av fallen.

Äldsta f.n. här kända fallet i Sverige med barn som dödar barn är från 1949 (gärningspersonernas ålder 15 och 9 år). Yngsta gärningspersonerna är fyra år.

Mera:
– ”Barns våld mot barn”.


* Komplettering angående Kevinfallet (1998):
år 2018 beslutade en ny polisutredning att de båda bröderna inte hade varit involverade i Kevins död. Man ansåg att polisutredningen 1998 hade felbedömt uppgifterna/indicierna.

Polisutredningen 2018 föregicks dock av en längre tids känsloladdad mediekampanj år 2017-2018 från SVT m.fl. som framställde bröderna som oskyldiga. Bröderna och deras föräldrar trädde även fram ur sin anonymitet och berättade känslosamt om sina liv.

Media genererade dessutom ett landsomfattade hat / näthat mot de personer som hade deltagit i polisutredningen 1998. Känslorna svallade i Sverige 2017-2018.

Misstankar finns att trycket från media hade en avgörande påverkan på polisutredningen 2018 när de bedömde uppgifterna i den gamla polisutredningen. Dvs att personerna i polisutredningen 2018 präglades av grupptänkande och konfirmeringsbias.

Förundersökningsprotokollet (FUP) från 1998 har inte offentliggjorts (enbart enstaka fragment har pytsats ut till allmänheten), vilket går i rakt motsatt riktning av den öppenhet som de involverade själva ger intryck av.

* Komplettering angående saxmordet i Hovsjö (2001):
år 2019 kom en ny polisutredning fram till att man ”inte kan slå fast vem som kan vara misstänkt gärningsman”. Man ansåg att polisutredningen 2001 hade felbedömt uppgifterna/indicierna.

Dessförinnan hade den gamla polisutredningen (2001) granskats vid två olika tillfällen år 2018, och båda de åklagarna bedömde att den gamla utredningens slutsatser var korrekta.
Men en fjärde åklagare, år 2019, drog en annan slutsats än de tre föregående åklagarna från år 2018 samt 2001.
Till saken hör att även polisutredningen 2019 föregicks av en mediekampanj (där den misstänkte pojken framställdes som oskyldig), dock inte lika omfattande som i Kevinfallet.

Både i Kevin- och Hovsjöfallet berodde de nya slutsatserna på att respektive åklagare gjorde en annan bedömning av de gamla uppgifterna/indicerna, underlaget var i stort sett detsamma som tidigare.


Bilden överst i inlägget är Kevin Hjalmarsson, som dödades vid sjön Glafsfjordens strand i Arvika sommaren 1998.

* Ang. mordet år 1949 på 3-årige Tore Andersson utanför Borlänge, se: ”Kevin – inte första barnmordet i Sverige”, Expressen, 1998-09-07 (finns ej på webben):
”Kevin i Arvika är inte det första barn som dödats av barn i Sverige. 1949 dödades 3-årige Tore Andersson i Bomsvarvet utanför Borlänge av en 15-årig flicka som fick hjälp av sin 9-åriga syster.
I augusti 1949 hittades Tore Andersson död i en myr en knapp kilometer från sitt hem i Bomsvarvet. Tore hade strypts och nästan omgående misstänktes en 15-årig flicka för dådet. Under utredningen kom det fram att flickan under en vecka hade planerat att döda Tore. Hon hade diskuterat detta med sin 9-åriga syster och tillsammans hade de planerat hur de skulle göra. […]”