Kategoriarkiv: Indiana Train Track Murders

Tågspårmorden, del 2

Här fortsätter tågspårmorden, eller ”Delphi Murders”, ”Indiana Train Track Murders” eller ”Snapchat Murders” som detta fall också benämns.

Vid 13-tiden den 13 februari fick 13-åriga Abby och 14-åriga Libby skjuts av Libbys syster, till den sista tredjedelen av vandringsleden ”Monon High Bridge Trail”.

Där finns den gamla nedlagda järnvägsträbron ”Monon High Bridge”, som avslutar leden. De två flickorna skulle hämtas ett par timmar senare.

När Abby* och Libby* kom fram till brons norra del hade de gått vandringsleden cirka femhundra meter.

På den långa bron (flygfoto nedan) fotograferade flickorna vid åtminstone tre tillfällen, det vet vi säkert eftersom Libby la upp två bilder på Snapchat, samt att polisen offentliggjorde en tredje bild (och senare en kort filmsekvens) ur den filminspelning de hittade i hennes mobiltelefon.

B1=första bilden togs, med kameran i flickornas gångriktning.
B2 och B3=kameran riktad mot flickornas gångriktning.
FP=fyndplats, där flickorna hittades döda, ca 15 meter från ån/bäcken Deer Creek.
Längst upp till höger skymtar hörnet av begravningsplatsen Delphi Cemetery.

Klockan 14.07 la Libby upp de två bilderna B1 och B2 på Snapchat.

I bild B2 skymtar möjligen den misstänkte mannen vid brons norra ände därifrån flickorna kom. Det är ca hundra meter bort och tar högst ett par minuter för mannen att gå. Hela bron är ca 250 meter.

Vid B3 befinner sig flickorna nära brons södra ände. Libby som hade sinnesnärvaro nog att filma mannen, kan ha stoppat ner mobilen i fickan medan inspelningen var igång så att mannens röst fortsatte att spelas in, därav den dåliga ljudkvaliten.
Mannen sa bland annat ”Guys… down the hill”:

 

Efter kl 15 försökte Libbys pappa Derek nå henne på telefon, men ingen svarade. Efter att anhöriga själva sökt i några timmar, rapporterades flickornas försvinnande till polisen.

Dagen efter, på Valentine’s Day (Alla hjärtans dag), tisdagen den 14 februari 2017, hittades flickorna mördade i skogen några hundra meter från bron, femton meter norr om Deer Creek. Några hundra meter från begravningsplatsen Delphi Cemetery.

Karta ovan: A=där flickorna anslöt till vandringsleden. F=fyndplats enligt markägaren*. D=Delphi begravningsplats. X=fyndplats enligt andra källor.

Om brottet m.m.

Morden begicks sannolikt före kl 15 (eftersom Libby inte svarade efter kl 15 när pappan försökte nå henne), och tidigast en stund efter kl 14.07 (då bilder las upp på webben).

Polisen har inte meddelat några detaljer om skador, dödsorsak, om eventuella vapen, om det förekom sexuellt övergrepp, eller om flickorna gått själva eller burits till fyndplatsen.

Mördaren tycks ha lokalkännedom, enligt polisen.

Polisen har offentliggjort en fantombild och ett diffust foto på en misstänkt (se nedan), samt ett filmklipp och ett ljudklipp. Polisen har uppgett det finns mer material (ljud och bild) på Libbys mobiltelefon.

Ljudklippets röst ”Guys… down the hill” kan vara hopklippt från två olika meningar. År 2017 släppte polisen ett ljudklipp med enbart ”down the hill”, två år senare (2019) kom nästa klipp där ”guys” hade tillkommit. Det kan ha varit svårt att extrahera/filtrera ut en hörbar röst ur inspelningen.
Anm: ”guys” kan riktas till båda könen*.

Om det var en enda gärningsman så verkar det mindre troligt att flickorna burits till fyndplatsen (två kroppar, 40-60 kilo vardera (Libby var kraftigare byggd), sammanlagt uppåt hundra kilo). Möjligen om han bar dem i två omgångar, vilket hade varit extra riskfyllt. Under brons södra ände finns en väl synlig bilväg (dold av träden på flygfotot). Folk kunde komma när som helst, från båda håll. Det var dagsljus fram till efter kl 18.
Ån/bäcken Deer Creek är grund och har sandbankar på vissa ställen. Troligen gick det att ta sig över torrskodd nära fyndplatsen.
Mördaren kan ha fått flickorna att gå till fyndplatsen, under hot eller lurat eller lockat dem på något sätt.

Skjutvapen användes troligen inte. Annars hade polisen säkert informerat allmänheten om detta eftersom det kan ge värdefulla vittnesuppgifter om vapen som sålts eller bytt ägare senaste året eller åren, eller annan information om vapenägande grannar och dylikt.

Bild ovan: polisens efterlysning eller vädjan till allmänheten.

En hypotes är att mördaren hade en bil parkerad vid Delphi begravningsplats som ligger några hundra meter från platsen där flickorna hittades döda. Den begravningsplatsen består enbart av fält med gravplatser, ingen kyrka e.dyl. Enligt en gravlista är över sexhundra personer gravsatta där, ända fram till nutid (2019).
Mördaren har nån anhörig som vilar där.
Han tog en promenad genom skogen ner till bron. Som han gjort vid tidigare tillfällen, som rekreation. Denna gång råkade två flickor befinna sig där.Mera:

Tågspårmorden (del 1).
Polisens information på Indianas officiella webbplats (nytt fönster öppnas).* Abigail Joyce ”Abby” Williams, 13 år. Liberty Rose Lynn ”Libby” German, 14 år. I Delphi, Carol County, Indiana, USA. År 2017.

* Angående fyndplats X på kartan ovan så uppges bl.a. av polisen att fyndplatsen ligger ”one-half mile” (ca 800 meter) uppströms från bron. Men i en videointervju med markägaren vid fyndplatsen framgår bland annat att fyndplatsen är ca tvåhundra meter från bron: ”about an eighth of a mile”, dvs ca 1/8 mile. (En mile är ca 1600 meter).

* Angående ”guys”: ”It’s an informal way to refer to a person, especially a male. But a group of people can be guys, even if they’re all female.”

Angående mannens till synes något märkliga gång på filmklippet:
”Indiana State Police noted that because of the condition of the bridge, the man is not walking normally.”
Dvs bron var i dåligt skick, det var lite knepigt att gå där. Sedan hölls inte kameran stilla heller, vilket kan förstärka intrycket av mannens svajiga gång.

Markägaren på fyndplatsen ang. hur flickorna hamnat där:
“For them to get from there to all the way here with that rough territory they had to walk, you couldn’t carry them in a million years or drag them or drop them off,” said Logan. “They had to walk.

Tågspårmorden

Detta mordfall omnämns här med enbart en handfull bilder, inga namn och lite text. Ungefär som less is more.

Morden på de två flickorna begicks vid ett nedlagt järnvägsspår. Ena flickan filmade vad som antas vara gärningsmannen.

Videoklipp ovan: misstänkte mördaren på f.d. tågspåret på en träbro. (Mannens lite märkliga gång kan bero på den gamla brons skick, med delvis skadade träbalkar).

Ljud nedan: lyssna på misstänkte mördarens röst.

”Guys… down the hill”. Flickorna hittades nära ån eller bäckravinen, där går en stig ner från bron (down the hill).

Bild ovan: den misstänkte mannen tycks bl.a. klädd i huvtröja eller nån form av huvudbonad, och han verkar bära midjeväska. Hans vänstra hand tycks placerad i främre byxfickan, medan hans högra hand möjligen vilar med tummen i livremmen. (Eller så håller han nåt bakom ryggen).
Den rikliga växtligheten strax intill bron på bilden tyder på att mobilfilmen gjordes längre söderut än där bron korsar vattnet.

Bild ovan: merparten av bron sträcker sig över land.