Statistik hals/huvud och da Costa-fallet

Här samlas statistik gällande huvud/hals vid styckmord. Resultatet hittills visar att det tycks vara mycket ovanligt att avskiljandet sker så långt ned på halsen som i da Costa-fallet. Och nej, inga blodiga detaljer redovisas här.

Detta inlägg knyter an till inlägget ”Egenskaper hos ‘Obducenten’ i daCosta-fallet” där det framkom att OB (”Obducenten”) i da Costa-fallet i hemlighet hade avlägsnat huvud och hals från avlidna. OB var fixerad vid hängningar / strypningar och avlägsnade huvud+halsar i ett slags studiesyfte.
I da Costa-fallet var huvud och hela halsen avlägsnad (mellan C6-C7), och återfanns aldrig.

Frågan & Svaret (tills vidare)

FRÅGAN är: vid styckmordsfall där huvud har avskilts, hur vanligt är det att avskiljandet sker såpass långt ned att hela eller större delen av halskotpelaren också avlägsnas?

SVARET är att avskiljandet brukar ske längre upp. Avskiljandet i da Costa-fallet kan ha varit mycket ovanligt, i de cirka femtio fallen nedan har några enstaka avskilts så långt ned.

Om halskotpelaren

Halskotpelaren (cervical vertebrae) består av sju kotor benämnda C1 till C7, där C1 är längst upp och C7 längst ner på halskotpelaren:

Underlag just nu

Nedanstående uppgifter är vad som hittats vid några kortare sökningar. Enbart engelskspråkigt material har sökts. Kommer kanske att kompletteras senare med fler uppgifter.

Sök #1: sökning på enskilda styckmordsfall. Tolv hittade.
– Styckningen angivet mellan kotor nummer, och antal fall:
C1-2: 1
C2-3: 0
C3-4: 4
C4-5: 1
C5-6: 1
C6-7: 0

– Fall med annan angivelse:
”head was severed at the third cervical vertebrae”.
”neck severed at the third cervical vertebra”.
”head had been severed at the fourth cervical vertebrae”.
”was disconnected on the level of the fifth vertebrae”.
”had been severed at the seventh cervical vertebra” (kidnappad, kristen 63-årig man, Egypten).

Sök #2: sökning på studier/statistik från rättsläkare.
– Ur ”An Autopsy Evaluation of Complete Decapitation Injuries”, Indien. De 26 fallen i studien fördelar sig enligt (tabell 5):
C1-2:  3,85%
C2-3: 92,31%
C3-4:  3,85%

Sök #3: sökning på studier/statistik, från rättsläkare.
– Ur ”Medico-legal evaluation of deaths due to decapitation”, Turkiet. De 19 fallen i studien fördelar sig enligt:
C1-2: 53%
C3-4: 47%Mera:
Egenskaper hos ’Obducenten’ i da Costa-fallet.Komplettering 2016-05-10:
En läsare menar att gärningsmannen kan ha avskilt längre upp, och kotor ned till C7 har avlägsnats vid senare tillfälle.
SVAR: det kan inte uteslutas. Men statistiken ur fynden ovan visar att det i så fall är mycket ovanligt förekommande.