Brott och straff i barnhuset

Frimurarebarnhuset i Stockholm i början på 1900-talet. Dit kunde barn komma som var föräldralösa eller vars föräldrar inte kunde ta hand om dem.

Noteringar från barnhuset för några av barnen

Nedan visas några noteringar från 1930-talet, då barnhuset var beläget i Blackeberg i Stockholm (verksamheten flyttades dit 1930 från Kristineberg). Som mest fanns där 167 barn (1934). Barnhuset hade egen skola där barnen fick undervisning. Barnhusverksamheten lades ned 1940.

Rune E, 10 år:

Runes levnadsförhållanden före intagningen till barnhuset beskrivs bl.a. som:
”Stort armod råder och gossen har fått gå mycket dåligt klädd samt särskilt under sista året fått fara mycket illa”.

Bild ovan: i beskrivningen av Rune under vistelsen på barnhuset ges bl.a. följande omdömen av flera personer:

”Snäll glad och villig”. (1932)
”Som ovan, men har även visat trilska”. (1933)
”Mestadels skötsam och ordentlig, men kan bli mycket häftig och obstinat om han råkar i dispyt med någon”. (1935)
”Rune Egnell är f.n. en liten ”rackar-unge”, men blir alldeles säkert, när denna perioden är över, en ovanligt käck o. trevlig pojke!”. (1936)


Harry H, 7 år:

Bild ovan: beskrivning av Harry under vistelsen på barnhuset:

”Opålitlig och slarvig.” (1931)
”Mycket ombytlig, ovanligt barnslig och obalanserad. Visat förstörelselusta”. (1933)
Psykopatbarn!” (1936)
”Tyrann och plågoande mot dem han rår på. Retfull mot jämnåriga. Vid minsta motgång är det tårfloder (krokodiltårar). Smidig och artig utan att det verkar fjäsk.” (1938)


Elzy A, 7 år:

Bild ovan: beskrivning av Elzy under vistelsen på barnhuset:

”Opålitlig! Skvalleraktig! Kan f.n. ej klara sig utan ständig tillsyn! Mycket intresserad av pojkar. Hjälpklassbarn! Intresserad av småbarn! Äger en viss ”smidighet” i sitt uppträdande!” (1938)


Klas H, 8 år:

Bild ovan: beskrivning av Klas under vistelsen på barnhuset:

”Snäll, men nervös och har svårt att hålla tankarna samlade vid läxläsningen”. (1931)
”Nervös, egenkär, lögnaktig, lat, skådespelare”. (1933)
”Behöver praktisk sysselsättning, är inställsam och narras, men han kan även vara tillgiven och hjälpsam”. (1934)
”Psykopatbarn i högsta grad!” (1934)


Anna-Greta W, 8 år:

Bild ovan: beskrivning av Anna-Greta under vistelsen på barnhuset:

”Slarvig, mycket opålitlig! Växlande sinnesstämning! Mycket intresserad av pojkar!  Ibland har jag gjort mig den frågan: Hur är det med hennes förstånd?” (1938)


Regelbrott som barnen begick…

I barnhusets ”Straffjournal” från 1934 redovisas vad som föranledde notering, varning eller bestraffning. Exempel:

 • ”glömt vantar i matsalen”
 • ”beträtt gräsmattan trots förbud”
 • ”smitit från skolan”
 • (pojkar) ”klippta för förgripelse å flickor” (klippta=åkt fast)
 • (flickor) ”klippta för slarv med gossar”
 • ”homosexuell förlöpn”
 • ”visslat i matsalen”
 • ”ej tackat för maten”
 • ”för sent till uppställning”
 • ”kastat sten och slagit sönder fönster”
 • ”slagits i matsalen. olydig.”
 • ”slö, slapp, likgiltig i gymnastik, visat humör, utkörd från lektion.”
 • ”använt Gunnar Bäckströms mössa”
 • ”för sent till aftonvard”
 • ”badat utan lov kl 4.30”
 • ”stulit äpplen”
 • ”prat i matsalen”
 • ”stulit 25 öre fr. kamrat, förneka tills överbevisad”
 • ”upprepat sladder i matsalen”
 • ”byggt koja mot förbud, rökt i samma”
 • ”innehaft tändstickor”

 …och straffen barnen fick

Exempel på bestraffningar:

 • ”ris 10 slag”
 • ”Söndags arrest”
 • ”Straffhandräckn.”
 • ”Rotting 8 slag”
 • ”8 dagars planstraff”
 • ”instängd”
 • ”mörk arrest”
 • ”2 lördagar planstraff”
 • ”smaka ridspö”
 • ”smörj” (=stryk)
 • ”2 sönd. mörk arr.”
 • ”Ris af pastor Bergö”
 • ”1 söndag på planen”
 • ”agad av Pastor B.”
 • ”Ris i kamraters närvaro – Skamvrå i 3 dagar.”

Det är oklart vad som avses med ”planstraff”, på ”planen”.
”Söndagsarrest” lär innebära att barnet inte får lämna huset eller rummet den söndagen.
”Mörk arrest”, oklar betydelse, möjligen inlåst i skrubb e.dyl.

Fler exempel på förseelser och straff, från 1934-1935:

 • ”smörj ris 10 slag för homosexuell förlöpn”
 • ”Grovt övervåld mot yngre kamrat”. Straff: ”Rotting 8 slag”.
 • ”Sedlig förvillelse. Olydnad”. Straff: ”Ris 10 slag”.
 • ”De hade slagits med varandra”. Straff: ”Ris 9 slag”.
 • ”Hade tagit 90 öre från Åke Petterson”. Straff: Ris 8 slag”.

Ris och rotting

Att aga ett barn med ris, rotting eller ridspö innebär att man slår på barnets kropp med ett tillhygge.

Bild ovan: ris och rotting.
Ris:
en bunt björkris (utan löv) eller ris från annan växt. Slogs t.ex. på barnets nakna rumpa.
Rotting:
en käpp eller längd av hårt flätad rotting, alt. en tunn gren från växten bambu. Slogs t.ex. på barnets hand eller fingrar.

I Sverige fick lärare bestraffa elever med aga ända fram till 1958 då det blev olagligt.
Föräldrars rätt att aga sina barn avskaffades 1966, förbud infördes 1979.