Vilka har The (murder) Look?

Dagens fråga: vilka av männen på bilden ser ut att ha mördat nån? Med andra ord, vilka har the look?


Omkring år 1900 var påföljden för mord livstids straffarbete samt ”förlust av medborgerligt förtroende för alltid”. Livstid innebar i praktiken 20-25 år.
Straffet för stöld, som en av männen ovan dömdes för, var uppåt tio års straffarbete om de hade dömts flera gånger tidigare, samt förlust av medborgerligt förtroende.

Förlust av medborgerligt förtroende innebar bl.a. att de förlorade rösträtten:

”den som gjort sig skyldig till något av dessa brott gick förlustig samhällets aktning och därmed de rättigheter och förmåner som tillkom en oförvitlig medborgare, såsom allmän och kommunal rösträtt och valbarhet, innehav av statsämbete m.m.”

Påföljden förlust av medborgerligt förtroende avskaffades år 1937.


De sex männen på porträttbilderna ovan dömdes för följande brott (numrering enligt bilderna):
2580=”Mord å sin bror”, 2620=”4:e resan stöld med inbrott”, 1060=”Mord”,
1580=”Mord, mordbrand och rån”, 1640=”Mord och rån”, 1080=”Mord och misshandel”.Mera:
– ”The Look”, Roxette (dock inte murder look).
Porträttbilderna i rubrikbilden är från Centralfängelset omkring år 1900.