Annas man försvann, kände sorg i Göteborg

Här betraktas styckmordet ur maken Magnus perspektiv. Fram tills Magnus försvann eller emigrerade tio år efter att hustrun Anna styckmördade Lotta.

Anna Brita

Skånepågen Magnus Persson och halländskan Anna Brita Johansdotter gifte sig i februari 1862 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
De flyttade till gemensam bostad, ett litet spisrum på vindsvåningen i hörnhuset Schultzka huset i Västra Haga i Göteborg.

Magnus hade fått jobb på gasverket i Göteborg. Han skulle bilda familj, bli familjefar. Frid o fröjd.

Men framåt vintern rämnade jorden. I december samma år, när Anna var gravid i femte månaden, haffades hon av polis och sattes i ”cellfängelse” häktad för stölder och bedrägerier.

Kort tid senare hittade Magnus de styckade kvarlevorna efter Annas väninna Lotta (Marbo-Lotta) som hade försvunnit två månader tidigare.

Kroppsdelarna hade hela tiden legat strax ovanför Magnus huvud… i taket på hans och Annas rum längst upp i husets kalla vindsutrymme.

Styckmördaren var Magnus egen hustru Anna, som bar på deras barn.
Och även Magnus häktades och sattes i cellfängelse.

I häktet födde Anna en son som döptes till Pehr, kanske efter Magnus far Pehr Jönsson.
Men barnet dog en kort tid senare.

Hur gick det sedan för Magnus – som hade alibi – efter att han till slut släpptes fri från häktet?

Man kan ana Magnus sorg i Göteborg. Hustrun var styckmördare, och tjuv och bedragare. Deras nyfödde son hade avlidit. Och Magnus bostad var en mord- och slaktplats.

”Ge mej arsenik… för stan är full av tanter och tragik…” *

Efter några år på okänd adress bosatte sig Magnus i Nya Haga, tomtnummer 27, som ligger inte långt från huset där mordet begicks.

I Nya Haga bodde Magnus i fem år, 1868 till 1872.
Grannarna var bl.a. en adjunkt, en handlare, en poliskommissarie, en ”korgmakeriidkare”, och några ”arbetskarlar” däribland Magnus.
Några av dem hade familj och barn. Magnus var ensamstående.

Kartbild* ovan: Haga och del av hamnen i Göteborg år 1872, tio år efter mordet.
Vänster blå-pil: Västra Haga, tomtnummer 31,32, där mordet begicks i Magnus och Annas bostad*.
Höger blå-pil: tomtnr 27 i Nya Haga, där Magnus bodde några år efter mordet*.
På kartan syns också gasverket där Magnus arbetade, det låg mindre än tio minuters promenad från mordhuset, förbi Järntorget (”Jern-Torget”) mot hamnen.

Tio år efter styckmordet var Magnus alltså kvar i Haga i Göteborg.
Där Magnus och stadens invånare på gator och torg ibland kunde höra gatumusikanter sjunga mordvisan* om hur hustrun Anna Brita hade mördat Marbo-Lotta.

Magnus äktenskap med Anna blev aldrig upplöst. Skilsmässor var komplicerade och de involverade både kyrkan och rättsväsendet, i flera instanser.

År 1872 upphör spåren efter Magnus*. Vissa uppgifter tyder på att han emigrerade. Utvandringen var omfattande under senare hälften av 1800-talet, med kulmen under 1880-talet.
Magnus begav sig kanske till Amerika, som så många andra på den tiden.


Man anar även sorgen hos de anhöriga till mordoffret Lotta. Dessutom dog en av Lottas bröder bara några veckor innan Lottas kvarlevor hittades.
Ödet ville också att en av Lottas systrar hade samma namn som mörderskan, Anna Britta, namnet som hördes från gatumusikanternas mordvisa.
Bild höger: prästens noteringar om mordoffret Lotta: ”Mördad och Sönderstyckad i Haga vid Götheborg och derstädes jordfäst enligt attest af pastor F.D. Hedberg af den 8 Januari 1863.”


Styckmörderskan själv frigavs 1895 och bosatte sig i Norrköping, vid strömmen (älven), en halv kilometer från fängelset där hon hade varit inlåst i trettio år.
År 1911 noterade prästen i kyrkans ”Död- och begrafningsbok” att Anna Brita Persson vid sin död var gift och att hon var:
”…hustru till å okänd ort varande Magnus Persson”.

 Mera:
Sveriges första kvinnliga styckmördare: Anna Brita i Göteborg 1862.
Rådhusrättens rannsakning: “Det var djävulen”.
* Spåren upphör: I ingen av de svenska källor som har granskats här återfinns Magnus efter år 1872, varken som (då) levande eller som död/begravd. Med reservation för att en utökad granskning kan leda till annat resultat.

* Historisk karta från Göteborgs stadsbyggnadskontor.

* Mordvisan om Anna som sjöngs av gatumusikanter i Göteborg, se:
Sveriges första kvinnliga styckmördare…
.

* Mordplatsen är nutida hörnet Haga Nygata 1 och Landsvägsgatan.
* Platsen för Magnus bostad några år efter mordet är nutida Husargatan 3.

* ”Ge mej arsenik… för stan är full av tanter och tragik…”, ur:
Känn ingen sorg för mig Göteborg, Håkan Hellström (Youtube).