Lista: Barn som dödar barn

Översikt av barn som dödar barn, i Sverige och utrikes.

För fallen i Sverige är årtalen markerade med fetstil (7 av 12 fall). I listan finns även några fall där gärningspersonen är över 14 år.

 1949 dödades 3-årige Tore Andersson i Bomsvarvet utanför Borlänge av en 15-årig flicka som fick hjälp av sin 9-åriga syster*.

 1968 dödade/ströp den då 11-åriga engelskan Mary Bell två små pojkar i Newcastle, 3 och 4 år gamla.

 1992 misshandlade två 4-åriga flickor i Norge en fyra veckor gammal pojke så hårt att han avled. De hade bitit pojken över hela kroppen och sedan slagit hans huvud mot marken. En av de 4-åriga flickorna hade tidigare visat aggressivt beteende mot dockor.
Mera: ”Fyraåringar dödade liten pojke”.

5-åriga Silje

 1993 slog de elvaåriga pojkarna Robert Thompson och Jon Venables ihjäl den tvåårige James Bulger med en tegelsten, i en förort till Liverpool.

 1994 misshandlades femåriga Silje och lämnades att dö i en snödriva i norska Trondheim. Gärningspersonerna var två 6-åriga pojkar.
– ”Vi dödade henne inte, vi är alldeles för små för det”, sa en av pojkarna till sin mamma.
Mera: ”Silje fem år, dödad av sexåringar”.

 1998: två pojkar, 7 och 8 år, dödade elvaåriga flickan Ryan Harris i Chicago. De två pojkarna slog Ryan medvetslös med en sten och ströp henne sedan.

 1998 hittades fyraårige Kevin död på en strand i Arvika. En polisutredning misstänkte att det var ett par av Kevins lekkamrater – två bröder* fem och sju år – som hade orsakat Kevins död. Ingen domstolsprövning gjordes (av hänsyn till låg ålder).

 2000 mördades tioåriga Karolina Johansson i ett tält mitt i Orrefors. Hon höggs ihjäl. En 16-årig pojke från trakten dömdes för mordet.

 2001: en 15-årig pojke mördade 13-åriga Josefine Boo i Höganäs. I förhören säger han att han ville prova hur det var att mörda en människa.

4-åriga Texas i Ljungby 2011

 2001 dödades en elvaårig pojke med en sax i Hovsjö, Södertälje. En polisutredning misstänkte att mördaren var en jämnårig pojke*. Ingen domstolsprövning (av hänsyn till låg ålder).

 2003: Amir Beeks 3 år, i New York, slogs ihjäl av en tioårig pojke med basebollträ.

 2011: fyraårige pojken Texas Linderot hittades död i en skogsdunge nära bostaden i Ljungby. En tioårig pojke erkände efter två månader och flera förhör att han hade strypt Texas med ett hopprep. Det fanns inget släktskap mellan honom och den dödade pojken. Ingen domstolsprövning (av hänsyn till låg ålder).

 2016: en 14-årig pojke högg ihjäl en ett år äldre pojke på Göingeskolan i Broby.

Det kan finnas fler liknande fall, t.ex. som inte kommit till allmänhetens kännedom därför att  gärningspersonerna inte uppnått straffbarhetsålder (15 år i Sverige) och det inte lett till åtal / prövats i domstol, och inte heller kommit till medias kännedom.
Och, i media finns ytterligare fall i utlandet beskrivna som inte är med i ovanstående lista.

I några av fallen i listan anges att domstolsprövning ej har skett (av hänsyn till låg ålder hos den misstänkta), det kan gälla fler av fallen.

Äldsta f.n. här kända fallet i Sverige med barn som dödar barn är från 1949 (gärningspersonernas ålder 15 och 9 år). Yngsta gärningspersonerna är fyra år.

Mera:
– ”Barns våld mot barn”.


* Komplettering angående Kevinfallet (1998):
år 2018 beslutade en ny polisutredning att de båda bröderna inte hade varit involverade i Kevins död. Man ansåg att polisutredningen 1998 hade felbedömt uppgifterna/indicierna.

Polisutredningen 2018 föregicks dock av en längre tids känsloladdad mediekampanj år 2017-2018 från SVT m.fl. som framställde bröderna som oskyldiga. Bröderna och deras föräldrar trädde även fram ur sin anonymitet och berättade känslosamt om sina liv.

Media genererade dessutom ett landsomfattade hat / näthat mot de personer som hade deltagit i polisutredningen 1998. Känslorna svallade i Sverige 2017-2018.

Misstankar finns att trycket från media hade en avgörande påverkan på polisutredningen 2018 när de bedömde uppgifterna i den gamla polisutredningen. Dvs att personerna i polisutredningen 2018 präglades av grupptänkande och konfirmeringsbias.

Förundersökningsprotokollet (FUP) från 1998 har inte offentliggjorts (enbart enstaka fragment har pytsats ut till allmänheten), vilket går i rakt motsatt riktning av den öppenhet som de involverade själva ger intryck av.

* Komplettering angående saxmordet i Hovsjö (2001):
år 2019 kom en ny polisutredning fram till att man ”inte kan slå fast vem som kan vara misstänkt gärningsman”. Man ansåg att polisutredningen 2001 hade felbedömt uppgifterna/indicierna.

Dessförinnan hade den gamla polisutredningen (2001) granskats vid två olika tillfällen år 2018, och båda de åklagarna bedömde att den gamla utredningens slutsatser var korrekta.
Men en fjärde åklagare, år 2019, drog en annan slutsats än de tre föregående åklagarna från år 2018 samt 2001.
Till saken hör att även polisutredningen 2019 föregicks av en mediekampanj (där den misstänkte pojken framställdes som oskyldig), dock inte lika omfattande som i Kevinfallet.

Både i Kevin- och Hovsjöfallet berodde de nya slutsatserna på att respektive åklagare gjorde en annan bedömning av de gamla uppgifterna/indicerna, underlaget var i stort sett detsamma som tidigare.


Bilden överst i inlägget är Kevin Hjalmarsson, som dödades vid sjön Glafsfjordens strand i Arvika sommaren 1998.

* Ang. mordet år 1949 på 3-årige Tore Andersson utanför Borlänge, se: ”Kevin – inte första barnmordet i Sverige”, Expressen, 1998-09-07 (finns ej på webben):
”Kevin i Arvika är inte det första barn som dödats av barn i Sverige. 1949 dödades 3-årige Tore Andersson i Bomsvarvet utanför Borlänge av en 15-årig flicka som fick hjälp av sin 9-åriga syster.
I augusti 1949 hittades Tore Andersson död i en myr en knapp kilometer från sitt hem i Bomsvarvet. Tore hade strypts och nästan omgående misstänktes en 15-årig flicka för dådet. Under utredningen kom det fram att flickan under en vecka hade planerat att döda Tore. Hon hade diskuterat detta med sin 9-åriga syster och tillsammans hade de planerat hur de skulle göra. […]”