Annica Nordberg, 26, Stockholm, 1982

Offer:
Annica Nordberg, 26 år. Ogift. Född i Stockholm.

Hittades:
fredag 16 juli 1982, på en klippavsats vid ett grönområde i Hägersten (Personnevägen), Stockholm.

Dödsorsak:
Kvävning eller strypning med en snara.

Bevis:
DNA-profil från spermafläckar på offrets kläder.
En 60-årig man häktades men släpptes senare.


Annica sågs lämna Stockholms city i en taxi i sällskap med en man.

Preskriberades 2007.

Statistik: gärningspersoner som stryper prostituerade är ofta tidigare ostraffade.
Detta är första inlägget i kategorin Preskriberade mord på kvinnor, med mord som begicks under åren närmast före den 1 juli 1986. Mordfall som hade oturen – eller turen, ur ett gärningsmannaperspektiv – att hamna på “fel sida” om gränsen då preskription inte längre tillämpas för grova brott som mord med mera.

År 2010 avskaffades preskriptionstiden 25 år för mord, därför att man ville kunna fortsätta utreda mordet 1986 på statsminister Olof Palme.
Det gäller retroaktivt fr.o.m. 1 juli 1985 och där gärningspersonen var minst 21 år vid brottstillfället.