Saxmordet i Hovsjö, Södertälje, 2001

11-årige Tobias Lindquist dödades med en sax, i en skogsslänt invid en väg nära bostaden i Hovsjö, Södertälje år 2001. Nästan fyrtio hugg ändade hans liv. Här visas vad dåvarande polisutredningen kom fram till. Och vad som hände arton år senare.

Tobias.

Tobias hittades död på eftermiddagen onsdag 30 maj 2001, i en skogsslänt ett par meter från en väg, bakom en gatusandlåda, några hundra meter från sitt hem i Hovsjö. Ena halvan av en sax satt instucken i tinningen. På huvudet, halsen och överkroppen fanns närmare fyrtio sticksår.

En klasskompis, här kallad MGM, som tycks haft en psykisk störning, hade kommit hemrusande till sin mamma och sagt att han hittat Tobias och skadat sig i handen då han försökt dra ut saxen. Skadan lär varit så allvarlig att handen måste opereras.

Efter fem veckor och många förhör erkände MGM att han dödat Tobias. MGM uppgav att han och Tobias bestämt sig för att brevväxla under sommaren, och de hade därför tagit en sax ur skolans klassrum och delat saxen i två delar för att kunna sprätta breven.

Ur ett gärningsmannaperspektiv är mordplatsen illa vald med hög upptäcksrisk. Strax intill finns en bilväg, en stig några meter inåt skogsslänten, samt bostadsområdet inom hundra meters avstånd.

Tre bilder ovan, bild 1: på väg ned mot bostadsområdet, med den blå gatusandlådan till vänster (där Tobias hittades några meter in i skogsdungen).
Bild 2 och 3 ovan: på väg åt motsatt håll, från bostadsområdet upp mot kurvan före vägkorsningen. Stigen som leder in bakom mordplatsen kan skönjas (till höger).

Karta ovan: mordplatsen är markerad med röd ring, vid kurvan på Kvarstavägen. Bostadsområdet ligger strax intill, längs Kvarstavägen. Skolan är på 5-10 minuters gångavstånd, liksom Hovsjö centrum som lär ligga nära kyrkan.
Tobias uppges ha lämnat skolan vid halvtre-tiden, och hittades (av vuxna) cirka en timma senare.

Mediekampanj friade MGM från misstankar 18 år efter mordet

År 2001 kom polis och åklagare fram till att Tobias klasskompis var gärningspersonen. Men av hänsyn till den låga åldern tvingades inte pojken till rättegång med bevistalan.
Fallet ansågs löst utan rättegång, och pojkens namn och identitet hölls skyddad från offentligheten. Vilket är vanligt för brottsmisstänkta barn under 15 år. (Det är dock inte okontroversiellt, det finns en del som hävdar att brottsmisstänkta barn alltid ska ställas inför rätta (med bevistalan) vid grova brott, för att undvika att skuldfrågan överlåts åt polis och åklagare. Men risken med rättegång är att barnet utsätts för ytterligare obehag och trauma, särskilt om det blir fällande dom, även om inget straff utdelas i en bevistalan.

De senaste två åren (våren 2017 till mars 2019) har det förekommit en del märkliga turer i detta fall. Det föregicks av det väldigt medieuppmärksammade Kevinfallet, som i dess slutskede följdes av saxmordfallet. I båda fallen var massmedia ledande, med rättsväsendet i släptåg.

Och även i saxmordfallet avfördes till slut MGM från polisutredningen, arton år efter mordet.
MGM återtog sitt erkännande (september 2017).
Dock är bevisläget detsamma som tidigare. Men enligt den senaste åklagarens granskning är MGM numera varken misstänkt eller icke misstänkt, händelseförloppet är inte tillräckligt klarlagt. Ja ungefär så uttryckte sig faktiskt den senaste av fyra (!) åklagare efter senaste granskningen som offentliggjordes i mars 2019. Den åklagaren gjorde en annan bevisvärdering och gick därmed tvärt emot de tre föregående åklagarna.
* Om bevistalan: aklagare.se/ordlista/b/bevistalan”.

Anm: saxhalvorna på bilden överst i detta inlägg kommer inte från detta fall.