Dubbelmord & millenniebuggen

På nittiotalet spred massmedia domedagsstämning med oro för ”millenniebuggen”. Det ledde till morden på José och Elena, några dagar före millennieskiftet.

År 1999 plockade José och Elena Najera ut sina besparingar från bankkontot, av oro för att banksystemen skulle kollapsa och pengarna försvinna på grund av millenniebuggen vid övergången från 1999 till år 2000.

José, 46 år, var byggarbetare, Elena, 42 år, var läkare (bild ovan). Deras son José, 19 år, var studerande. (Sonen hade samma namn som pappan). Familjen var bosatt i Garden Grove i Kalifornien, USA.

Millenniebuggen var en omfattande brist i datorsystems äldre programkod som inte kunde hantera övergången från år 1999 till 2000. Det var mestadels i s.k. stordatorer inom företag, industri, banker, myndigheter m.m. som det förekom såna fel eller ”buggar”.
Under senare hälften av 1990-talet lades stora resurser på att åtgärda buggarna före år 2000. (I Sverige lär notan landat på över 40 miljarder kronor).

I ett tidigt skede lyfte massmedia fram domedagsprofeter, lycksökande konsulter och ”experter” som hävdade att vid millennieskiftet skulle flygplan ramla ner, kärnkraftverk explodera, hissar störta, m.m. Som att jordens undergång var nära.
Men såna katastrofscenarier avfärdades av IT-branschen. T.ex. så hade varken kärnkraftverk eller hissar den typen av datoriserade styrsystem, varken i väst- eller i östländerna. Och flygplan kan alltid manövreras manuellt vid behov.

De verkliga problemen som kunde uppstå pga millenniebuggen var mindre spektakulära. Men kunde ändå bli allvarliga, särskilt om de uppstod i stora mängder och samtidigt.
Massmedias inledande domedagsskriverier hade dock skapat oro hos en del av befolkningen, trots att massmedia framåt slutet på nittiotalet också beskrev en mer korrekt bild av millenniebuggen.

Natten den 28 december 1999 knivmördades José och Elena Najera i sitt hus, medan sonen var på en fest. Det var inget rånmord, inget verkade ha stulits. På mordplatsen hittades en svart skidmask eller rånarluva, innehållande hårstrån och DNA från vad som antogs vara mördarens.

Misstankarna föll på Gerald Johnson, som var studiekamrat till sonen José Najera. I Geralds badrum hittades sedan spår av offrens blod. Och Geralds DNA matchade fyndet i rånarluvan. Gerald nekade till brott.
Flera utredningsåtgärder vidtogs för att försöka få klarhet i varför paret Najera hade mördats och om det fanns fler personer involverade, men man kom inte längre.
År 2002 dömdes Gerald mot sitt nekande till livstids fängelse.

Våren 2007 fick Gerald avslag på ett överklagande. Han erkände då morden och avslöjade samtidigt att morden begåtts efter uppmaning av sonen José. Förhoppningen hos Gerald tycks varit att erkännandet skulle öka chansen till tidsbestämt straff och villkorlig frigivning. Senare begick Gerald självmord i fängelset, efter att fått beskedet att han aldrig skulle släppas fri.

José junior.

År 2010 dömdes José mot sitt nekande till livstids fängelse.

Så varför mördades Josés föräldrar?
Innan Gerald begick självmord i fängelset år 2007 berättade han att det var sonen José som hade övertalat sina föräldrar att flytta besparingarna på 70 tusen dollar från bankkontot till kontanter i ett bankfack, pga hotet från millenniebuggen.

José hade tillgång till bankfacket och stal 18 tusen dollar, några månader före morden. Stölden upptäcktes, och pappan tvingade José att jobba tidigt på dagarna på pappans byggarbetsplats. Samtidigt som José skulle sköta studierna, vilket han inte gjorde.
José ville därför röja pappan ur vägen, och gjorde upp en plan med Gerald att mörda pappan medan José hade alibi på en fest.
När Gerald sedan knivade ihjäl pappan så dök mamman upp, och kände igen Gerald eftersom rånarluvan hade åkt av. Därför avvek Gerald från planen och mördade även mamman.


Återpublicering från 29 april 2020.