Några av de buggar som inte dödades före tolvslaget år 99 till 00…

Här visas ett axplock av de buggar som missades och som fanns kvar den 1 januari år 2000, trots enorma insatser före millennieskiftet för att utplåna buggarna från jordens yta.

Efter ”Dubbelmord & millenniebuggen” tas här en närmare titt på vad millenniebuggen egentligen handlade om. Dvs vad som hände vid övergången från år 99 till år 00… eller rättare sagt: vid övergången från år 1999 till år 2000.

Felaktiga testresultat som ledde till aborter, och krånglande EKG-apparater. Det är ett par av de allvarliga problem som orsakades av kvarvarande buggar i januari år 2000, som medförde att en del datorsystem trodde att det var år 1900 eller noll istället för år 2000.

De flesta buggar som överlevde millennieskiftet gav inte allvarliga problem, åtminstone inte av de som rapporterades till allmänheten. Av massmedias katastrofscenarier syntes inte ett spår i media efter årsskiftet, till sådan besvikelse för vissa invånare att de trodde millenniebuggen bara var en fet bluff.


Rubriker: Sverige, exempel på buggar som slank igenom. Utrikes, exempel på buggar som slank igenom. Om millenniebuggen. Osäker jämförelse med Ryssland. Mera.


Nedan visas ett urval av de problem som uppstod i januari år 2000, i Sverige och utrikes, och som kom till massmedias kännedom. (Dvs problem som orsakades av kvarvarande buggar). Troligen var de problemen endast en liten del av alla som inträffade efter millennieskiftet. Många IT-avdelningar på företag m.m. jobbade eller hade jour på nyårsafton för att snabbt upptäcka och åtgärda kvarvarande buggar innan ordinarie arbetsveckan började, och man kan anta att många av dem inte rapporterades vidare till utomstående.

 Sverige, exempel på buggar som slank igenom

Inledningsvis ett exempel som ger en mer detaljerad inblick.

Bild ovan: ur tidningsartikel från 2 januari 2000 (Svenska Dagbladet). Några citat:

”(…) EKG-utrustning på flera av landets sjukhus slutade fungera under nyårsnatten. Datorerna klarade inte av omställningen från 1999 till 2000.”
”(…) Systemet trodde att det var år 1900, visade fel tid, och registrerade inte hjärtverksamheten.
”(…) Enligt sjuksköterskan Maria Oscarsson vid sjukhuset kan det finnas en viss säkerhetsrisk för hjärtpatienter om EKG-apparaterna inte går som de ska, eftersom personalen då måste lita till att patienterna själva slår larm.
– Framför allt stör det oss mycket i arbetet eftersom manuell övervakning är mer personalkrävande och om det fortsätter så här får vi problem”
”(…) Det är ett allvarligt fel, men det har inte hotat patientsäkerheten”.
”(…) – Trots alla tester missade vi att modifiera en fil i programvaran. Därför uppstod det här problemet

”(…) Under nyårsdagen rapporterade sammanlagt sju landsting att de haft någon typ av störningar inom sjukvården efter millenneskiftet. Enligt Gunilla Hult-Backlund är dock nästan alla störningar av mindre allvarlig karaktär, och berörde främst medicinteknisk utrustning eller administrativa funktioner.”

Om man på nittiotalet hade ignorerat millenniebuggen så hade sannolikt sjukvården överhopats med fel av olika slag i början på år 2000 vilket kunde ha hotat patientsäkerheten, kanske rentav orsakat personskador eller död.


Fler exempel från Sverige på buggar som slank igenom:

– Automatlarmet på en elstation i Degerfors var ur funktion.

– I Sjöbo slutade trehundra trygghetslarm att fungera.

– Ett inbrottslarm vid östra Hagaskolan i Göteborg aktiverades vilket inte berodde på inbrott utan tros vara ett 2000-problem.

– Polismyndigheten i Örebro fick problem med ett ekonomisystem.

– Vid Försvarets radioanstalt förekom problem med ett inpasseringssystem.

– I Värmland slutade telefonväxlarna fungera vid tre sjukhus.

– Hos en taxifirma i Åmål slutade taxametrarna att fungera.

– Ett pc-system för vatten- och vindförhållanden i Södertälje slutade fungera.

– Ett administrativt stöd för lotsbeställning inom datasystemet Topaz slutade fungera.

– Det gick inte att vidarekoppla telefonsamtal till vårdcentralen i Hagfors.

– Frånvarobeskeden i telefonväxlarna vid sjukhusen i Karlstad och Torsby fungerade inte.

– Ett ekonomisystem i Mullsjö kommun tolkade 99 som 2099. Fakturor fick hanteras manuellt.

– I Örebro län hade polis- och räddningstjänst mindre problem med sina datasystem.

– I simhallen i Täby gjorde millenniebuggen att det inte gick att köpa årskort.

– En del mindre störningar vid några reningsverk har rapporterats.

– Utrustning som automatiskt registrerar hjärtverksamheten hos patienter slutade fungera vid tolvslaget, dels vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, dels vid sjukhuset i Piteå. (se ovan om EKG-utrustning).

 Utrikes, exempel på buggar som slank igenom

Några missade millenniebuggar i utlandet, som rapporterades i svensk massmedia i början av år 2000:

– Det kanske värsta buggen som missades inträffade i Storbritannien ”där två kvinnor genomförde aborter efter att de mottagit felaktiga resultat på ett downs syndrom-test. De felaktiga svaren, som skickats till 154 gravida kvinnor, beskrevs som en direkt orsak av millenniebuggen”.

– ”USA:s fem mest avancerade spionsatelliter upphörde att fungera under tre dagar.”

– Småfel i ett tågbolags övervakning av tågen, i USA.

– Datorproblem i San Franciscos lokaltrafik (USA).

– I Storbritannien sattes 20.000 kreditkortsläsare ur funktion på grund av millenniebuggen (det inträffade dock fyra dagar före nyårsafton, eftersom de hade programmerats att hantera transaktioner under fyradagarsperioder).

– Det amerikanska marinobservatoriet, USA:s officiella tidräknare, visade strax efter midnatt att det var år 19100.

– I en svensk tidningsartikel uppges att ”Ett och annat larm hade gått av sig själv – eller slutat fungera.”, och ”Några inpasseringskort krånglade mer än vanligt.”

– En tysk man hade plötsligt 13 miljoner D-mark på sitt bankkonto, datumet var 1899.

– Italienska interner som skulle frigivits strax före nyår hade plötsligt 100 år kvar. Medan andra skulle ha frigivits redan år 1900.

– ”Den västafrikanska staten Gambia föreföll i går ha varit det enda land som drabbades av allvarligare störningar orsakade av den så kallade millenniebuggen. Det meddelade den internationella övervakningscentralen i Washington som försökt spåra alla förtretligheter orsakade av datortrassel i samband med årtusendeskiftet.
Påtagliga störningar förekom i Gambias energiförsörjning liksom inom transportväsendet. Även inom landets finanssektor förekom en del trassel liksom i en del statlig service.
Enligt övervakningscentralen kan dock problemen inte bara hänföras till millenniebuggen. Experterna lade en del av skulden på utebliven internationell hjälp till Gambia att förbereda sig för årtusendeskiftet.” (TT-AFP)


Följande sammanställning av millenniebuggar som missades eller slank igenom är från ”What Really Happened in Y2K?”, under rubriken ”What Failures Occurred after 2000”, av en professor Martyn Thomas från Gresham College år 2017. (Flera av punkterna innehåller flera olika händelser).

1. 15 nuclear reactor shut-downs (in Spain, Ukraine, Japan and the USA).

2. Many credit card systems rejected valid cards.

3. The oil pumping station in Yumurtalik shut down, cutting off supplies to Istanbul.

4. There were power cuts in Hawaii and cable television feeds failed.

5. Glitches hit government computers in Hong Kong and mainland China.
Police testing the sobriety of drivers in Hong Kong had to enter birth dates on breath-testing machine because of an apparent Y2K malfunction.
Courthouse computers in Italy mixed up prisoner dates by 100 years.
A few ATM machines shut down.

6. Government computers in Hong Kong failed to display the correct date, but no records were lost and everything ran smoothly, officials said.
Weather observations in part of mainland China had to be made by hand after the circuit board of a solar measuring device in the remote north-western region of Ningxia failed to roll over to 2000.

7. In Tokyo, about a dozen small brokerages reported Y2K-related glitches in a record-keeping system. They were quickly fixed.
Ten small Hong Kong companies reported minor hardware or software problems possibly caused by Y2K.
The heat went out in apartments for about 900 families in Pyeongchon, South Korea.

8. A hospital in western Norway reported that an X-ray machine had failed.
News reports said cash registers at a handful of 7-Eleven convenience stores also failed there, and some ATM machines weren’t working.

9. Ticketing machines on some buses in Australia briefly jammed.
Forecasting maps at the French weather service initially got the New Year Day date as ”01/01/19100.”
Eight hundred slot machines shut down at a Delaware horse track.
Taxi meters broke down in a China province.

10. Three dialysis machines stopped functioning in Egypt hospitals, but the problem was quickly fixed.

11. A provincial court in South Korea issued automated summonses to 170 people to appear for trial on Jan. 4, 1900 instead of Jan. 4, 2000.

12. A customer at a New York State video rental store had a bill for $91,250, the cost of renting the movie ’The General’s Daughter’ for 100 years.

13. Glitches were reported in train-pass vending machines in Tokyo, in a program of France’s Syracuse II military satellite system, and at the Islamabad Stock Exchange in Pakistan, where computers said the year was 1900. Exchange members were forced to manually record their transactions.

14. The Palatka-Putnam, Florida reporting station, conveyed that the county’s 911 service was experiencing intermittent problems with the name and number link.

15. Low-level Windshear Alert (LLWAS) systems failed at Tampa, Denver, Atlanta, Orlando, Chicago O’Hare, and St. Louis during the rollover. The systems displayed an error message. Air Transportation system specialists at each site rebooted LLWAS computers to clear the error, and the last system was in normal operation in just over two hours. Impact on operations was minimal.

16. The Direct Access Radar Channel monitor at Albuquerque, N.M. failed immediately after the rollover.

17. Kavouras Graphic Weather Display Systems at flight service stations in 16 locations around the country failed about ten minutes after the rollover. Data supplied to automated flight service stations was not updating properly. Specialists discovered the system sent data bearing the date ”2010,” resulting in rejection of National Weather Service data and incorrect updates of weather data in the system.

18. An Automatic Backup to the central computer complex at the Cleveland Air Route Traffic Control Center failed to activate after the date change.

19. ARINC Oceanic Display and Planning System printers at Oakland, CA and Islip, NY, failed the transition from 1999 to 2000. These are not FAA printers but are a redundant system used in the relay of data from ARINC communications centers to air traffic controllers handling oceanic traffic.

20. The Federal Reserve Bank of Chicago experienced Y2K related problems in transferring $700,000 in tax payments. The bug was fixed and the payments were made the next day.

21. Weather Message Switching Center Replacement, Atlanta, GA, stopped recognizing and processing certain kinds of Notices to Airmen (NOTAMS) because of a software problem involving a failure to recognize years ending in ”0” in the NOTAM time and date code.

22. Several problems remained in Microsoft Visual Basic and Access.

23. Payroll software at Berlin’s German Opera denied certain employees government mandated subsidies for families with children. When year 2000 arrived, the computers date was 1900. This caused a person born in 1995 to appear 95 years old, making the parents ineligible for the government subsidy.

24. The Pentagon had a self-inflicted Y2K mis-fix that resulted in complete loss of ability to process satellite intelligence data for 2.5 hours at midnight GMT on the year turnover, with the fix for that leaving only a trickle of data from 5 satellites for several days afterward.

25. The Pentagon DefenseLINK site was disabled by a preventive mistake.

26. The Kremlin press office could not send e-mail.

27. In New Zealand, an automated radio station kept playing the New Year’s Eve 11pm news hour as most recent, because 99 is greater than 00.

28. Toronto abandoned their non-Y2K-compliant bus schedule information system altogether, rather than fix it.

29. Birth certificates for British new-borns were for 1900.

30. Some credit-card machines failed, and some banks repeatedly charged for the same transaction — once a day until a previously available fix was finally installed.

31. Various people received bills for cumulative interest since 1900.

32. At least one person was temporarily rich, for the same reason.

33. In e-mail, Web sites, and other applications, strange years were observed beginning on New Year’s Day (and continuing until patched), notably the years 100 (99+1), 19100 (19 concatenated with 99+1), 19000 (19 concatenated with 99+1 (mod 100)), 1900, 2100, 3900, and even 20100.
Some Compaq sites said it was Jan 2 on Jan 1. U.K.’s NPL atomic clock read Dec 31 1999 27:00 at 2am GMT on New Year’s Day.”

Anm: ”ATM machines” som nämns på några ställen ovan är bankomater / uttagsautomater.

Om millenniebuggen

Rader med (käll-) kod skriven i COBOL-språket.

Stora ansträngningar gjordes under nittiotalet för att åtgärda millenniebuggen. T.ex. för ett enda större företag år 1999 kunde det handla om att granska miljontals rader kod (källkod) i sina stordatorprogram, och korrigera de delar av koden som bedömdes vara år-2000-kritiska.

Exempelvis amerikanska Citibank lär haft 400 miljoner rader kod att granska i sina stordatorer. Tiotusentals korrigeringar ansågs nödvändiga för att undvika problem efter millennieskiftet.
Företaget General Motors hade 2 miljarder rader kod i sina stordatorer som styrde deras verksamhet, och som behövde granskas och åtgärdas före år 2000.

De flesta buggarna fanns i stordatorer och andra datorsystem som användes inom myndigheter, banker, industrin, företagen, sjukvården med flera. Exempelvis datorer vars program var skrivna i COBOL* (ett programmeringsspråk), ibland med kod från 1980-talet modifierad genom åren till ett lapptäcke av kod, och med bristfällig dokumentation.

Persondatorer (eller PC), med Windows, Mac och liknande, var inte lika utsatta. Inte heller s.k. inbäddade eller inbyggda system (t.ex. mikrochip), många av dessa var inte datum- eller årtalskänsliga.

Under 1990-talet spred massmedia påståenden från domedagsprofeter, lycksökande konsulter och ”experter” som hävdade att efter övergången till år 2000 skulle flygplan ramla ner, kärnkraftverk explodera, hissar störta, m.m.
Fler utnyttjade den uppskruvade stämningen, t.ex. i boken ”The Millennium Bug – How to Survive the Coming Chaos” (bild).

Men såna katastrofscenarier avfärdades av IT-branschen. T.ex. så hade varken kärnkraftverk eller hissar den typen av datoriserade styrsystem, och flygplan kan alltid manövreras manuellt vid behov.

De verkliga problemen som kunde uppstå pga millenniebuggen var mindre spektakulära. Men kunde ändå bli allvarliga, särskilt om de kom i stora mängder och samtidigt. För att förhindra det lär svenska staten och företagen satsat totalt mellan 40 och 50 miljarder kronor under nittiotalet på att korrigera felaktig kod i datorprogram. (En del källor uppger lägre kostnad än så).

Sveriges och andra högdigitaliserade länders kostnader kan möjligen varit onödigt höga, det stora pengaflödet kan attraherat en och annan oseriös aktör (även om det inte kan bevisas).

 Osäker jämförelse med Ryssland

Efter millennieskiftet förekom påståenden att Sverige och en del andra länder hade spenderat alldeles för mycket pengar på millenniebuggen, och den kritiken grundades på jämförelse med Ryssland. Det (osäkra) argumentet löd ungefär så här:
Efter millennieskiftet uppstod knappast fler problem i Ryssland än i Sverige, trots att Ryssland hade spenderat mycket mindre pengar än Sverige. Och eftersom Ryssland är mycket större än Sverige så borde de haft många fler problem efter millennieskiftet.

Jämförelsen med Ryssland kan grundas på felaktiga uppgifter eller falska premisser. Mot ovanstående argument kan invändas:

  • Ryssland kan haft låg rapporteringsvilja. Att man helst inte vill medge brister i sina egna system, att de inte har den transparens som Sverige med flera länder har.
  • I Ryssland användes ofta andra programmeringsspråk än i västländer.
  • Ryssland var inte lika digitaliserat som Sverige och andra västländer. Det uppgav även ryska myndigheter i december 1999, angående risken för problem:
    ”Nej, försäkrar myndigheterna och hävdar att risken för Y2K-problem är större i det långt mer datoriserade väst. […] Riskerna är större i mer datoriserade västländer”

Frågetecken alltså för uppgifter om Rysslands faktiska kostnader före millennieskiftet.
Och frågetecken gällande omfattningen av kvarvarande problem efter millennieskiftet.
Och frågetecken för såna jämförelser mellan länder som har stora skillnader i datoranvändningen.Mera:
– ”2000-säkringen i Sverige: Myt och verklighet (1 mars 2000, Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet, slutrapport från 2000-delegationen, SOU 2000:24).
– ”Dubbelmord & millenniebuggen”.
* Millenniebuggen kallas också Y2K-buggen, the millennium bug, 2000-buggen, millenniumbuggen.
Y2K = förkortning för year 2 gånger tusen (K=1000), dvs år 2000.

* Cobol, var/är ett affärsorienterat programmeringsspråk. För tekniska applikationer användes t.ex. språket Fortran. Det fanns/finns flera andra språk.


Återpublicering från 2 maj 2020.