Sverige har >650 olösta mordfall, av >3500 mord (1985-2021)

Förra året (2019) hade Sverige ungefär 630* ouppklarade mordfall (”kalla fall”), som har samlats på hög sedan 1985.
I år (2020) kan antalet ökat till över 650*. (Troligen omkring 660-670, då ökningen varit 30-40 årligen de senaste åren*).

TOTALA antalet mord* är fler än 3500, åren 1985 till 2020.

Uppdatering för 2021: uppskattningsvis finns det mellan 750 och 800 ouppklarade mord sedan 1985, enligt polisen den 27 december 2021 via tv4.se.
Och antal mord o.dyl. är över 3600 sedan 1985. Under 2021 begicks 113 fall av dödligt våld (89 män, 24 kvinnor), enligt Brå 31 mars 2022.

Ingen preskriptionstid för mord efter juni 1985

Det finns förstås många fler ouppklarade (och uppklarade) mord om man tittar längre bak i tiden än 1985. Då tillkommer alla de mord som preskriberades genom åren ända fram till 1985, innan man år 2010 beslutade att retroaktivt slopa preskriptionstiden för mord begångna efter juni 1985.

Ett av de ouppklarade morden är mordet på statsminister Olof Palme (februari 1986). Som skulle ha preskriberats i februari 2011. Vilket var ett av skälen till att man ett halvår dessförinnan avskaffade preskriptionstiden 25 år bakåt i tiden. Man ville kunna fortsätta utreda det mordet. Huvudskälet som angavs för slopad preskription var att DNA-tekniken kunde ge nya möjligheter att lösa gamla mord.
Sedan dess har dock endast ett fåtal av mordfallen klarats upp.Av över 3500 mord är alltså över 650 (över 750 t.o.m. år 2021) ouppklarade sedan 1985. De senaste åren har antalet mord per år ökat. År 2020 begicks 124 mord (99 män och 25 kvinnor).Liknande saker:
Sverige har 800 olösta försvinnanden (sedan 1951).
* 630 gäller antalet från juli 1985 till årsskiftet 2018/2019. Uppgift från Mikael Rying, kriminolog vid Noa (polisens nationella operativa avdelning), via TT och och ett gäng tidningar 2019.
* 650 är (lågt?) uppskattat ur Ryings uppgifter (ca 630 olösta fall på 33,5 år, samt ”en ökning de senaste åren till 30 till 40 årligen”, enligt Rying).
* Med ”mord” avses här alla fall av dödligt våld. Källor för totalt antal mord: Brå och SCB.