Greta Thunbergs bakgrund, kaos, familjens bok & business


Här är en närmare titt på mediefenomenet Greta Thunberg och familjen Thunberg/Ernman, deras bok ”Scener ur hjärtat”, samt en översikt av deras affärsverksamhet. Och hur det kom sig att familjen slutade flyga.

Malena Ernman

Greta Thunbergs mamma Malena Ernman turnerade flitigt i 25 år världen över som sångerska och hyllad operasångerska*. Det stora internationella genombrottet kom vid 29 års ålder. Redan som nioåring uppträdde Malena i England i kyrkor.

Malenas totala koldioxidavtryck (CO2 -avtryck*) lär vara bland de största som orsakats av en enskild person, på vår planet. Koldioxidutsläppen från hennes frekventa flygresande mellan olika internationella scener, inklusive i USA och Japan, pågick i 25 år fram till år 2016 då Malena bestämde sig för att sluta flyga.

Malenas skäl att sluta flyga var: ”miljön”, ”trötthet”, ”utbrändhet”, samt att hon ville ”vara mer med barnen”*.
Hennes trötthet och utbrändhet – men inte miljön – har dock omnämnts flera gånger dessförinnan i flera års tid, sedan 2009 och framåt i olika intervjuer. Man får intrycket att Malena hade minskat på sitt resande ändå, även om inte miljöaspekten hade funnits. Att hon efter 25 år helt enkelt var trött på de långa, ständiga resorna.

Dottern Gretas totala koldioxidavtryck är förstås obefintligt jämfört med mammans, men ändå större än de flesta andras i Gretas ålder (som inte har rest världen över lika mycket som Greta).

Malenas beslut att sluta flyga föregicks av följande händelser med dottern Greta Thunberg:

Hösten 2014:
elvaåriga Greta matvägrade p.g.a. mobbning i skolan och sannolikt också för hon inte ville äta kött. Hennes köttvägran tycks inledningsvis enbart varit av etiska skäl, inte av klimatskäl. Hon ville inte äta ”döda djur” som en gång haft ”känslor, medvetande och själ” (enligt deras bok).
Ett par månader senare uppges hon gått ned ”nästan tio kilo”.
Men efter ett besök hos läkare som sa att hon måste läggas in på sjukhus om det inte blir bättre, så började aptiten komma tillbaka och hon gick upp i vikt.

November 2014:
Malena Ernman meddelade att hon slutar som operasångerska:
”Jag ville inte sjunga opera längre… jag var trött på branschen, barnens kriser, den sexistiska miljön, oviljan att blicka framåt, att förnya sig, hitta en ny publik.”
Efter november 2014 jobbar Malena i andra musikaliska sammanhang än opera.

Påföljande år, 2015, när Greta var 12 år:
under våren undersöktes Greta av läkare som ställde diagnoser (se nedan).
Och Greta bestämde sig för att ”aldrig mer flyga eller äta kött” *.

Året därpå, 2016, bestämde sig mamman Malena för att sluta flyga.
Malena tackar i fortsättningen nej till alla jobb som ligger för långt bort. Inklusive opera.


Ovanstående är en bakgrund till familjen Thunberg/Ernmans beslut att sluta flyga och sambandet med koldioxidutsläpp, som kan sägas varit en framträdande ingrediens i massmedias uppmärksamhet av den familjen.

Här kan tilläggas att även resor med tåg, båt, bil, buss m.m. orsakar koldioxidavtryck, inklusive eldrivna transporter (beroende på hur elen produceras). Koldioxidavtryck orsakas även vid tillverkningen av fordonen, samt vid byggandet och underhållet av infrastrukturen (vägar osv).


Greta, familjen och boken

År 2015, när Greta var 12 år, bestämde hon sig för att aldrig mer flyga*:
”Jag förstod klimatfrågan när jag var 12 och bestämde mig då för att aldrig mer flyga eller äta kött.”

Våren 2016 tog Gretas familj kontakt med Sveriges Television (SVT) och ville att de skulle göra en tv-serie om deras 13-åriga dotter Greta, som då var okänd för världen. Det blev ett nej, SVT hade ett annat miljöprogram på gång.*

Ett par år senare gick det bättre för familjen, efter en tids bokskrivande och planering*.

Måndagen den 20 augusti 2018 i Stockholm, vid riksdagshuset:
en liten, späd flicka med originell look satte sig på trottoaren med husväggen som ryggstöd. I handen hade hon en handmålad skylt ”Skolstrejk för klimatet”. En stund senare ”upptäcktes” hon av massmedia*. Det var Greta 15 år.

Tre dar senare utkom familjens bok ”Scener ur hjärtat” (23 augusti 2018).

I boken beskriver familjen Ernman/Thunberg sina två döttrar och de diagnoser och umbäranden som familjen haft på grund av döttrarnas problem.
Döttrarna är Greta Thunberg och Beata Ernman, födda 2003 respektive 2005.
Föräldrarna heter Svante Thunberg (skådespelare) och Malena Ernman (operasångerska).

Det är en familj med skådespelararv, Svantes föräldrar* var också skådespelare.

Att familjen haft problem återspeglas i Greta Thunbergs skolgång. Problemen har medfört att hon har bytt skola flera gånger. Hon har gått i tre olika grundskolor i Stockholm:
• Franska skolan, årskurs 1 till 5.
• Ingridskolan, årskurs 6 till början på åk 9.
• Kringlaskolan, resterande årskurs 9.
(Mer om skolorna, se nedan).

Familjens bok ”Scener ur hjärtat” består av ett hundratal ”scener” (kapitel) som till stor del handlar om livet med döttrarna. Man kan tycka att det är obehagligt att föräldrarna hänger ut sina två tonårsdöttrar (då 13 och 15 år) och deras personliga problem i offentligheten, men enligt dem själva har det gjorts i samförstånd.
Ett halvår efter boksläppet berättade Greta själv också i en tidningsintervju* om sina diagnoser.

I boken berättas bl.a. följande:

  • Greta har ”diagnosen Aspergers, högfungerande autism och OCD (tvångssyndrom)”, och ”ätstörningar”. Tidigare hade hon ”selektiv mutism”, dvs hon pratade bara med de närmaste i familjen.
    Greta fick sin diagnos när hon var 12 år, våren 2015, i årskurs 5.
  • Beata har ”diagnosen ADHD, med drag av Aspergers, OCD och trotssyndrom”.
  • Mamman Malena Ernman hade bulimi som yngre, men musiken och operan räddade henne. År 2016 fick hon diagnosen ADHD, dvs samma som dottern Beata.

Pappan Svante Thunberg tycks vara den enda i familjen som inte har diagnoser, åtminstone redovisas det inte i boken. Men han uppges ha bra minne, liksom dottern Greta som sägs ha fotografiskt minne.

Att offentliggöra sina diagnoser så som familjen gjort kan också fungera som ett skyddsnät vid framtida självförvållade misstag. Diagnosen kan då användas som (bort-) förklaring inför en omgivning som är mer överseende och tolerant tack vare diagnosen.
Det blir helt enkelt lättare att komma undan eventuella dumheter man själv råkat säga eller göra. Man kan s.a.s. ”gömma sig” bakom diagnosen.

Koldioxid i boken

Boken ”Scener ur hjärtat” innehåller även några ord om koldioxid. Det handlar dock inte om Malenas egna gigantiska koldioxidavtryck från 25 års världsturnerande (se ovan), utan om Gretas förmåga att se koldioxid med blotta ögat. Scen (kapitel) 13 avslutas så här:

”… För hon såg det som vi andra inte ville se.
Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut från våra skorstenar, svävade uppåt med vindarna och förvandlade atmosfären till en gigantisk osynlig soptipp.
Hon var barnet, vi var kejsaren. Och vi var alla nakna.”

Ovanstående citat ur boken är från första upplagan (2018). I senare upplaga av boken har familjen klargjort att koldioxid är osynlig, genom att komplettera texten så här:

”… Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. Det osynliga. Den färg-, doft- och ljudlösa avgrunden som vår generation valt att ignorera. Inte bokstavligen förstås. Men ändå. Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut….”

De allra flesta bokläsare förstod säkert redan att påståendet ”Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat”  bara var en fantasi eller inbillning.
Boken har dock fel i att ”vår generation” har ”ignorerat” koldioxid. Många andra människor utanför den familjen vidtar sedan flera decennier åtgärder av olika slag för att reglera och försöka minska koldioxidutsläppen. Exempelvis med koldioxidskatt, som infördes på 1990-talet, olika typer av klimatkompensation (också sedan 1990-talet, t.ex. utsläppsrätter), optimering av förbränningsprocesser, rökgasrening och lagring.

Mamman gillar kaos, det egna

Det lär alltså varit en del kaotiska och tunga år för den familjen.
Mamma Malena uppges visserligen älska kaos, men hennes eget kaos. Citat ur boken:
”Jag älskar kaos. Jag älskar det omöjliga: allt det där som ingen klarar av.”
”(…) Jag älskar kaos. Så länge kaoset är mitt eget och jag får göra det jag är bra på. Det är då jag är som bäst.”

Att hon gillar kaos antyds även i flera tidningsintervjuer* där Malena säger sig vara en trogen tittare av “The Walking Dead”: en postapokalyptisk tv-serie som handlar om en värld i kaos och sönderfall, och där människor förvandlas till människoätande zoombier.

Bild ovan: klipp från mamma Malenas favorit-tv-serie ”Walking Dead” som är en långkörare, den började 2010 och är numera (2021) inne på elfte säsongen. (Malena och Greta är till vänster).

Mera om skolorna

Familjens bok berättar om de brister som förekom i några av Gretas skolor, som mobbning och lärarbrist.

I grundskolan Franska skolan* (där Greta gick årskurs 1-5) förekom det mobbning. När familjen påtalade detta så förklarade skolans ledning att flera andra barn sagt upprepade gånger att Greta hade uppträtt konstigt och aldrig hälsat.
Och när en lärare vid namn Anita hjälpte Greta extra mycket, ”i smyg”, så blev Anita tillsagd av skolledningen flera gånger och till slut hotad med avsked.
Familjen anmälde skolan till Skolinspektionen som beslutade till familjens fördel.

Efter att Greta fått sin diagnos våren 2015 så flyttade hon i årskurs 6 till Ingridskolan som är en resurs-grundskola, för elever med Asperger.
Därefter bytte även läraren Anita arbetsplats till Ingridskolan.
Men på Ingridskolan saknades det ofta lärare i vissa ämnen. Och under höstterminen i årskurs 9, när skolan inte stödde Greta i hennes klimatintresse, så flyttade hon till Kringlaskolan där grundskolan slutfördes.

Numera har Greta genomfört grundskolan, med höga betyg, och går på Globala gymnasiet i Stockholm*.

Om mediefenomenet

Oavsett om Greta Thunberg så småningom gör akademisk karriär eller väljer en annan väg, t.ex. som skådespelare (liksom föräldrarna), så är hon inskriven i historien tack vare massmedias enorma globala genomslagskraft som på några dar gjorde Greta till kändis.

Många utnyttjar också situationen och tar tillfället i akt att synas i massmedia med Gretas namn som draghjälp. Deras bakomliggande drivkrafter är ofta ekonomiska eller politiska, mer eller mindre dolda bakom klimat- och miljöargument.

Severn Suzuki i FN 1992.

I januari 2019, fem månader efter att Greta hade ”upptäckts”, så uppträdde hon som talare med panik-talet som blev mycket uppmärksammat (”I want you to panic”). Fler tal följde det året, t.ex. i FN och EU-parlamentet. Det var tal med ungefär samma innehåll som hos en annan barntalare trettio år tidigare, tolvåriga Severn Suzuki från Kanada (bild höger).

I december samma år (2019) bildades en stiftelse med Gretas namn. Och man ansökte om registrering av ”Greta Thunberg” som varumärke i EU och i Storbritannien, och registrering av namnet ”Fridays For Future” som varumärke internationellt (dock inte i Kina).

Året därpå, 2020, startade familjen två aktiebolag, varav det ena med anknytning till Greta-stiftelsen. Innan dess hade familjen redan två aktiebolag, så nu har de fyra bolag. (Plus en enskild firma som mamman Malena startade sommaren 2019).

Och allt detta därför att en liten flicka satt på rumpan och strejkade för klimatet? Och därför att familjens bok berättar att den lilla sköra flickan har diagnoser, vilket väcker folks medkänsla och beskyddarinstinkter?

Nej det fanns förstås en prolog också, ett förspel kring flickan och boken, en planering*. Och det finns många fler aktörer* bakom kulisserna, mer eller mindre sammanhållna och organiserade. Exempelvis*:
”Bo Thorén, Fossilfritt Dalsland och Klimaktaktion.
Daniel Donner, European Climate Foundation.
Helena Iles, Iles PR.
Mik Aidt, Suistanible Hour (radioprogram Australien).
Janine O’keefe, miljöpartiet Enskede Vantör.
Luisa Neubauer, 350.org och Die Grünes ungdomsförbund.
Ingemar Rentzhog, We don’t have time och Global Utmaning.”

Prologen sträcker sig även ännu längre tillbaka, klimatet eller miljön har engagerat människor i många år i både detta och förra århundradet.

Innehållet i de tal som Greta har uppträtt med i FN m.m. är i stora drag plagierat eller inspirerat från föregångare, som den kanadensiska flickan Severn Suzuki, 12 år, som talade i FN år 1992 (se video*).

Den enorma medieuppmärksamheten och karusellen kring en person är förstås smått vansinnig. Men världen är galen ganska ofta, historiskt sett. Man får hoppas att det vansinnet inte tar kål på Greta Thunberg som person. Eller gör slut på Moder Jord med kaos och panik.

Översikt / Tidslinje, affärsverksamheten

Nedan är en kronologiskt ordnad översikt över affärsverksamheterna, med mera, hos familjen Thunberg/Ernman inklusive Greta Thunberg.
I deras affärsverksamhet ingår även att ”äga och förvalta fast egendom” (dvs mark).
Anm: bolagens verksamhetsbeskrivningar är förkortade i nedanstående sammanställning.

Notera att till vardags heter de gifta föräldrarna Malena Ernman och Svante Thunberg. Deras registrerade namn är Sara Magdalena Ernman och Svante Ernman Thunberg.

År 2009:
Familjen startar aktiebolaget ”Ernman Produktion AB” (org.nr 556778-6933).
– Verksamhet*: management och produktion inom musikbranschen. Och äga och förvalta fast egendom.
– Huvudman: Sara Magdalena Ernman och Svante Ernman Thunberg.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

År 2012:
Familjen startar aktiebolaget ”Northern Grace AB” (org.nr 556885-7485).
– Verksamhet: inspelning, utgivning, försäljning, distribution av musikproduktion. Och äga och förvalta fast egendom.
– Huvudman: Svante Ernman Thunberg.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

2014, november:
Malena Ernman slutar som operasångerska (se ovan).
2016, mars:
Malena Ernman bestämmer sig för att sluta flyga (se ovan).
2016, under våren:
Familjen försöker göra 13-åriga Greta till kändis genom att kontakta Sveriges Television (SVT) och föreslå att de gör en tv-serie om Greta och klimatet. Men det blir nej.
2016-2018:
Familjen skriver material till en bok.


2018-08-20:
Greta 15 år sittstrejkar utanför svenska riksdagshuset.
2018-08-23:
Familjen publicerar boken ”Scener ur hjärtat”.

År 2019:
Greta 16 år reser till klimatmöten runtom i världen och uppträder som talare bland annat i FN och EU-parlamentet.

2019-07-24:
Malena Ernman startar firman ”Ernman, Sara Magdalena” (org.nr 701104-xxxx).

2019 november/december:
De ansöker om registrering av varumärke ”Greta Thunberg”, i EU och i Storbritannien.
Och ansöker om registrering av varumärke ”Fridays for future”, i EU:s länder + Schweiz, Norge, Australien, Kanada, Indien, Japan, Ryssland och USA.
Registrering klar 2020-05-22.

2019, december:
De bildar stiftelsen ”Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation” (org.nr 8024813902). Registrering klar 2020-01-03.
– Ändamål: dela ut bidrag, stipendier och priser, dels i egen regi eller genom dotterbolag. Gåvor och donationer till stiftelsen läggs till det bundna kapitalet. För uppfyllande av stiftelsens ändamål ska i första hand den årliga direktavkastningen av kapitalet användas (främst ränteintäkter och utdelningar).
– Styrelse: Paulina Madeleine Marianne von Euler (ordförande), Charlotta Ozaki Macias, Erika Jangen, Henning Isoz, Jens Bruneheim, Johan Rockström.


2020-04-02:
De startar aktiebolaget ”Global Book Royalties GTF AB” (org.nr 559250-9615).
– Verksamhet: författarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
– Huvudman: Svante Ernman Thunberg och Sara Magdalena Ernman.
– Styrelse: Svante Ernman Thunberg (ordförande) och Sara Magdalena Ernman.

2020-07-01:
De startar aktiebolaget ”GT Foundation AB” (org.nr 559261-2773). ”GT” står för Greta Thunberg (som då är 17 år).
– Verksamhet: samverka med Stiftelsen The Greta Thunberg Foundation.
– Huvudman: Madeléine Paulina Marianne von Euler-Chelpin, Charlotta Ozaki Macias, Erika Jangen. Och Svante Ernman Thunberg och Sara Magdalena Ernman.
– Styrelse: Madeléine Paulina Marianne von Euler-Chelpin (ordförande), Charlotta Ozaki Macias, Jens Bruneheim, Erika Jangen.
2020-07-02:
Stiftelsens namn ändras till Stiftelsen The Greta Thunberg Foundation”. (Systerns namn Beata Ernman plockades bort).


Några citat från Gretas tal

Vi avslutar med att citera ur några av talskrivarnas tal som Greta har uppträtt med runtom i världen, i FN, EU, the World Economic Forum in Davos, the Houses of Parliament, Goldene Kamera Award, med mera.

”I don’t want you to be hopeful. I want you to panic.”

”Where all the united science tells us that we are about 11 years away from setting off an irreversible chain reaction way beyond human control, that will probably be the end of our civilization as we know it.”

”Around the year 2030, 10 years 252 days and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction beyond human control, that will most likely lead to the end of our civilisation as we know it.”

”During the last six months I have travelled around Europe for hundreds of hours in trains, electric cars and buses, repeating these life-changing words over and over again. But no one seems to be talking about it, and nothing has changed. In fact, the emissions are still rising.”

Uppmaningen om panik (i första citatet ovan) är självklart ingen bra uppmaning, panik riskerar snarare att förvärra.
De ovetenskapliga påståendena om undergång och tidsgränser, ”11 år”, ”omkring 2030”, ”10 år 252 dagar och 10 timmar från nu”, är nog ett resultat av den enorma och okritiska massmediala uppmärksamheten som medförde att Greta svävade ut i fantasier i tron att folk skulle uppfatta det som sanningar.
Smått komiskt blir det även i sista citatet ovan där Greta först berättar att hon de senaste sex månaderna har rest ”hundratals timmar” med tåg, buss m.m. runtom i Europa … och sen klagar hon på utsläppen. Dvs utsläpp som hon själv har bidragit till med sitt omfattande resande. (Nån kanske invänder att det är marginellt jämfört med hela världens utsläpp. Ok, men i så fall kan det argumentet användas för var och en av alla invånare på denna planet).
* Gretas far Svante Thunberg är skådespelare och producent.
Gretas farmor och farfar var också skådespelare: Mona Andersson och Olof Thunberg (död 2020).
Mamman Malena är operasångerska, en form av aktris eller skådespelerska.

* Exempel på planeringen och några av aktörerna bakom Greta Thunberg:
– ”uvell.se/2019/09/24/cirkus-klimatstrejk
– ”uvell.se/2019/09/26/fler-pusselbitar-i-klimatcirkusen
– ”uvell.se/2019/09/30/suzuki-copy-paste”. Om Severn Suzuki 12 år.
– ”uvell.se/2021/01/15/ud-och-greta-thunberg

Flickan Severn Suzukis tal i FN juni 1992 (bättre bildkvalitet än i ovanstående länk).
(Severn Suzuki är född 30 november 1979).

* Att Greta 12 år bestämde sig för att aldrig mer flyga påstås i en text hon skrev när hon var 15 år, i en uppsatstävling där hon kom på andra plats. (Svenska Dagbladet 31 maj 2018): ”Jag förstod klimatfrågan när jag var 12 och bestämde mig då för att aldrig mer flyga eller äta kött.”

* Malenas beslut att sluta flyga efter 25 års världsturnerande:
– ”expressen.se/noje/malena-ernmans-kamp-efter-den-svara-tiden/
(I deras bok framgår att det var i mars 2016 hon fattade det beslutet).
Citat ur artikeln:
”Operasångaren och Melodifestivalvinnaren Malena Ernman, 46, har levt ett hektiskt liv de senaste åren – tills kroppen sa stopp.
Nu berättar artisten om den svåra tiden då hon brände ut sig.

– Jag har haft lite tuffa år, och har varit väldigt trött och utbränd. Men det är bättre, nu är jag på gång, säger Malena Ernman, som efter kampen mot utbrändheten har lagt om delar av sitt liv.
Efter att ha turnerat världen över i 25 år har Malena Ernman valt att sluta flyga, och i stället vara mer med sin familj. Artisten ser det som en nystart.
– Jag har slutat flyga. Först och främst på grund av miljön. Men jag är hemma så mycket som möjligt med mina barn. Jag har rest i 25 år i hela Europa, i hela världen, och jag känner att jag kan det nu. Nu är det ett nytt kapitel, med familjen först. Jag måste se till att må bra så jag kan vara mamma. Man får prioritera annorlunda helt enkelt, säger Malena Ernman.

* Intervju med Greta där hon berättar om sina diagnoser: 7 mars 2019, Expressen (Betalartikel, länkas inte).

* Franska skolan: grundskola som följer den svenska läroplanen och all undervisning sker på svenska, men alla elever studerar även franska på olika nivåer.

* Globala gymnasiet, enligt tidningen Läraren (Lärarförbundet), 23 nov 2020:
www.lararen.se/nyheter/….

* Det registrerade varumärket ”Greta Thunberg”:
euipo.europa.eu/…/trademarks/018171377

* Citat från intervjuer med mamman Malena om favorit-tv-serien ”Walking Dead”, finns här:
– ”Ät mindre människokött! (för klimatets skull)”. (Känsliga läsare varnas).

* Våren 2016, två år före Gretas ”skolstrejk” och boksläppet, tog familjen Thunberg/Ernman kontakt med SVT och ville att de skulle göra en tv-serie om Greta och klimatet. Artikel från okt 2019:
expressen.se/…/svt-nobbade-tv-serie-om-greta-thunberg/.

* Begreppet ”koldioxidavtryck” omfattar alla växthusgaser (inklusive metan, lustgas m.fl). Det kan anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) men uttrycks ofta förenklat som koldioxid.
Koldioxid m.m. bildas bl.a. vid förbränning av fossila bränslen (som är mest aktuellt i ovanstående texter om familjen Thunberg/Ernmans resande). Metan kommer bl.a. från nedbrytning av torvmarker och djurens matsmältning.