Hitta Pitt i genitivform

Detta handlar om placeringen hos sökmotorernas sökresultat, vilket kan vara lite av ett MYSTERIUM.

Om man på webben lägger upp en bloggtext vars rubrik innehåller efternamnet Pitt (som i Brad Pitt) och namnet ska vara i genitivform (dvs med s), bör det då vara med eller utan apostrof för högre placering i sökmotorernas sökresultat?

Exempel, bör rubriken vara:
”Hitta Pitts alla filmer”
eller:
”Hitta Pitt’s alla filmer”

Dvs bör man i detta fall använda svenska eller engelska skrivregler för bästa placering hos t.ex. Google? Kommer Google att se ”Pitt’s” som ”Pitt” eftersom apostrofen kan fungera som en åtskiljare så att Pitt blir fristående? Medan ”Pitts” ses som ett annat ord än Pitt? och då hittas inte texten vid sökning med pitt?
(Vilken pittig röra, eller hur).

En nackdel MED apostrof är att du garanterat kommer att få besök av arga språkfascister som tycker att man inte ska använda genitivapostrof i svensk text.

SVARET på frågan blir:
Sökmotorerna hanterar inte sökord enbart som beskrivs ovan, deras sökalgoritmer är mer avancerade än så. Söker man t.ex. med uttrycket pitt så kommer både Pitts och Pitt’s att hittas, åtminstone om sökuttrycket innehåller ytterligare nåt ord som t.ex. brad pitt.

Med andra ord:
svenskt genitiv-s kommer knappast att försämra placeringen i sökresultaten.
Dvs: ”Hitta Pitts alla filmer”.Bild överst av Jan Vašek.