Polishändelser t.o.m. december 2021 (diagram)

Diagram ovan: antal polishändelser per månad december 2020 t.o.m. december 2021.

Mord/dråp per månad: röda fyrkanter.
Mord-/dråpförsök per månad: blåa fyrkanter.
Anträffad död per månad: svarta trekanter. Stiger kraftigt under tidig vår och planar sedan ut (självmord utgör troligen en ansenlig del av de fallen*).


Uppgifterna kommer från (svenska) polisens publicerade händelser gällande mord/dråp, mord/dråp-försök och anträffad död.
Obs att rubriceringarna är från inledningsskedet av polisens utredningar, en del av fallen kan senare fått annan rubricering (t.ex. en ”anträffad död” kanske senare visade sig vara mord, eller vice versa).
Mera:
– ”Polisens senaste mord, mordförsök och funna döda”.

* Folkhälsomyndigheten:Flest suicid sker på våren”.


Uppdaterad enligt ovanstående angivna månad/år.