Sanningar och körsbärsplockare i Kevinfallet

Häromveckan fick de två ”bröderna” i Kevinfallet en mindre summa från regeringen: en miljon kr vardera. Det motsvarar en decimetertjock bunt tusenlappar. Det är bara en tiondel av vad bröderna begärde vid tidigare skadeståndskrav till JK. Då ville de ha 10 miljoner kr per skalle, men där fick dom avslag. Det blev alltså bara en decimeter istället för en meter. Vilken otur.

Justitieminister Morgan Johansson (S) skänkte de två små pengabuntarna ”ex-gratia”, dvs ”av nåd”. Eller för att han inte orkade lyssna på ytterligare fem års klagosånger i massmedia. Eller av taktiska skäl, för att det är valår i år. Socialdemokraterna har tidigare i år utsatts för Kevinpress från andra politiker, och Sveriges alla 7,5 miljoner röstberättigade medborgare har förstås inte kunnat undgå att se och höra talas om Kevinfallet under de senaste fem åren.

Nog om detta, frågan är istället:

Vad hände med 4-årige Kevin sommaren 1998…

…när han dödades? Då två bröder 7 och 5 år gamla misstänktes varit involverade i Kevins död?

Kevin dödades vid en liten fotbollsplan där ungefär 15 barn befann sig, söndag kväll 16 augusti 1998 (sista dan på sommarlovet).
Han dog mellan klockan 17 och 21, mest sannolikt i början på den tidsperioden dvs mellan kl 17 och 18.
Kroppen hittades efter kl 21 liggandes på en lastpall som flöt i vattnet bland vassen vid stranden. Döden hade inträffat ett stenkast därifrån, bakom en röd bod vid fotbollsplanen, enligt dåvarande polisutredningen.

Bild ovan: dåtida flygfoto över området (1998). Nära platsen där Kevins kropp anträffades syns den lilla fotbollsplanen där barn lekte vid tidpunkten då Kevin dödades.

Bild ovan: nutida flygfoto över fyndplatsen (F). B=där Kevin dog, vid fotbollsplanen, bakom en röd bod (numera riven), enligt dåvarande utredning.

Två bilder ovan: boden vid fotbollsplanen.

Bild ovan, löpsedel från augusti 1998: ”Nio barn greps – Förhördes av polis i flera timmar om mordet på Kevin”.

Totalt 120 barn förhördes i polisutredningen som pågick från 16 augusti till 2 november 1998.
Över 350 vuxna förhördes.

Bild ovan, tidningsrubrik från augusti 1998: ”Jag var med när Kevin dödades. 12-årig pojke berättar för polisen.”


Fyra olika ”sanningar” / versioner

Från olika källor finns åtminstone fyra versioner åtkomliga för svenska folket av vad som hände Kevin. Olika sanningar för olika medborgare och tidsperioder. Här är de ordnade kronologiskt med äldsta versionen först, dvs när de blev åtkomliga för allmänheten:

Version 1: Båda bröderna orsakade Kevins död.
Källa (sommar-höst 1998): en polisutredning, numera officiellt inaktuell version.
Enligt polisen år 1998 befann sig ungefär 15 barn vid platsen / fotbollsplanen där Kevin dödades bakom en bod.
Flera boende i Dottevik berättade att flera äldre barn hade hotat att ge sig på Kevin för att sätta honom på plats eller ”hämnas” på honom av olika skäl.

Totalt hölls 1300 förhör med 482 personer, varav 120 barn, i polisutredningen 1998.

”Brödernas” föräldrar kontaktade polisen hela nitton (19) gånger under utredningen och lämnade uppgifter om vad sönerna hade berättat hemma om Kevins död.
Därför kallades familjen till förhör, i barnanpassade lokaler (med leksaker, dataspel, godis m.m), och man försökte få bröderna att upprepa vad de hade sagt hemma till föräldrarna.

Till slut ansåg polisen att hela familjen hade lämnat tillräckligt många uppgifter som sammantaget visade att bröderna hade varit involverade i Kevins död.
Utredningen (förundersökningen) mot bröderna avslutades med motiveringen att de var yngre än 15 år. Utredningen mot två andra pojkar avslutades med motiveringen att de var oskyldiga. Ärendet överlämnades därefter till socialtjänsten.

Version 2: Ingen av bröderna orsakade Kevins död.
Källa (maj 2017): tre SVT-dokumentärer och massmedia, och en polisutredning i kölvattnet.
Källuppgifterna består av klipp och fragment ur FUP* 1998, och som SVT vävde ihop till en berättelse med suggestiv musik och dramaturgi i tre känslosamma dokumentärer.
Därefter lades locket på, och allt det andra i FUP hemlighålls för svenska folket.

Resultatet av den efterföljande polisutredningen (som genomfördes under starkt medietryck / grupptryck) sammanfattades bl.a. så här av åklagare Niclas Wargren år 2018:

”Visserligen har bröderna i polisförhör flera gånger lämnat uppgifter att de HAR sett hur Kevin dog, att de har varit där då, och att de själva har utövat våld mot Kevin då han avled… Men jag bedömer att uppgifterna är otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa. Det kan ifrågasättas om de är självupplevda.”

”Det som brödernas FÖRÄLDRAR har sagt i förhör under utredningen 1998 gäller dels vad de har iakttagit under eftermiddan/kvällen när Kevin dog, och dels vad föräldrarna därefter har hört sina söner säga i olika sammanhang… Även de uppgifterna är enligt min uppfattning otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa, och behäftade med stor osäkerhet.”

Angående alibit från den andra familjen ”så ger de uppgifterna mycket litet utrymme för att bröderna skulle kunnat varit närvarande vid Kevins död”.

”Drunkning kan inte uteslutas, men det finns fynd som till viss del talar emot drunkning som dödsorsak.”

”Sexuellt våld bedöms inte som sannolikt, men kan inte helt uteslutas”.

”Bevisningen mot bröderna är sammantaget så svag att de avförs från utredningen.”

Nackdelen med version 2 är att den innehåller osannolika förklaringar. Numera förklaras ALLT graverande som föräldrarna och bröderna sa och skrev år 1998 med att de hade falska minnen skapade av chock, psykisk press och ledande frågor. Dessutom påstås att dessa människor numera har bortträngda minnen av sina (dåvarande) falska minnen. Sanningen är nog att de inte vill prata om allt de sa och skrev då, det blir för komplicerat. (Minnen av omskakande, svåra händelser försvinner inte helt, enligt forskare).

Så vem dödade Kevin? Enligt denna numera officiella version finns ingen gärningsperson. De spekulerar i att Kevin dödades av en lastpall, dvs en olycka.
Men kriminalteknikern som år 1998 undersökte platsen där Kevin hittades död, avfärdar lastpallshypotesen och hävdar än idag att någon tog livet av Kevin: ”Ja, det har jag trott hela tiden. Däremot inte sagt att det är bröderna som gjort det.”

Version 3: En viss ”13-åring” orsakade Kevins död.
Källa (maj 2017 och senare): en törstig romanförfattare kallad ”GW” uttalar sig i massmedia. Dock framfördes den versionen av nån annan i media redan år 1999, efter att den pojken erkänt ett annat brott, så GW är många år på efterkälken med sina funderingar.

Den pojken misstänktes och förhördes även flera gånger i Kevin-polisutredningen år 1998, men avfördes till slut från utredningen.

Version 4: En av bröderna + en äldre pojke orsakade Kevins död. Och den andra brodern såg bara Kevin när han redan var död, och när de andra pojkarna bar Kevin från boden vid fotbollsplanen till strandkanten.
Kevins död var ett misstag, de hade inte uppsåt att döda, enligt den ena brodern.
Den ”äldre pojken” kan eventuellt varit pojken i version 3 ovan.

Källan (maj 2018) består av några läckta uppgifter från bl.a. vittnesuppgifter som nedtecknades av familjen strax efter att polisutredningen hade avslutats i början på november 1998. De läckta uppgifterna har fått begränsad spridning men finns åtkomliga för alla på Internet.

I de uppgifterna framkommer bland annat att ena brodern var rädd för de äldre pojkarna (som var i 10-13-årsåldern). På grund av rädslan berättade han därför inte allt förrän efter polisutredningen var avslutad, och efter att föräldrarna haft många samtal med sönerna i lugn och ro, i hemmets trygga vrå.
Anm: även denna tanke – att bröderna inte vågade säga allt till polisen eftersom de var rädda för de äldre pojkarna – framfördes i media redan år 1999.


Här påstås inte att en version är mer eller mindre sann än nån annan. Vilken version som verkar sannast får var och en avgöra på egen hand.

Ur ett humanistiskt perspektiv så är nutida officiella massmedieversionen (version 2 ovan) bästa alternativet. Därför att det vore inhumant att idag, tjugo år senare, vidhålla att nån av de vuxna bröderna eller båda fortfarande ska betraktas som misstänkta.


Angående att polisutredningen 2018 drog en annan slutsats än polisutredningen 1998:

Bevisvärdering är ingen exakt vetenskap, bevisvärdering omfattar subjektiva moment.
Det är inte ovanligt att olika rättsinstanser gör helt olika bedömningar. T.ex. att tingsrätten friar men hovrätten fäller, eller vice versa, på exakt samma bevisunderlag.
Eller att olika åklagare drar olika slutsatser ur exakt samma underlag. Exempelvis som i saxmordfallet häromåret där tre åklagare gjorde samma bedömning att bevisen höll, medan en fjärde åklagare gjorde motsatt värdering (under starkt medietryck), på samma bevisunderlag.Mera:
– ”Röran i omständigheterna kring döden”.
– ”Bok om Kevinfallet kastar sten i glashus”.
* FUP: (polisens) förundersökningsprotokoll.

Kuriosa och mindre nyttigt vetande, om tjockleken på en sedelbunt:
uppgifterna ovan är avrundade. En en-miljonersbunt med tusenkronorssedlar är ca 12 cm tjock, och motsvarande för en tio-miljonersbunt är följaktligen ca 1,2 meter.
Information från Riksbanken:
”Sedelpapperet har en tjocklek på 125 mikrometer med en tolerans på 10% plus och minus. När pappret sedan trycks blir det något tunnare på grund av det höga trycket som används i tryckprocesserna. Sen beror tjockleken på hur mycket fukt som sedlarna blir utsatta för och om de blir vikta eller knöliga. Det är därför svårt att ge ett helt korrekt svar på frågan men en bunt med 100 sedlar brukar vara cirka 1,2 cm tjock.”