Gärningspersoner 0-14 år: mord och mordförsök 1995-2013

Vi fortsätter syna Sveriges misshandlade officiella kriminalstatistik rörande våld bland barn. Denna gång där barn 0-14 år begått mord och mordförsök.

Statistiken för våld mellan barn åren 2014 till nutid är inte åtkomlig hos Brå*, den är dold, avhuggen, stympad, amputerad, fimpad (se diagram ovan med mord och mordförsök).

I ett tidigare inlägg framgår att antalet fall av MISSHANDEL mellan barn har ökat med över tvåtusen procent från 1980-talet fram till för cirka tio år sedan (diagram till höger). Det handlar om tusentals misshandelsfall per år.
Även där fimpades statistiken efter år 2013, liksom för statistiken över mord och mordförsök.

En del av den kraftiga ökningen misshandel mellan barn kan bero på att fler anmäler brott. Men när det gäller mord, dråp och dödlig misshandel kan vi vara hyfsat säkra på att fallen åren 2009-2013 (översta diagrammet) inte beror på ökad anmälningsbenägenhet.

Mord och mordförsök begångna av barn 0-14 år förekommer förstås i mycket mindre omfattning än misshandel mellan barn. För åren 1995 till 2013 finns det 28 fall med försök till mord eller dråp, i den officiella kriminalstatistiken. (Under första halvåret 2014 förekom även 1 sådant fall, det visas inte diagrammen på denna sida).

Samt 5 fall med mord, dråp och dödlig misshandel. (Fram till år 2018 var det 7 fall*).
Samtliga de fem mordfallen inträffade åren 2009 till 2013, och strax därefter fimpade Brå den typen av statistik:

I diagrammet ovan och överst visas antalet uppklarade mord, dråp och misshandel med dödlig utgång, samt försök till mord eller dråp, där gärningspersonen är 0-14 år. I Sverige, åren 1995 till 2013. Källa* Brå.
De två röda prickarna vid år 2001 och 1998 är mord där åklagare tjugo år senare avförde de misstänkta gärningspersonerna från polisutredningen efter massiva mediekampanjer (se sidfot).

Korrigering: under första halvåret 2014 förekom även ett fall av försök till mord eller dråp med gärningsperson 0-14 år, det framgår inte i diagrammen ovan.


För den nyfikne uppstår frågan vilka är de fem mordfallen 2009 till 2013? Vilka fem personer var det som åren 2009 till 2013 dödades av barn yngre än 15 år?

Mordet år 2011 var troligen i Ljungby där en 10-årig pojke ströp 4-årige Texas Linderot med ett hopprep.

I mordfallen år 2009, 2010 och 2012 var offret en kvinna eller flicka, och år 2013 var offret en man eller pojke. Samtliga de morden skedde UTAN användning av skjutvapen. (Det framgår i Brå:s statistik).

De flesta av de nämnda morden och de 28 mordförsöken har troligen inte publicerats i media och aldrig kommit till allmänhetens kännedom.


För de 28 fallen av försök till mord eller dråp (med gärningspersoner 0-14 år) finns följande ytterligare information (från Brå:s statistik):

 • 1995: 1 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1996: 5 fall, varav fyra utan användning av skjutvapen, och ett fall med användning av skjutvapen.
 • 1997: 2 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1998: 3 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 1999: 1 fall, utan användning av skjutvapen.
 • 2000: 0 fall. (KÄNT STATISTIKFEL).
  2001: 0 fall.
  2002: 0 fall.
 • 2003: 2 fall, mot man/pojke, varav ett utan och ett med användning av skjutvapen.
 • 2004: 1 fall, mot kvinna/flicka, utan användning av skjutvapen.
 • 2005: 1 fall, mot kvinna/flicka, utan användning av skjutvapen.
 • 2006: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2007: 0 fall.
 • 2008: 3 fall, varav två mot man/pojke utan användning av skjutvapen. Och ett fall mot kvinna/flicka MED användning av skjutvapen.
 • 2009: 4 fall, varav ett mot kvinna/flicka utan användning av skjutvapen. Och tre mot man/pojke, varav två fall utan användning av skjutvapen och ett MED användning av skjutvapen.
 • 2010: 0 fall.
 • 2011: 2 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2012: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2013: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.
 • 2014, första halvåret: 1 fall, mot man/pojke, utan användning av skjutvapen.

Anm: Fr.o.m. år 2001 redovisar Brå även om offret var man eller kvinna. (Med man/kvinna avses även personer under 18 år, dvs barn (enligt FN:s definition).
Fr.o.m. andra halvåret år 2014 redovisar Brå inte beslutstypen ”Gärningsperson yngre än 15 år”.Mera:
– ”Våldet mellan barn 0-14 år mörkas, har ökat flera tusen procent”. (Gäller misshandel mellan barn, INTE mord, mordförsök och dödlig misshandel).
– ”Lista: Barn som dödar”.
* Brå: Brottsförebyggande rådet, ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik, på uppdrag av regeringen.

* Källa/underlag till statistiken och diagrammen ovan består av Excelfiler hos Brå, det beskrivs närmare i ett tidigare inlägg (under rubriken ”Om källorna”).

* Angående de två röda prickarna i diagrammet, och att det i perioden 1995–2018 var 7 mordfall (där det finns misstänkt gärningsperson) som sedan minskade till 5 mordfall.
De två röda prickarna är mord/dråp/dödlig misshandel där gärningspersonerna (0-14 år) cirka tjugo år senare avfördes som misstänkta.

– År 2001: saxmordfallet, den misstänkte avfördes år 2019.
– År 1998: kevinfallet, de misstänkta avfördes år 2018.