”I väntan på vårfloden” (elbrist 1970, före kärnkraften)

Bild ovan: ”Elransonering… Spar el nu – i väntan på vårfloden.”
Ur helsidesannons i flera dags- och kvällstidningar april 1970. En man sitter i kolmörkret och väntar på vårfloden… så att vattenkraftverk kan generera elektricitet så att stackar’n kan tända lamporna, se på tv, ladda mobilen, surfa, duscha i varmvatten, med mera.
(Fast mobiltelefoner och Internet fanns inte på den tiden. Inte heller kärnkraft i nån större utsträckning).

Elransoneringen år 1970 var tvingande för industrin. Och det infördes en del el-begränsningar och elförbud inom handeln samt kommunala- och offentliga anläggningar. T.ex. för utomhusbelysning vid gator, vägar, p-platser, idrottsanläggningar, fasadbelysning, och belysning i butiker, skyltfönster, expeditioner, kontor, arbetslokaler, korridorer, trappor.

För hushållen var elransoneringen i stort sett frivillig (några förbud fanns även för privatpersoner, t.ex. garage och motorvärmare). Så mannen på bilden ovan satt inte helt på pottkanten. I massmedia uppmanades hushållen att frivilligt skära ner på all övrig elanvändandning:

Bild ovan: relativa antalet tidningssidor som innehåller ordet ”elransonering” (skärmbild från KB:s söktjänst*).
Åren 1947-1948, 1970 och 1974 var det elransonering.
År 1955 är stapeln också hög, den gången var det mycket nära att det blev elransonering.

Sedan 1974 har det inte varit några elransoneringar i Sverige, därför att kärnkraften byggdes ut rejält under 1970-80-talen.
Men under de senaste tjugo åren har det skett en halvering av antalet kärnreaktorer i Sverige.

Avvecklingen av kärnkraften, klimatalarmismen*, krig och andra galenskaper leder mot nya elransoneringstider. Och nu finns det många fler människor, som behöver el. Från år 1950 till 2022 ökade befolkningsmängden i världen från 2,5 till nästan 8 miljarder, mer än en tredubbling. I Sverige ökade den från 7 till 10,4 miljoner. Och det fortsätter.

En del tror att det framtida, gigantiska elbehovet som uppstår när el ska ersätta allt som idag drivs med fossila bränsen (olja, bensin, diesel, kol, naturgas) kommer att kunna täckas av enorma mängder vindsnurror och solpaneler uti hela landet. Samma personer sätter sitt hopp till ”framtida teknik” (som ännu inte finns) för elleverans även när det inte blåser och solen inte skiner.
Lycka till! Det behövs. Framtiden kan ge många tillfällen att sitta i mörkret i väntan på vårfloden, vinden eller solen.
* KB:s söktjänst: Kungliga bibliotekets webbplats tidningar.kb.se

* Klimatalarmismen med mera:
Prisökningarna och klimatalarmismen, plus krig”.