Korankravallerna 2022

En vecka efter de våldsamma påskupploppen och polisens nederlag mot de stenkastande våldsverkarna, så är Magdalena Anderssons recept för den akut underdimensionerade poliskåren att… vi under de kommande åren ska jobba brottsförebyggande. Det är ett extremt ignorant recept med tanke på att långt över hundra poliser skadades i upploppen. Det var ren tur att inga poliser dödades.
Attackerande stenkastare stoppas inte med förebyggande åtgärder, det är liksom för sent då.

Vänsterregeringens och de övriga fyra vänsterpartiernas senaste år av extrem ignorans inför det ökande våldet är ett hot mot polisers liv och säkerhet. I förlängningen ett hot mot hela Sverige. Och de har satt yttrandefriheten ur spel.


Debattartikel av två poliser, Fredrik och Carl-Johan:
Polisledningen har gått vilse i demokratin” (2022-04-26, Svenska Dagbladet, artikeln är f.n. öppen för alla). Några citat (min fetstil):

”[…]
Vi kan inte annat än att vara stolta över våra kollegor. De presterade till sin yttersta förmåga.
Annat är det ställt med beslutsamheten hos polis­ledningen och vissa politiker, när det gäller de grundlags­skyddade friheter vi som poliser är satta att skydda.
[…]
Det som nu sker är väldigt oroande och bör tas på största allvar. Dagarna efter att samhället och demonstrations­rätten angreps svarar Polis­myndigheten med att begränsa demonstrations­rätten med hänvisning till ordnings­störningar. Det finns möjligheter till detta i ordnings­lagen, men praxis och rådande ordning har gjort gällande att detta inte gäller den som väljer att bedriva opinion inom ramen för lagstiftningen. Något annat är i realiteten absurt.
Polismyndigheten öppnar med detta beslut upp för den starkes rätt. Våld och hot som metod fungerar alltså. I vår värld är Polis­myndigheten och medborgarnas frihet den starke. Ingen annan. För hur hade det sett ut om Magdalena Andersson fått flytta sitt förstamajtal till en rastplats längs E4:an på grund av att hennes ideologiska menings­motståndare attackerar polis och samhälle? Otänkbart för de flesta.
[…]
För vilket samhälle är det vi vill ha och försvara?
[…]
Svaret är självklart men uppenbart inte för dem som för tillfället håller den demokratiska kompassen upp och ner i en desperation att bibehålla ett bedrägligt lugn, något som är dömt att misslyckas.
Mera:
– ”Oproportionerliga reaktioner, våld och mord”.
– ”Dödshot från islam och 5 andra skäl att neka koranbränning”.
– ”Blödande poliser och en undermålig regering”.


Poliserna på bilden överst är inte från korankravallerna påsken 2022.