Den groteskt skenande våldsutvecklingen mot barn

Numera anmäls årligen omkring arton tusen misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-14 år, med gärningspersoner i alla åldrar.

Diagram #1: Antal polisanmälda brott med misshandel mot barn 0-14 år. Gärningspersoner alla åldrar. Åren 1981-2021. Sverige. Källa: Brå*.
(Anm: den tillfälliga nedgången år 2020 lär bl.a. orsakats av pandemins restriktioner, framför allt gällande misshandel mot obekanta. År 2021 ökade antalet igen).

Av alla dessa anmälda brott leder omkring hälften till att misstänkta gärningspersoner hittas, och av dessa är uppåt hälften inte straffmyndiga (dvs de är 0-14 år, och de polisutredningarna läggs ner).

Med andra ord: i 20-25 procent av anmälda misshandel mot barn 0-14 år hittas en misstänkt gärningsperson som också är 0-14 år.
Exempel: år 2009 var antalet anmälda drygt 10 tusen, och av dessa identifierades cirka 2.400 misstänkta gärningspersoner som var 0-14 år.

I början på 1980-talet anmäldes omkring 1000 fall per år. I början på 1990-talet var det ca 2000. På den tiden förfasade sig folk över den ökningen, som idag framstår liten i jämförelse med nutida 18000 fall.

Diagram #1b, samma som diagram #1 ovan men antal brott per 100.000 invånare:


UPPKLARADE misshandelsbrott där både gärningsperson och brottsoffer är barn 0-14 år:

Diagram #2: uppklarade misshandel där både gärningspersoner och offer är 0-14 år.
Åren 1983 och 1993, samt åren 1995-2013.
År 2000 har ett känt statistikfel, därav det årets låga antal.
Åren 2014 till nutid är dolda, den statistiken slutade redovisas fr.o.m. hösten 2014 då Sverige fick en S-regering.
* Brå (Brottsförebyggande rådet): levererar Sveriges officiella kriminalstatistik på uppdrag av regeringen.