Så förhindrar polisen nya koran-kravaller: undvik Sveriges alla farliga områden

Många är livrädda för nya korankravaller eftersom det – förutom våld och dödsfara – återigen skulle blottlägga de senaste årens politiska misslyckanden. (Särskilt nu i valår). Flera faktorer har bidragit till att förhindra såna kravaller, vi tittar närmare.

Häromdan dömdes* en av de extrema stenkastarna som stenade poliser i korankravallerna i Rinkeby i påskas. Den 34-årige mannen* fick ett halvårs fängelse. Han sa att han bara ville ”försvara den heliga boken” Koranen.

Efter påsken 2022 har koranbränningar utförts på ett dussintal platser i Sverige, utan att våldsbejakande muslimer eller islamister har startat nya kravaller. Det beror bl.a. på att polisen nekar demonstrationer i alla områden som anses vara dödligt farliga. Och istället anvisar polisen andra (ofarliga) platser. Men det finns även andra orsaker till att inga fler korankravaller har uppstått sedan påsken. Här är några exempel:

Efter påsken pausades koranbränningarna ett par veckor. Inga planerade koranbränningar = inga korankravaller.

Muslimernas heliga fastemånad ”Ramadan” avslutades den 2 maj. Ramadan pågick 2 april till 2 maj.
Under Ramadan planerade en viss Paludan* koranbränningar den 3 april (Landskrona) samt påskhelgen 14-17 april (sex städer). Vid samtliga de tillfällena uppstod våldsamma korankravaller.
Samtliga korankravaller (hittills i år) har uppstått under Ramadan.

Fler muslimer och islamister kan ha lärt sig mer om demokrati och yttrandefrihet tack vare koranbränningar och den enorma uppmärksamheten kring detta.

 Polisen nekar Paludan tillstånd för sökta platser och anvisar andra platser, om polisen anser att de ansökta platserna ligger i områden där extrema våldsverkare utgör dödsfara som polisen inte kan hantera. Dvs områden där våld övertrumfar yttrandefriheten. (Ett urval såna områden visas längre ner).

Polisen anvisar då t.ex. mer svårtillgängliga platser där åskådarna blir färre. Eller där det finns naturliga hinder som t.ex. vallgravar, eller på ödsliga industriområden. Eller till platser där det finns en lägre andel islamtroende i området (t.ex. tillåts inte platser nära moskéer). Polisen håller också mycket långa avstånd mellan demonstrationen och åskådarna, hundra meter eller mer, om det inte finns en vallgrav e.dyl. emellan.
Och det är fler poliser (helst fler än antalet åskådare). Ofta med dialogpoliser som pratar med åskådarna både före och under demonstrationen. Dagarna före demonstrationen kan polisen och frivilliga kontakta folk i området och mana till lugn. Och man kan planera andra aktiviteter som pågår samtidigt som demonstrationen, så att de stenkastande extrema våldsverkarna håller sig borta från demonstrationen.

Ytterligare orsaker kan vara att demonstratören Paludan på sina sociala medier inte förannonserar koranbränningarna lika mycket som han gjorde före och under påsken.
Samt att de stora, multipla våldsurladdningarna från stenkastare i påskas har dränerat lusten att kaosa för en tid framåt.

Röd prick ovan betyder att polisen vidtog åtgärder för att förhindra korankravaller.
Svart prick
ovan betyder att korankravaller uteblev av andra skäl.


*Det handlar om en viss Rasmus Paludans demonstrationer eller ”valmöten”, där han – med risk att bli mördad* – bränner sin koranbok och uttrycker islamkritik. Den verbala delen kan bestå av ytterst enerverande mantran av typen ”Muhammed var en våldtäktsman och mördare!” som upprepas långa stunder med megafonens repetera-funktion.

Under de våldsamma korankravallerna i de sex svenska städerna Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro, Landskrona och Malmö under påskhelgen 14-17 april 2022, så skadades flera hundra poliser och stora materiella skador orsakades av stenkastande åskådare, som utgjordes av både yngre och äldre killar, tjejer, män, kvinnor och barn.

Men de koranbränningar som Paludan har genomfört sedan påsken har som sagt inte framkallat korankravaller. Så kallad vallgravstaktik har använts på platser som polisen anvisar (efter att ha nekat de sökta platserna) exempelvis i Borås, Trollhättan och Landskrona under maj månad. Exempel:

Två bilder ovan: ”valmöte” den 27 maj 2022, vid Citadellets vallgrav, högt uppe på fästningsvallen, långt från åskådarna. Paludan hade sökt tillstånd på Koppargården/Karlslund i centrala Landskrona, men polisen ansåg att det finns många extrema våldsverkare där som utgör ett dödligt hot mot Paludan och polisen.

En av polisens motivering till vallgravar och långa avstånd är att eventuella våldsverkares stenar inte når fram. Vad som inte heller når fram (fast åt andra hållet) är det islamkritiska budskapet till målgruppen som befinner sig nån annanstans.
Inte heller skyddar vallgravar mot kulor från skjutvapen (som är vanligt förekommande nuförtiden).


Tiden efter påsken gjorde Paludan inga koranbränningar förrän den 30 april och 1 maj (dvs i slutet på Ramadan), och då endast i mindre omfattning nära moskéer, och inte som tillståndsgivna allmänna sammankomster.
Vid moskén i Uppsala den 1 maj blev Paludan och hans kolleger attackerade av några extrema våldsverkare från moskén*, men det var inte jämförbart med påskhelgens korankravaller.

Den 12 maj började Paludan bränna koran igen i tillståndsgivna demonstrationer, och han avverkade ett tiotal platser fram till den 15 maj 2022. De flesta av de sökta platserna godkändes inte av polisen, som istället anvisade andra (ofarliga) platser.

Tre bilder ovan: en av flera anledningar till frånvaron av korankravaller. Vid det tillfället tillämpade polisen en vallgravstaktik och anvisade en plats omgiven av vattendrag (Göta älv). Talarplatsen var belägen hundra meter från eventuella åskådare. Det långa avståndet fick Paludan att lite skämtsamt använda kikare för att försöka se åskådare. Och megafonen som knappt hördes bort till åskådarna riktades istället mot filmaren.
Detta var i slussområdet i Trollhättan den 12 maj 2022, efter att Paludan nekats plats i stadsdelen Kronogården, en av de många platser i Sverige där yttrandefriheten får ge vika för extrema våldsverkare, enligt polisens bedömning.


Några veckor senare, den 27 maj, var det dags igen, i Landskrona. Där sökte Paludan tillstånd för allmän sammankomst i Koppargården/Karslund, men det nekades av polisen som istället anvisade Citadellet (se ovan).

Kommande sammankomst lär vara den 29 maj i Kristianstad. Där sökte Paludan tillstånd i Gamlegården nära en moské, men det har nekats av polisen som har anvisat en annan plats.
Samt den 31 maj i Örebro, där han sökte tillstånd i Vivalla men det har nekats och han har anvisats till ett industriområde.

Exempel på områden där polisen nekar tillstånd för allmänna sammankomster som syftar till att yttra islamkritiska åsikter:

Här är ett urval områden/platser i Sverige där polisen nekat Paludan tillstånd under år 2022 (och istället anvisat andra, ”ofarliga” platser):

 • Gamlegården, nära moské, Kristianstad.
 • Koppargården/Karlslund, Landskrona.
 • Kronogården, Trollhättan.
 • Gottsunda och Sportsfeltsvägen, Uppsala.
 • Vaksala torg, Uppsala.
 • Bäckby, Västerås.
 • Norrby, Borås.
 • Vivalla, Örebro.
 • Rosengård, Malmö.
 • Hermodsdal, Malmö.
 • Seved, Malmö.
 • Holma, Malmö.
 • Kroksbäck, Malmö.
 • Bellevuegården, Malmö.
 • Nydala, Malmö.
 • Lindängen, Malmö.
 • Nära någon av moskéerna i Malmö.

Ovanstående är alltså områden som polisen bedömer som farliga. Där extrema våldsverkare har makten över polisen och deras förmåga att upprätthålla ordningen, demokratin och yttrandefriheten.

Massmedia rapporterar numera att det är ”lugnt” vid koranbränningarna. Och det är naturligtvis bra att det inte förekommer våld och stenkastning.
Man kan undra om det även anses ”lugnt” att det finns massa farliga områden i Sverige där yttrandefriheten är satt ur spel på grund av våld och dödshot. Att det finns många befolkade områden där yttrande-friheten faktiskt inte längre är FRI.Mera: (artiklar av poliser, med mera)

– ”Polisens organisation är ett haveri utan dess like” (19 maj 2022, Expressen).

– ”Expertens kritik mot polischeferna: Mörkar sina misslyckanden” (11 maj 2022, Aftonbladet).
– ”sverigesradio.se/artikel/efter-paskkravallerna-polisens-organisation-ar-ett-haveri” (11 maj, SR).

– ”Påskkravallerna: Polisledningen har gått vilse i demokratin” (26 april 2022, Svd).

– ”Fredagsintervjun: Att tala med Rasmus Paludan” (6 maj 2022, Kvartal.se)
* 34-årig islamtroende man dömd för stenkastning m.m:
– ”expressen.se/nyheter/kastade-sten-under-paskupploppen-har-bara-forsvarat-min-heliga-bok(åtalad, 13 maj 2022).
– ”sverigesradio.se/artikel/en-man-domd-for-sex-manaders-fangelse-efter-paskupploppen-i-rinkeby(dömd, 27 maj 2022).

* Islamkritiker riskerar att mördas:
– ”Oproportionerliga reaktioner, våld och mord”.

* Attackerad 1 maj, vid moské i Uppsala:
– ”Dödsarga moskémän visar var skåpet ska stå”.

Bild överst (kvinna stenas): ”The Stoning of an Adulteress” av Abu’l-Hasan Ghaffari (via Wikimedia Commons).