Extremväderrekord från 1900-talet håller fortfarande

Väderrekord från förra århundradet är fortfarande obesegrade, till klimatalarmisters stora förtret.
Några av de mest extrema extremvädren inträffade (än så länge) på 1900-talet, enligt WMO*. Exempelvis högsta temperaturen hittills* uppmättes för över hundra år sedan, år 1913. Längsta perioden av torka inträffade ännu tidigare, år 1903 och varade i över fjorton år.
Här några uppgifter för Hela världen:

 • Högsta temperatur, år: 1913 (56,7 °C. USA).
 • Lägsta temperatur, år: 1983 (-89,2 °C. Antarktis).
  .
 • Längst torka: 1903 – 1918 (172 månader. Chile).
  .
 • Största 1-minutersregn: 1956 (31,2 mm. USA).
 • Största 1-timmasregn: 1947 (305 mm. USA).
 • Största 12-tim.regn: 1966 (1,144 meter. Réunion, Indiska oceanen).
 • Största 24-tim.regn: 1966 (1,825 m. Réunion, Indiska oceanen).
 • Största 48-tim.regn: 1995 (2,493 m. Indien).
 • Största 72-tim.regn: 2007 (3,930 m. Réunion, Indiska oceanen).
 • Största 96-tim.regn: 2007 (4,936 m. Réunion, Indiska oceanen).
 • Största 1-årsregn: 1860-1861 (26,47 m. Indien).
  .
 • Starkaste vindar: 1996 (113,2 m/s. Australien).
  .
 • Tyngsta hagel: 1986 (1,02 kg. Bangladesh).
  .
 • Högst dödlighet av tropisk cyklon: 1970 (ca 300.000 personer. Bangladesh).
 • Högst dödlighet av tornado: 1989 (ca 1.300 personer. Bangladesh).

Ovanstående uppgifter kommer från WMO och sammanställningen ”World Weather & Climate Extremes Archive”*. Där finns även extremväderrekord för olika delar av jorden.
Av de ca hundra extremväderrekord som redovisas på den sidan är ca tjugo från 2000-talet, resten från 1900-talet (och några från slutet på 1800-talet).

OBS att mätperioderna för olika väderelement varierar kraftigt. T.ex. för temperatur kan finnas mätserier från början på 1900-talet, men för åska/blixtar bara en kort tid.


För temperaturer kan det vara bra att veta att även luftfuktigheten har betydelse för hur värmen upplevs av mänskliga tvåbeningar och en del andra djur. Men det nämns sällan i svensk massmedias rapporter om temperaturer runtom i världen.

Och kom ihåg att klimat är hur vädret har varit under många år (tre decennier eller mer). Ett väderrekord är inte klimat, men klimat är många års väder.

Slutligen är antalet extremväderhändelser per tidsperiod också relevant, men det tas inte upp här.
* WMO: World Meteorological Organization.

* Med ”hittills” gällande temperaturer avses sedan mätningarna startade omkring början 1900-talet.

* World Weather & Climate Extremes Archive:
wmo.asu.edu/content/world-meteorological-organization-global-weather-climate-extremes-archive”.

Bild överst (landskap) av RitaE”.