Palme, revolverpipor, kulor och uppsvampning

En foliehatt som lärt sej hantera vårt mailformulär misstror inlägget om sittnedkomikern GW och uppgiften om revolverkulors uppsvampning. Detta reds ut här.

I det gamla inlägget ”Ofrivillige sittnedkomikern GW och stora puffran i lilla väskan” nämns att Palmemordutredningen fokuserade på revolvrar med piplängd minst 4 tum (10,2 cm), på grund av fenomenet uppsvampning. Foliehatten tror att begreppet uppsvampning är en bluff som planterades i Palmeutredningen för trettio år sedan för att leda utredningen åt fel håll och skydda mördaren. (Därav benämningen foliehatt).


På bilden* ovan syns två Magnum-blykulor (omantlade, inte från Palmemordet):
den ena utskjuten från en 6-tumspipa (vänster) och den andra från en 2-tumspipa (höger):

  • Båda kulorna uppvisar uppsvampning, men den vänstra kulan enbart i nosen (dvs övre delen).
  • Den högra kulan, från korta pipan, är även uppsvampad i basen (nedre delen).
    Anm: att den högra kulan har expanderat mindre i nosen än den vänstra kan bero på flera faktorer: att kulorna inte har skjutits mot samma typ av mål, eller på samma avstånd, eller att vänstra kulan haft något större hastighet mot målet t.ex. pga längre pipa.

Uppsvampning eller expansion i NOSEN (eller vanligen bara ”uppsvampning”) är vanligt förekommande och ofta önskvärt, vid t.ex. jakt eftersom det ger större chockverkan och snabbare död = mer skonsamt, man slipper långa eftersök med djur som lider. (”Miljövänliga” kulor av koppar, som är hårdare än bly, expanderar mindre).

Med såpass kraftig blyammunition (.357 Magnum) som i Palmemordet så uppstår fenomenet uppsvampning i BASEN på kulan om den skjuts från en kortpipig revolver. Vid mycket kraftig uppsvampning i basen (vid mycket korta piplängder) så kan det t.o.m. göra kulan instabil och försämra träffsäkerheten*.

Kulan har så högt tryck på baken (basen) att den trycks ut en aning då kulan lämnar den tätt omslutande pipan. Ju längre pipa desto mindre grad av uppsvampning bak. Är pipan tillräckligt lång, t.ex 4 tum  och kulan har rätt förutsättningar, så omvandlas energin från krutexplosionen istället till ökad hastighet, och bakre uppsvampning uteblir när kulan lämnar pipan.


Palmeutredningen har även analyserat misstänkta kortpipiga revolvrar, en 3-tummare provsköts år 2006, så man har inte helt uteslutit kortare pipor än 4 tum.
Men eftersom (bakre) uppsvampning faktiskt förekommer med denna kraftiga ammunition och korta pipor så beaktade Palmeutredningen detta faktum när urvalet begränsades, i sin strävan att effektivisera sökarbetet. Dvs på motsvarande sätt som man inriktade sig på revolvrar och inte pistoler, och på ammunition av samma typ som de upphittade Palmekulorna.

Bild ovan: de två kulorna av typen .357 Magnum Metal Piercing som hittades efter mordet på Olof Palme, uppges inte visa några tecken på uppsvampning i basen. Slutsats: sannolikt var mördarens pipa minst 4 tum. Men något kortare kan inte uteslutas.
Blykulornas övre del är överdragen med en mycket hård koppar-zink-legering och mer spetsig. Dvs kulorna är gjorda för att inte expandera eller svampa upp i nosen då de träffar målet, och för att genomtränga hårda ytor som t.ex. bilplåt.
Denna typ av ammunition med icke expanderande kulor används INTE av jägare som vill minimera risken att djuret överlever och lyckas försvinna utom skotthåll.
* Övre bild och uppgifter från ”Handbook of Firearms and Ballistics – Examining and Interpreting Forensic Evidence”, av Brian J. Heard, 2008, sid 198-199:
https://archive.org/details/Handbook Of Firearms And Ballistic…
Obs i den texten anges inte vilka piplängder som inte ger någon bas-uppsvampning alls (det finns ingen sådan exakt gräns). Texten tar däremot upp den destabiliserande effekt sådan uppsvampning kan ha på kulan vid piplängder kortare än 3 tum.
Citat (sid 198):
”When high-pressure handgun cartridges loaded with plain lead bullets are fired through short-barrelled weapons, there is an additional problem.
The problem here is that as the bullet emerges from the barrel, the gases which follow are still at an extremely high pressure. Once the bullet is freed from the constraints of the barrel, the pressure of the gases on its base is so great that it will expand. Sometimes, this base expansion can increase the diameter of the bullet by 50% or more, giving rise to a much larger entry hole than one would normally expect.
In addition, the bullet can become unstable as the base expansion is not always constant. This can, in extreme cases, cause the bullet to tumble in flight.
In handguns, this phenomenon is only of any consequence with plain lead bullets fired in 0.357″ and 0.44″ Magnum weapons with a barrel length of less than 3″.”