Moder Jords temperaturtrend sjunkande

Bild ovan: NASA:s globala årsmedeltemperatur* år 2000-2022 (hämtat ur NASA:s diagram 1880-2022 med deras zoom-funktion). Trendkurvan (svart) beräknas av NASA ur årsvärdena (grått).

Trendkurvan för globala års-medeltemperaturen pekar nu neråt sedan år 2018.
Det orsakas av de två svalare åren 2021 och 2022.

Men det var inte förrän i år (2023) – när årsvärdet för 2022 infördes i NASA:s diagram – som de svalare åren påverkade trendkurvan så att den började luta åt ”fel” håll. (”Fel håll” ur klimatalarmisters perspektiv). Innan dess pekade trendkurvan snett uppåt (diagram för 2021 och äldre).
Det framgår i NASA:s senaste diagram jämfört med tidigare års diagram:

Bild ovan med fyra diagram med NASA:s globala årsmedeltemperatur:
överst är NASA:s senaste diagram* (åren 1880-2022), därunder några av de föregående årens diagram (1880-2021, -2020 och nederst -2019).


Notera att det ser ut som att NASA försöker dölja nedgången, i översta diagrammet (1880-2022).
Så länge de senaste åren av den svarta trendkurvan steg UPPÅT så placerade NASA kurvan FRAMFÖR den gråa årskurvan, så att hela trendkurvan var väl synlig. Men när år 2022 drog ner trendkurvan så förpassades den till BAKOM årskurvan.

Så länge NASA:s besökare inte funderar närmare på vad som skymtar där bakom den gråa årskurvan, eller zoomar in i diagrammet (som i bilden längst upp i inlägget), så är det oklart för besökarna vad som händer med trendkurvan de senaste åren.Om året 2023 kommer att påverka senaste årens trendkurva så att den pekar uppåt igen – det får vi veta först nästa år (2024) – så kan SVT, Sveriges Radio med flera alarmister börja prata om globala årstemperaturen igen. (Om globala årstemperaturen för 2023 blir tillräckligt hög så kan den nuvarande nedgången i trendkurvan komma att försvinna helt i nästa års diagram).

Senaste året har alarmisterna undvikit att nämna globala årstemperaturen, och istället rapporterat om globala månads- och dygns-temperaturer som ger fler möjligheter till alarmistiska utrop trots osäkerheten i de uppgifterna.
Mera:
Snabbkurs för klimatvesslor.

* Global årsmedeltemperatur, NASA, senaste diagrammet:
climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
* Tidigare års arkiverade sidor:
web.archive.org/…/vital-signs/global-temperature/