Om Mysterium24.se

Denna (light-) version av Mysterium24 (med adressen mysterium24.se/blog ) innehåller några texter från den tidigare bloggen, bland annat för att inte bryta länkar hos vissa webbplatser. Enstaka fler texter kan komma att dyka upp.
Mer info om den tidigare bloggen finns här.

Kontaktformulär.