Författararkiv: Tony

Stjärnstoft, kremation och minneslund

Begravningsorden
Av jord är du kommen. Jord skall du åter varda.
skulle vid en modernare tolkning än den gammelbibliska kunna formuleras i ett större perspektiv:
Av stjärnstoft är du kommen. Stjärnstoft skall du åter varda.
Det ganska kända uttrycket ”Vi är stjärnstoft” (we are stardust) syftar på att grundämnena bildades i stjärnor, dvs våra kroppars ”byggstenar” (atomer) kommer från stjärnor.
Om några miljarder år kommer vi troligen att återgå till en stjärna, när vår egen stjärna (solen) uppsvälld till röd jätte slukar planeterna runtomkring.

I stjärnor är det hett som elden, vilket som av en händelse leder tankarna till att
83 procent* numera väljer kremation istället för jordbegravning (i Sverige).

Diagram* ovan: kremationsfrekvens i Sverige 1990 till 2019. Här framgår att nu väljs vanligen kremation även på orter som inte har eget krematorium. Det finns 58 krematorier i Sverige (2019), antalet har minskat de senaste tjugo åren.

Merparten av de kremerade gravsätts i minneslund, som är en anonym gravplats. Dvs ett område där flera askor grävs ner (eller sprids) av kyrkopersonal (utan några andra närvarande), och där de avlidnas namn inte visas för besökarna.
Resterande gravsätts exempelvis i urngrav eller i askgravlund (den sistnämnda är delvis anonym). Ett mindre antal askor sprids på annan plats än begravningsplats, över jord eller vatten, då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Innan en död kropp kan kremeras så måste läkaren som dödförklarade den avlidna skicka in ett dödsbevis till Skatteverket så att de kan utfärda ett dödsfallsintyg. Läkare glömmer eller gör fel ibland och då får man vänta med kremationen tills läkaren får tummen ur, så att säga. Några exempel:

 • 2020, Patientnämnden:
  ”Väntan på korrekt dödsbevis. En person avled vid ett akutsjukhus. Personens närstående har haft svårt att få ett korrekt dödsbevis från avdelningen där han dog. Trots påtryckningar från begravningsbyrån har dödsbeviset inte kompletterats, detta har skapat praktiska problem för personens närstående rörande exempelvis kremering och uppsägning av bostad.”
 • 2015, VLT:
  ”Familjeläkare missade dödsbevis. Först glömdes dödsbeviset bort. När landstinget blev påmint om det utfärdade läkaren dödsbeviset men fyllde i det felaktigt. Efter ytterligare en påminnelse skickades ett nytt bevis i slutet av förra året men det kom av någon anledning inte fram till Skatteverket. Först sex veckor efter dödsfallet fick Skatteverket dödsbeviset och kunde dödförklarar kvinnan.Enligt reglerna ska läkare underrätta Skatteverket snarast efter ett dödsfall så att personen kan bli dödförklarad. Först därefter kan gravsättning göras, bouppteckning genomföras, eventuella försäkringar utbetalas och bankkonton avslutas.”

Förvirrade läkare kan förstås göra fel på fler sätt än ovan, exempelvis skriva dödsbevis för en levande person:

 • 2020, Patientnämnden:
  ”Felaktigt dödförklarad på äldreboende. Läkare vid ett äldreboende har felaktigt skickat ett dödsbevis till Skatteverket avseende en levande person. Ansvarig sjuksköterska hade ringt upp patientens dotter och meddelat att modern drabbats av Corona samt avlidit. Trots försök har det inte gått att nå verksamhetschefen, inte heller den läkare som dödförklarade mamman. Åtgärd: Handläggning pågår.”

Det kan bli fullsatt i en minneslund. I Helsingborg hade en kvinnas mamma önskat att få sin aska spridd för vinden i minneslunden. Men hon nekades plats eftersom askorna grävs ner, de sprids inte för vinden, och det var fullt:
”Askorna grävs ner, vi har ett system så vi vet var vi sätter askorna nånstans, vi är noga med att inte gräva igenom askor som redan är satta, så till slut blir det fullt. … Är det fullt så är det fullt. Vi har lite platser kvar som vi förbehållit för att kunna sammanföra make/maka.”

Kvinnan erbjöds istället plats i en intilliggande skogsminneslund, men mamman hade sagt att hon inte ville bli begravd i en skog:
youtube.com/watch?v=0HpApmDrct4 .

Kremationsfrekvens i världen

Andelen kremationer i Danmark är över 85 procent, Sverige ligger strax under. Finland, Norge och Island är på efterkälken. Samtliga har större andel kremationer nu än för tjugo år sedan. Diagram*:

I övriga världen ligger följande länder på liknande nivå eller högre än Danmark och Sverige:
Hong Kong (92 %), Japan (99,97 %), Schweiz (87 %), Singapore (81 %), Slovenien (84 %), Sydkorea (85 %), Taiwan (97 %), Tjeckien (83 %).

I USA väljer 52 % kremation, Storbritannien 77 %, Tyskland 67 %, Frankrike 37 %, Kina 50 %.
(Från sid 29 i ”Kremationsstatistik 2019”, se nedan).

Slutligen: Svenska krematorieugnar är miljövänliga men kan bli bättre. Sedan år 2017 är målet fossilfri drift:
”Ett av målen som SKKF uttalade i krematorieutredning 2017 var en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Som ett steg på vägen för detta mål tillsattes en utredning avseende stödbränsle för krematorieugnarna.”*Kremation = likbränning, eldbegängelse, kremering.
*Diagram och uppgifter från ”Kremationsstatistik 2019” av SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund), augusti 2020:
– skkf.se/wp-content/uploads/2020/08/Kremationsstatistik-2019.pdf .
Och: skkf.se/krematorieverksamheten .

Din mor eller far dör på din namnsdag, slump eller budskap?

Om din mamma eller pappa avlider samma dag som du har namnsdag, då beror det på omständigheterna och/eller din världsbild huruvida du kommer att uppfatta detta dödsdatum som slumpen eller som ett mystiskt budskap.

Om dödsorsaken och dödssättet visar att det var en onaturlig död, som mord eller självmord (eller olycka), då kan dödsdatum vara ett aktivt val av en mördare eller den avlidna. Som ett budskap till Dig och omvärlden. Då blir det nog kusligt för dig. Om du inte uppfattar det som slumpen.

Om det istället var en naturlig död (dvs pga sjukdom), och om du tror starkt på HÖGRE MAKTER (religion eller annat) då kan det ligga nära till hands att uppfatta dödsdatum som ett budskap. Ett positivt eller negativt budskap. T.ex. att du varit en god son/dotter… eller en dålig (i så fall kan det vara hälsosamt att istället betrakta dödsdatum som rena slumpen).

De flesta skulle nog uppfatta ett sånt dödsdatum som ett verk av slumpen.
När nån dör så sker det högst troligen på någons namnsdag, eftersom nästan alla dagar på ett kalenderår är namnsdagar (359 dagar av 365, eller 366 vid skottår).
Omkring 250 personer dör på Din namnsdag i Sverige per år. (Vi har i genomsnitt cirka 90 tusen dödsfall per år enligt statistik åren 2000-2019, det omfattar inte coronapandemin).

Risken eller sannolikheten för att en viss person som t.ex. din mamma dör på din namnsdag (om hon avlider före dig) är visserligen inte stor: endast 0,3 procent. (1 på 365 dagar på ett kalenderår).
Men sannolikheten blir större om du har flera förnamn (som finns i almanackan).
Och den ökar ännu mer om du inkluderar samtliga nära anhöriga. Eller samtliga nära anhöriga, anhöriga och släktingar. Eller samtliga dina vänner, bekanta, nära anhöriga, anhöriga och släktingar.

Så i slutändan kan det bli ganska troligt att nån du känner kommer att dö på din namnsdag nån gång under ditt liv.
Vi får hoppas, av flera skäl, att dödssättet inte visar sig vara onaturligt.

Ofrivillige sittnedkomikern GW och stora puffran i lilla väskan

Bilder ovan: en poserande Stig Engström (”Skandiamannen”) med sin handledsväska. Samt en skalenlig* illustration föreställande en Smith & Wesson 357 Magnum med 4 tum pipa, inuti en mjuk väska med måtten 22 x 15 x ca 4 cm. (Nästan som skräddarsydd för en sån revolver).

Häromveckan uppträdde romanförfattaren Leif GW Persson som ofrivillig sittnedkomiker (bild nedan), när han skulle motbevisa åklagare KP (Krister Petersson) som har uttryckt misstanke mot den numera avlidne SE (Stig Engström) gällande mordet på statsminister Olof Palme.

Sittande i en röd fåtölj demonstrerade GW att det inte gick att få plats med en Smith & Wesson 357 Magnum med 6 tum pipa i en handledsväska ”liknande den som SE hade”. Hela kolven sticker utanför väskan och GW avfärdade därmed möjligheten att SE kan haft en revolver i sin handledsväska:

GW och en S&W med 6 tum pipa

Men, enligt Palmeutredningen bör längden på Palmemordvapnets pipa varit minst fyra tum (10,2 cm). Med pipor kortare än fyra tum uppstår en uppsvampning (base extension) på bakre delen av kulorna, vilket Palmemordkulorna inte har.

Vapnet som GW använde hade sextumspipa (framgår på bild och han nämnde det), dvs en onödigt lång pipa (15,2 cm). Och exakta storleken på GW:s väska är okänd).
Syftet med GW:s trixande är förstås att övertyga tv-tittarna att han har rätt. (Att SE inte är mördare, vilket mycket väl kan stämma).
Liknande vilseledanden förekommer då o då hos GW, många tittare har genom åren troligen blivit vilseledda av GW i andra rättsfall som han pratat om.

Observera att åklagare KP inte har sagt i media att SE är Palmes mördare. Inte heller har KP visat några uppgifter att SE hade en revolver i sin handledsväska. Att SE hade en revolver i sin väska är enbart en spekulation, ungefär som att en misstänkt har rockfickor och därför antas haft vapen där.

Vad KP faktiskt meddelade sommaren 2020 när den 34 år långa Palmeutredningen lades ner, var att det finns frågetecken kring SE som gör honom skäligen misstänkt för mordet på Palme. KP förtydligade att dessa uppgifter INTE är tillräckliga för åtal eller fällande dom, endast för häktning och vidare utredning av SE. En fortsatt utredning av SE hade kunnat leda till att han avskrivits från utredningen, eller att misstankarna stärkts. Ingen vet hur det hade gått. SE avled år 2000.
Att åklagaren offentliggjorde uppgifterna om SE beror på att Palmefallet har mycket stort allmänintresse. I andra fall skulle utredningen lagts ner utan att allmänheten fått ta del av sådana uppgifter.

Ännu en tvivlare gällande väskans kapacitet

GW är inte den enda som felaktigt förkastar handledsväskan, i Lund finns en matematiklärare vid namn Christian Dahlman som i SVD skrev ”Misstankarna mot Engström håller inte” (2020-06-22). Dahlman har helt rätt i att misstankarna inte håller, åtminstone inte för åtal eller för att betrakta SE som skyldig till mordet på Palme.
Det Dahlman invänder emot är egentligen det han kallar ”Engström-hypotesen”, som innehåller bidrag från fler personer än åklagare KP. Bland de omständigheter Dahlman räknar upp finns:
”Engströms handledsväska var för liten (22 cm lång) för att rymma en magnumrevolver.”

Vilket alltså troligen är ett felaktigt påstående. Om väskan betraktas som det tredimensionella och flexibla objekt den är (dvs den har längd, bredd och höjd, eller hur man nu vill benämna de olika sidorna), då ryms en Smith & Wesson 357 Magnum med fyra tums pipa inuti väskan, utan att väskans kanter trycks ut mycket.

SE-väskans måttuppgifter kan vara felaktiga

– Uppgiften 22×15 cm kommer från ett förhör* med SE två (2) månader efter mordet. SE uppgav då att handledsväskan som han hade på mordkvällen var samma som vid förhöret. Enligt förhörsprotokollet säger då förhörsledaren att väskan är 22 x15 cm. Det framgår inte hur de måttuppgifterna fastställdes: Mätte förhörsledaren? Hur mätte han? (med tillplattad väska? med innehåll i väskan?), Hur noggrant? Eller kom uppgifterna från SE?

– Väskan som SE hade på mordkvällen kan varit en annan väska, med andra mått. Större eller mindre.

Med andra ord:
väskans måttuppgifter kan betraktas som osäkra, av flera skäl, men särskilt om SE är gärningsmannen. En gärningsman hade knappast tagit med sig samma väska till polisen, och riskerat att polisen beslagtog väskan för att söka krutrester och andra spår i väskan.

Några spekulationer

Varför SE poserar med sin handledsväska utsträckt mot kameran är okänt (översta bilden). Han kanske gillade sin väska och ville visa upp den. Han kanske fick en kick av det… :)
Och därmed kommer vi in på spekulationer. Anta att SE är mördaren. Då är det knappast en slump att väskan i stort sett är som skräddarsydd för det vapnet. Väskan kan vara utvald av SE för just det ändamålet.

SE kan varit otrygg och varit beväpnad ibland som skydd vid rån eller misshandel. Fler privatpersoner än man tror kan vara beväpnade ibland. Med skjutvapen eller kniv eller stickvapen eller pepparspray eller annat vapen, framför allt på kvällar och helger i stan när det är stökigare med bråk, rån, misshandel och andra brott.

Fördelen med revolver i en handledsväska (som var vanliga på den tiden) är att vid rån kan man t.ex. låtsas ta upp pengar ur väskan för att ge rånaren, och skjuta genom väskan innan rånaren hinner reagera. Förvaras vapnet i hölster så blir det svårare att hinna få upp det i skottläge innan rånaren vidtar motåtgärder. Att istället bära revolvern i rockfickan kan bli klumpigt om man behöver röra sig snabbt, springa till tunnelbanan, osv.

Vilken makt, vilken känsla, vilken kick, att gå omkring med en gömd skarpladdad revolver mitt framför näsan på folk! …Kan man tycka.

Väskan (be-)visar varken skuld eller oskuld

Att utifrån nämnda handledsväska dra några slutsatser om SE:s skuld eller oskuld är ganska korkat. Och extra dumt blir det när man gör som GW och vilseleder.
Som bevis för skuld duger inte väskan ens i en indiciekedja, utan möjligen endast i spekulationsbyggen som ovan.Diverse info
– *Skalenlig innebär i illustrationen på bilden ovan att det är korrekt storleksförhållande mellan revolvern och ”väskan” och att de har rätt inbördes proportioner.
Mer om illustrationen:
den blå rektangeln motsvarar storleken mätt längs ena bredsidans sömmar, dvs 22×15 cm.
Den röda rektangeln är det något större utrymme som uppstår för ett smalt föremål om man trycker ihop väskans kanter en aning. Dvs väskans cirka fyra cm flexibla kant (eller höjd). I illustrationen ovan adderas 0,5 cm per sida, dvs så att totala måtten blir 23×16 cm, vilket verkar realistiskt för en revolver vars pipa är högst ett par cm i diameter.
Mer om måtten:
Väskans diagonal är 26,63 cm för måtten 22 x 15 cm,
och 28 cm om mitten på väskans flexibla kant trycks ut 0,5 cm runtom hela väskan.
Nämnda revolvers totala längd är 23,6 cm (9,3 tum), höjd 13,4 cm,
dess diagonal är 27,17 cm.
Måttuppgifter för revolvern kommer från tillverkarens webbplats (ur text och bild):
smith-wesson.com/firearms/model-27

– * Ur förhör med Stig Engström den 86-04-25 (två månader efter mordet som skedde sent på fredagkvällen den 28 februari 1986):
”[…]
F: Sen hade du en handlovsväska?
E: Ja.
F: Är det den som du har med dig här?
E: Den ligger här framför ja.
F: Det är en brun ordinär handlovsväska med en storlek på 15 x 22 cm, med ett handband i ena gaveln.
[…]”
Därefter talas det inte mer om väskan.

– * GW på tv4, den 3 januari 2021:
tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13312862 .

7 mord på 6 dygn, vojne vojne

Senaste tiden har osedvanligt många mord rapporterats av polisen.

Sju mord på sex dygn, under perioden 28/11 till 3/12. Eller åtta mord sedan den 22/11.
Notera att antalet kan komma att krympa, eller öka, rubriceringar kan ändras.
Nedanstående uppgifter är statiska*.

Mord/dråp i Nacka: (torsdag, 2020-12-03 15:20:00 +01:00)
03 december 15:20, Mord/dråp, Nacka
En kvinna har påträffats död i en lägenhet i Fisksätra och omständigheter gör att en förundersökning om mord har inletts.
En man har gripits.

Mord/dråp i Stockholm: (tisdag, 2020-12-01 5:45:00 +01:00)
01 december 05:45, Mord/dråp, Stockholm
En man påträffas livlös i ett källarutrymme i Rinkeby.
En person är gripen.

Mord/dråp i Filipstad: (måndag, 2020-11-30 20:43:00 +01:00)
30 november 20:43, Mord/dråp, Filipstad
En man har anträffats avliden i en fastighet. Misstänkt mord pga fynd som gjorts på platsen.

Mord/dråp i Västerås: (söndag, 2020-11-29 14:26:00 +01:00)
29 november 14:26, Mord/dråp, Västerås
Avliden man i 50-årsåldern anträffad på adress på Pettersberg.
En man i 35-årsåldern är misstänkt.

Mord/dråp i Borlänge: (lördag, 2020-11-28 12:21:00 +01:00)
28 november 12:21, Mord/dråp, Borlänge
En svårt skadad man i 20-årsåldern anträffades utomhus i närheten av polishuset. Han avled senare. Är inte sedan tidigare känd av polisen.

Mord/dråp i Åstorp: (lördag, 2020-11-28 13:49:00 +01:00)
28 november 13:49, Mord/dråp, Åstorp
En kvinna i 50-årsåldern anträffad död i bostad, Åstorp.

Mord/dråp i Malmö: (lördag, 2020-11-28 4:17:00 +01:00)
28 november 04:17, Mord/dråp, Malmö
En död man anträffad i en lägenhet. En person är frihetsberövad.

Mord/dråp i Arvika: (söndag, 2020-11-22 10:00:00 +01:00)
22 november 10:00, Mord/dråp, Arvika
En död person anträffad i Glava i närheten av Arvika. Vid obduktion upptäcktes skador som ger anledning att tro personen har utsatts för våld från någon annan.


*Ovanstående uppgifter är statiska, de uppdateras inte automatiskt
(som de gör på sidan ”Polisens senaste mord, mordförsök och funna döda”)

Framtidsglimt: HÖJ globala temperaturen, ÖKA koldioxiden

I en fjärran framtid kommer globala temperaturen och koldioxidhalten i atmosfären att betraktas annorlunda än idag. Här är några glimtar från kristallkulan.

Bilden* nedan visar de senaste 420 tusen årens större varma och kalla perioder jämfört med nutid:

Den blå kurvans regelbundet återkommande toppar är interglacialer (värmetider, mellanistider) med varmare klimat.
Däremellan är glacialer, dvs långa istider (då många landområden inklusive Sverige var täckta med kilometertjock is).

Vår nuvarande interglacial har hittills pågått i ungefär elva tusen år.
De tre föregående interglacialerna varade cirka tolv-, fem- och fjorton tusen år. Dvs två av dem var något längre och en var kortare än vår hittillsvarande interglacial.
Det lär ha förekommit högre temperaturer i de föregående interglacialerna än i den nuvarande.

NÄR inleds nästa glacial / istid? I kurvan ovan ser den ut att kunna påbörjas när som helst (i ett geologiskt tidsperspektiv), vid jämförelse med tidigare istider. Om den inte motverkas eller fördröjs av nuvarande globala uppvärmningen.

Sanningen är att ingen vet NÄR nästa glacial inleds. Inte förrän mänskligheten har facit i hand, efter en längre tid med låga temperaturer. En vanligt förekommande uppfattning / gissning är att nästa glacial kommer att påbörjas inom fem- till tio tusen år.

Vår nuvarande interglacial

Bild ovan: nuvarande interglacial, elva tusen år. Temperaturdata från Grönlands inlandsis.

De senaste drygt hundra årens globala uppvärmning inleddes under andra hälften av 1800-talet, i den så kallade ”lilla istiden” som hade pågått i cirka fyrahundra år. (Till höger i ovanstående bild).

Orsaken till den uppvärmningen antas till största delen vara människans förbränning av fossila bränslen som ökar t.ex. koldioxidhalten i atmosfären. Dvs om de utsläppen hade varit en bråkdel av idag, t.ex. om befolkningsmängden varit en bråkdel av dagens, så hade vi fortfarande haft temperaturnivåer som på ”lilla istiden” eller kanske ännu kallare. Det är förstås bara antaganden, inget vet säkert.

Lilla istiden föregicks i sin tur av den ”medeltida värmeperioden” som lär haft temperaturer högre än idag, den pågick i flera hundra år.
Ännu längre tillbaka i vår elvatusenåriga nuvarande interglacial var det ännu varmare, i den flertusenåriga värmeperioden för cirka niotusen till femtusen år sedan.

I ovanstående bild framgår att det förekommit många klimatförändringar under de senaste elvatusen åren fram till nu. En del med temperaturförändringar på flera grader under kort tid.

Fler repetitiva grejer

En helt annan typ av repetitivt mönster eller upprepad rörelse förekommer i följande videoklipp med två glada dansande tjejer:

Det har förstås samband med nåt så repetitivt som musik:

.

När nästa glacial inleds…

…och så sakteliga börjar bli verklighet för den tidens människor, då kommer folk att resonera tvärtom (jämfört med nu) angående den globala temperaturen och koldioxidhalten (CO2) i atmosfären.
Då kommer man att vilja HÖJA globala temperaturen istället för att sänka den, genom att ÖKA koldioxidhalten istället för att minska den.

Då blir det dax för fetaste koldioxidfesten. Tvärtom mot nutida strävanden. Sån’t är livet på denna globen.*Diverse info:
– Diagrambilden, källa: Petit, J.R., et al., 2001, Vostok Ice Core Data for 420,000 Years.
Data från analyser av kilometerlånga isborrkärnor på Antarktis (Sydpolen). Kurvan visar temperaturskillnaden (grader Celsius) jämfört med medeltemperaturen i vår nuvarande interglacial (på Antarktis). Anm: dataseriens eller kurvans (osynliga) ”mätpunkter” består av intervall på hundratals- och tusentals år. Man kan alltså inte stoppa in ett nutida årsmedelvärde (t.ex. för år 2019) sist i kurvan som jämförelse, det skulle bli missvisande.
Mer info om Vostok ice core data, t.ex: ”Istidernas klimat” (SMHI).
– Musiksnutt från ”Rock my heart”, Haddaway.
– Översta bilden (”kristallkulan”) av ”birgl” (Pixabay).

Bok om Kevinfallet kastar sten i glashus

De kritiserar att de misstänktes ha orsakat Kevins död… och sedan misstänkliggör de själva en annan person. Efter att ha levererat vilseledande uppgifter om Kevinfallet. Vi tar en snabbtitt.

I augusti 2020 utkom boken ”Berättelsen om Kevinfallet”, eller ”Familjen som slutade tiga” som var den ursprungliga officiella förhandstiteln hos bokhandlare och bibliotek fram till sommaren då namnet plötsligt ändrades. (Se bild ovan där båda namnen förekommer i samma annons, innan bokhandlare m.fl. hunnit ändra både text och bild). Boken skulle varit klar hösten 2018 men blev uppskjuten i två år.

Författarna Andreas Slätt och familjen Karlsson-Dahlén skriver inledningsvis att de har ”ingen offerkofta på”. Därefter följer cirka trehundra sidor med ofta offerkofta.
Man kritiserar att polisens utredning 1998 misstänkte att de två s.k. bröderna (i familjen Dahlén) hade orsakat fyraårige Kevins död. I slutet av boken vänder författarna blicken mot den s.k. ”13-åringen” och misstänkliggör honom för Kevins död.
Författarna gör alltså ungefär samma sak som de kritiserar andra för. En variant på kasta sten i glashus.

Vilka konsekvenser bokens misstänkliggörande får för den idag vuxna ”13-åringen” är okänt. Man kan tyvärr anta att hans identitet är känd av ett antal dårfinkar runtom i Sverige. Det kan i värsta fall medföra avsevärda obehag och problem för honom, särskilt med tanke på de känslostormar som SVT och annan media orsakade i landet kring Kevinfallet.

Några av de falska eller vilseledande påståendena i boken ”Berättelsen om Kevinfallet” framgår av följande citat (från e-bok, därav inga sidnummer. Mina överstrykningar markerar det falska).

 • – ”[…] Söndagen den 16 augusti 1998, ca klockan 18.00–18.15, försvinner Kevin för att ett antal timmar senare hittas död på en lastpall.”
 • – ”[…] Familjen Dahlén var inte i Dottevik när Kevin förolyckades. De var på en fisketur ett par mil utanför Arvika.
 • – ”[…] Det fanns till och med ett bensinkvitto som visade att de hade varit någon helt annanstans när Kevin dog.”

Det falska här består i att bokens författare ger läsarna intrycket att det är fastställt att familjen inte var i området när Kevin dog.

Enligt åklagare Wargren (från senaste polisutredningen) är sista säkra iakttagelsen av Kevin strax efter klockan 17. Och enligt Wargren och rättsläkare dog Kevin sannolikt i början av tidsperioden mellan kl 17 och 21. (Se tidigare inlägg för citat).
Med andra ord: Kevin kan ha dött exempelvis klockan 17.30 eller däromkring. Dvs en halvtimma innan familjen Dahlén åkte på fisketur med en besökande familj.

Inte heller finns det nåt bensinkvitto som visar att familjen varit ”någon helt annanstans när Kevin dog”. Vad som finns är a) en förhörsuppgift från den besökande familjen att de hade åkt i förväg och tankat för 50 kr i sedelautomat vid 18-tiden, och b) en uppgift från mackägaren att en 50-kronors tankning gjordes kl. 17.58.

Polisens fråga till mackägaren var om det skett en 50-kronors tankning vid 18-tiden. Polisen frågade inte om det hade gjorts fler tankningar en stund efter (eller före) kl. 18. På den tiden var det vanligt med 50-kronors och 100-kronorstankningar i sedelautomater.
Men främsta invändningen är förstås att polisen inte vet exakt klockslag när Kevin dog, endast att han dog mellan kl 17 och nån/några timmar framåt. Och därför kan man inte veta om familjen var nån annanstans eller inte när Kevin dog.

Boken tar även upp den i massmedia omtalade ”anteckningen” som pappa Wiene gjorde under polisutredningen 1998. Citat ur boken:

 • ”Precis som det varit för Eva mindes han ingenting efteråt, men förhörsprotokollet daterat 981019 visar att han under en natt, efter att ha fått narkotikaklassade läkemedel, plötsligt ”minns” att Christian ritat en teckning av Kevin vid flytbryggan, varpå Weine själv ritade en teckning med samma motiv och gav den till polisen när de kom för att förhöra honom.
  Denna teckning blev i polisens ögon ett bevis för att Weines barn var skyldiga till ett mord.”

Bokens författare förminskar det till en ”teckning”, men i själva verket innehöll merparten av pappersbladet en handskriven text där pappa Weine beskrev när bröderna kom inspringande och sa att Kevin ligger nere vid vattnet. Under texten ritade Weine en fyrkant och ett kryss, så som den ena sonen uppgavs ha ritat på ett papper samma dag som Kevin dog.

Så här såg ”teckningen” ut så som den avbildas i massmedia:

Texten som pappan Weine ska ha skrivit lyder enligt följande:

… “i dörröppningen till köket, för att jag skulle gå in i köket (det var lite trångt när ___ var där) för att hämta draglådan i städskrubben.
Jag tog fram draglådan för att se om allt var OKEJ då kommer Christian och ___ med papper och penna och Christian ritar vart Kevin ligger i vattnet och jag svarar DET TROR JAG INTE PÅ och knycklar ihop lappen och kastar det i soporna. Ungefär så såg den lappen ut.”

(Maskningarna indikeras med ”___”). Notera att texten tycks vara en fortsättning från en föregående sida, det kan ha varit en smärre uppsats.

Även mamman Eva lämnade uppgifter, mycket mer detaljerade, om det händelseförloppet.
Men idag (bort-)förklaras föräldrarnas uppgifter om barnen med följande:

a) att föräldrarna inte minns att de sagt, skrivit och ritat dessa saker,
b) att de var påverkade av narkotiska läkemedel,
c) att hans ord inte var hans, de var hennes ord,
d) att hennes ord inte var hennes, de var polisens,
e) att polisen och socialtjänsten tvingade föräldrarna att säga saker under hot att ta barnen ifrån dem.

Ganska heltäckande eller hur. I stort sett allting skulle kunna bortförklaras med ovanstående uppsättning förklaringsmodeller.

Det kan göras fler kommentarer till nämnda bok men det skulle bli långrandigt. Men man kan undra varför bokens författare så frenetiskt försöker få läsarna att tro att familjen inte var hemma när Kevin dog? Räcker det inte att polisens misstankar mot dem har försvunnit?

En anledning kan vara följande:
om föräldrarna, dvs Weine och Eva Dahlén, ignorerade barnens uppgifter att Kevin ligger vid vattnet, och istället åkte och fiskade, så är deras agerande inte särskilt smickrande för dem. Tanken att Kevin kanske hade levt idag om föräldrarna hade rusat ner till stranden kan nog vara ganska svår att bära.
I så fall är det begripligt att föräldrarna då (1998) hade svårt att berätta om det, och idag (2020) inte vill kännas vid sina uppgifter överhuvudtaget. Tyvärr görs detta på bekostnad av att flera andra personer pekas ut som klandervärda.

Nämnda bok som helhet kraschar som en melon tappad från hög höjd ned i betongen. Kladdigt värre för bokens upphovspersoner, ingen vacker syn. Att författarna efter diverse vilseledanden och falska påståenden misstänkliggör en annan person för Kevins död, blir slutgiltiga spiken i kistan för den boken. Åtminstone hos den här läsaren.


Mera:
– ”Röran i omständigheterna kring döden

Mera mera:
vid polisens presskonferens i mars 2018 spekulerade åklagare Wargren att ett skrik som några personer hört vid 18-tiden kunde vara Kevins dödsskrik. Men det var som sagt bara spekulation. (Och det gällde ett bostadsområde med många barnfamiljer, barn kan skrika hjärtskärande med full kraft men av helt andra skäl än vara utsatta för dödshot). Senare uppgav Wargren att Kevin kan ha dött redan strax efter kl. 17.

Var fjärde mördare kommer undan (numera)

I senaste rapporten från Brå gällande dödligt våld i Sverige framgår att de senaste åren (fram till 2017) var uppklaringen endast 68 procent. (Dvs 32 procent ouppklarade fall).
Dvs nästan var tredje mördare åkte inte fast. Eller var fjärde, om vi rundar av åt andra hållet.

Tidigare var uppklaringen omkring 80 procent. Så var det i många år. Fram till några år efter 2010 då andelen uppklarade mord började minska rejält. Vad hände? (Förutom att det föregicks av misslyckade politiska beslut). Svar: ökat antal mord i kriminella miljöer med fler skjutningar i storstäderna. Av de fallen klarades endast 23 procent upp.

Bild ovan: sjunkande uppklaringskurva, ur Brås rapport från juni 2019. Mer ur rapporten:
– Åren 1990-2010 varierade uppklaringen mellan 75 och 90 procent, men minskade därefter successivt.
– Åren 2014-2017 klarades 68 procent av det dödliga våldet upp.

Mera: ”Dödligt våld i Sverige 1990–2017” (Brå, 2019, pdf-fil).

(I detta inlägg används ”mord” i betydelsen ”dödligt våld”, omfattar även dråp och misshandel med dödlig utgång).

Vi har ca 650 olösta mordfall (från 1985 till 2020)

Förra året hade Sverige ungefär 630* ouppklarade mordfall (”kalla fall”), som har samlats på hög sedan 1985 (enligt kriminologen Mikael Rying). I år (2020) kan antalet ha ökat till cirka 650*.

Det finns förstås många fler ouppklarade mord om man tittar längre bak i tiden än 1985. Då tillkommer alla de mord som preskriberades genom åren ända fram till 1985, innan man år 2010 beslutade att retroaktivt slopa preskriptionstiden för mord begångna efter juni 1985.

Ett av de omkring 650 ouppklarade morden är mordet på statsminister Olof Palme (februari 1986). Som skulle ha preskriberats i februari 2011. Vilket var ett av skälen till att man ett halvår dessförinnan avskaffade preskriptionstiden 25 år bakåt i tiden. Man ville kunna fortsätta utreda det mordet. Huvudskälet för slopad preskription var att DNA-tekniken kunde ge nya möjligheter att lösa gamla mord.
Sedan dess har dock endast ett fåtal av de över sexhundra mordfallen klarats upp.


* 630 gäller antalet från juli 1985 till årsskiftet 2018/2019. Uppgift från Mikael Rying, kriminolog vid Noa (polisens nationella operativa avdelning), via TT och och ett gäng tidningar 2019.
* 650 är (lågt?) uppskattat ur Ryings uppgifter (ca 630 fall på 33,5 år, samt en ökning de senaste åren till 30 till 40 årligen).

Polisens senaste mord, mordförsök och funna döda

Här visas de senaste morden, mordförsöken samt anträffade döda bland svenska polisens publicerade händelser*. Uppdateras dagligen (automatiskt).

Mord/dråp, försök i Stockholm: (torsdag, 2021-01-21 14:02:00 +01:00)
21 januari 14:02, Mord/dråp, försök, Stockholm
Polis och ambulans kallas till Vårberg med anledning av att en man påträffats med stickskada/skador i ett trapphus till ett flerbostadshus.

Anträffad död i Lund: (torsdag, 2021-01-21 5:09:00 +01:00)
21 januari 05:09, Anträffad död, Lund
Avliden person anträffad utomhus, Veberöd.

Mord/dråp, försök i Härnösand: (onsdag, 2021-01-20 7:10:00 +01:00)
20 januari 07:10, Mord/dråp, försök, Härnösand
Härnösand, misstänkt grovt brott.

Mord/dråp i Sala: (söndag, 2021-01-17 8:42:00 +01:00)
17 januari 08:42, Mord/dråp, Sala
Förundersökning om mord inledd.

Mord/dråp, försök i Uppsala län: (lördag, 2021-01-16 1:40:00 +01:00)
16 januari 01:40, Mord/dråp, försök, Uppsala län
Polis larmas till en adress i Enköpingstrakten med anledning av bråk i bostad där en person blivit allvarligt skadad.

Mord/dråp, försök i Värmdö: (lördag, 2021-01-16 20:38:00 +01:00)
16 januari 20:38, Mord/dråp, försök, Värmdö
En person har tillfogats livshotande skador i en lägenhet i Gustavsberg. En misstänkt person har gripits.

Mord/dråp i Sigtuna: (lördag, 2021-01-16 19:06:00 +01:00)
16 januari 19:06, Mord/dråp, Sigtuna
Polisens ledningscentral har fått in samtal om att det ägt rum en skottlossning i Valsta. Flera patruller är på väg till platsen.

Mord/dråp, försök i Västervik: (söndag, 2021-01-17 2:57:00 +01:00)
17 januari 02:57, Mord/dråp, försök, Västervik
Skadad man larmar polis, Storgatan.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (fredag, 2021-01-15 21:54:00 +01:00)
15 januari 21:54, Mord/dråp, försök, Stockholm
En man är förd till sjukhus med ambulans efter att ha blivit misshandlad i Beckomberga.

Mord/dråp i Stockholm: (fredag, 2021-01-15 10:00:00 +01:00)
15 januari 10:00, Mord/dråp, Stockholm
En person är anträffad avliden utomhus i Högdalen. Två personer har gripits. Händelsen utreds i nuläget som mord.

Mord/dråp i Stockholm: (fredag, 2021-01-15 14:03:00 +01:00)
15 januari 14:03, Mord/dråp, Stockholm
Polisen har spärrat av en bostad i Mälarhöjden och polisens tekniker arbetar med att söka och säkra spår.

Mord/dråp, försök i Uppsala län: (fredag, 2021-01-15 0:51:00 +01:00)
15 januari 00:51, Mord/dråp, försök, Uppsala län
En person anträffas allvarligt skadad och förs till sjukhus med ambulans

Mord/dråp, försök i Örnsköldsvik: (torsdag, 2021-01-14 21:17:00 +01:00)
14 januari 21:17, Mord/dråp, försök, Örnsköldsvik
Örnsköldsvik, två män anhållna misstänkta för försök till mord alternativt grov misshandel.

Mord/dråp, försök i Kungälv: (torsdag, 2021-01-14 9:54:00 +01:00)
14 januari 09:54, Mord/dråp, försök, Kungälv
Under onsdagen, igår inträffade en allvarlig händelse på ett ungdomshem i Nereby.

Mord/dråp, försök i Göteborg: (onsdag, 2021-01-13 16:58:00 +01:00)
13 januari 16:58, Mord/dråp, försök, Göteborg
Larm inkom till polisen via 112 om två misstänkt skottskadade personer i Bispgården Göteborg.

Anträffad död i Vetlanda: (tisdag, 2021-01-12 19:39:00 +01:00)
12 januari 19:39, Anträffad död, Vetlanda
Man anträffad avliden utomhus.

Mord/dråp, försök i Linköping: (måndag, 2021-01-11 21:37:00 +01:00)
11 januari 21:37, Mord/dråp, försök, Linköping
Misstänkt försök till mord i Skäggetorp.

Anträffad död i Luleå: (söndag, 2021-01-10 10:50:00 +01:00)
10 januari 10:50, Anträffad död, Luleå
En avliden person har anträffats inomhus på en adress i centrala Luleå.

Mord/dråp, försök i Lund: (lördag, 2021-01-09 21:30:00 +01:00)
09 januari 21:30, Mord/dråp, försök, Lund
Anträffad skadad person, Lund

Mord/dråp, försök i Motala: (fredag, 2021-01-08 15:40:00 +01:00)
08 januari 15:40, Mord/dråp, försök, Motala
Kvinna gripen för mordförsök på en man.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (fredag, 2021-01-08 2:05:00 +01:00)
08 januari 02:05, Mord/dråp, försök, Stockholm
En man har påträffats utomhus i Skärholmen med en skada som uppfattas som en stick/skärskada.

Mord/dråp, försök i Ale: (torsdag, 2021-01-07 21:18:00 +01:00)
07 januari 21:18, Mord/dråp, försök, Ale
Larm om skadad man, möjligen med knivskador i Nödinge. Mannen hittad skadad på gatan.

Mord/dråp, försök i Sollentuna: (torsdag, 2021-01-07 19:46:00 +01:00)
07 januari 19:46, Mord/dråp, försök, Sollentuna
En man är anträffad svårt skadad i ett garage i Tureberg. Polisen har inlett en brottutredning med rubricering mordförsök.

Mord/dråp i Göteborg: (torsdag, 2021-01-07 6:07:00 +01:00)
07 januari 06:07, Mord/dråp, Göteborg
En person avliden i samband med ett bråk i en bostad i Högsbo.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (onsdag, 2021-01-06 19:54:00 +01:00)
06 januari 19:54, Mord/dråp, försök, Stockholm
Polis kallas till  busstorget i Alvik med anledning av pågående slagsmål.

Mord/dråp i Norrköping: (tisdag, 2021-01-05 10:40:00 +01:00)
05 januari 10:40, Mord/dråp, Norrköping
Lägesrapport om det misstänkta mordet i Norrköping.

Mord/dråp i Stockholm: (tisdag, 2021-01-05 1:15:00 +01:00)
05 januari 01:15, Mord/dråp, Stockholm
Polis och ambulans kallades till Råcksta med anledning av att en livlös man påträffats i ett trapphus.

Mord/dråp i Norrköping: (tisdag, 2021-01-05 0:00:00 +01:00)
05 januari 00:00, Mord/dråp, Norrköping
Polisen utreder ett mord i Norrköping.

Mord/dråp, försök i Örebro: (måndag, 2021-01-04 21:04:00 +01:00)
04 januari 21:04, Mord/dråp, försök, Örebro
En person har blivit skottskadad i Örebro

Mord/dråp i Botkyrka: (måndag, 2021-01-04 8:41:00 +01:00)
04 januari 08:41, Mord/dråp, Botkyrka
En person har påträffats död i inomhusmiljö i Norsborg. Dödsorsaken är oklar och därför utreder polisen dödsfallet som misstänkt mord.

Mord/dråp, försök i Sundbyberg: (lördag, 2021-01-02 20:31:00 +01:00)
02 januari 20:31, Mord/dråp, försök, Sundbyberg
En person har livshotande skador efter att ha skadats med ett stickande tillhygge. Polisen genomför en insats i Rissne.

Mord/dråp i Göteborg: (lördag, 2021-01-02 12:15:00 +01:00)
02 januari 12:15, Mord/dråp, Göteborg
Vid Grevegårdsvägen är det en okänd kvinna som faller från en lägenhetsbalkong.

Mord/dråp i Sollefteå: (fredag, 2021-01-01 20:01:00 +01:00)
01 januari 20:01, Mord/dråp, Sollefteå
Förundersökning gällande mord inledd Sollefteå kommun

Mord/dråp, försök i Stockholms län: (fredag, 2021-01-01 21:23:00 +01:00)
01 januari 21:23, Mord/dråp, försök, Stockholms län
En man med stickskador blir avsläppt vid ett sjukhus i Stockholm.

Mord/dråp, försök i Uppsala län: (fredag, 2021-01-01 2:58:00 +01:00)
01 januari 02:58, Mord/dråp, försök, Uppsala län
En man blir knivhuggen av en annan man.

Mord/dråp, försök i Växjö: (onsdag, 2020-12-30 21:06:00 +01:00)
30 december 21:06, Mord/dråp, försök, Växjö
Försök till mord, Växjö

Mord/dråp, försök i Värnamo: (onsdag, 2020-12-30 21:39:00 +01:00)
30 december 21:39, Mord/dråp, försök, Värnamo
Misstanke om försök till mord i Värnamo.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (tisdag, 2020-12-29 21:46:00 +01:00)
29 december 21:46, Mord/dråp, försök, Stockholm
Två personer har blivit skjutna i Tensta. En förundersökning är inledd om försök till mord samt grovt vapenbrott.

Mord/dråp i Malmö: (tisdag, 2020-12-29 5:22:00 +01:00)
29 december 05:22, Mord/dråp, Malmö
Avliden person anträffad i bostad.

Mord/dråp, försök i Nacka: (måndag, 2020-12-28 21:05:00 +01:00)
28 december 21:05, Mord/dråp, försök, Nacka
En skadad person hittad utomhus i Fisksätra och denne får åka ambulans till sjukhus.

Mord/dråp, försök i Ånge: (söndag, 2020-12-27 1:38:00 +01:00)
27 december 01:38, Mord/dråp, försök, Ånge
Polisen utreder försök till mord i Ånge.

Mord/dråp, försök i Haninge: (söndag, 2020-12-27 3:59:00 +01:00)
27 december 03:59, Mord/dråp, försök, Haninge
Polis larmas till ett bostadsområde i Handen efter uppgifter om att en till synes påverkad person ligger på marken och skriker.

Mord/dråp, försök i Eskilstuna: (onsdag, 2020-12-23 0:56:00 +01:00)
23 december 00:56, Mord/dråp, försök, Eskilstuna
Polisen fick in ett samtal om skottlossning i Eskilstuna. En man hittades skadad på platsen. Händelsen rubriceras som mordförsök.

Mord/dråp i Katrineholm: (tisdag, 2020-12-22 9:20:00 +01:00)
22 december 09:20, Mord/dråp, Katrineholm
Under gårdagen anträffades en person avliden.

Mord/dråp, försök i Stockholm: (måndag, 2020-12-21 23:11:00 +01:00)
21 december 23:11, Mord/dråp, försök, Stockholm
En person fick föras till sjukhus efter att ha blivit rånad utanför en bostad på Östermalm.

Mord/dråp, försök i Hässleholm: (tisdag, 2020-12-22 1:01:00 +01:00)
22 december 01:01, Mord/dråp, försök, Hässleholm
Lägenhet utsatt för skottlossning, Hässleholm.

Mord/dråp, försök i Knivsta: (lördag, 2020-12-19 15:14:00 +01:00)
19 december 15:14, Mord/dråp, försök, Knivsta
Försök till mord, Knivsta

Mord/dråp, försök i Stockholm: (lördag, 2020-12-19 3:19:00 +01:00)
19 december 03:19, Mord/dråp, försök, Stockholm
En man har i ambulans förts till sjukhus från en lägenhet i Rinkeby med livshotande skador. Två män har gripits invid brottsplatsen.

Mord/dråp, försök i Malmö: (lördag, 2020-12-19 7:01:00 +01:00)
19 december 07:01, Mord/dråp, försök, Malmö
Mordförsök, Fosie

Mord/dråp, försök i Umeå: (onsdag, 2020-12-16 23:00:00 +01:00)
16 december 23:00, Mord/dråp, försök, Umeå
Försök till mord i Umeå. Person anträffad skadad.


* Listan uppdateras två gånger per dygn (automatiskt), och innehåller de senaste 50 av polisens publicerade händelser gällande mord/dråp, försök till mord/dråp, samt anträffad död.

Polisen sorterar i nuläget händelserna i listan efter publicerings- eller uppdateringsdatum, men det som anges i händelsernas texter är händelsedatum.
Eftersom en händelsetext ibland publiceras eller uppdateras flera timmar eller dygn efter att händelsen inträffade, så kan det ibland se ut som att listan inte är helt korrekt sorterad.

Status för händelserna som visas på denna sida gäller oftast då händelsen publicerades av polisen. Sen dess kan t.ex. brottsrubriceringen ändrats, i så fall framgår det IBLAND i uppgifterna ovan eller/och på polisens sida (som nås med länken för respektive händelse).

Eventuellt felaktigt rubricerade händelser kan komma att ligga kvar i listan, eftersom polisen i nuläget ibland lägger in en ny notis istället för att korrigera rubriceringen i den första notisen.
Eller: om en händelse rubriceras som nåt helt annat än de rubriceringar som ovanstående lista omfattar, så visas det förstås inte alls i listan.
Exempel:

Bild ovan: skärmbild från händelsenotis på polisens webbplats 4 aug. 2020, rubricerad ”Kontroll person/fordon”. Några timmar senare avled flickan, och förundersökningen gäller då mord. (Men notisens rubricering har inte ändrats).

Polisens samtliga publicerade senaste händelser:
polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/.

Nytt klimatår: ring UT ältande gnällspikarna, ring IN positiva problemlösare

Uppmaningar inför år 2020.

Ring ut…

Ring ut* klimatalarmisterna och domedagsprofeterna. Ring ut de enkelspåriga klagosångerna.

Ring in…

Ring in konstruktiva tvåbeningar som genuint bryr sig om både människor och klimat, på riktigt, som inte bara gnäller.
Ring in positiva, lösningsorienterade medborgare med konkreta förslag på åtgärder, lokalt och globalt. Inklusive åtgärder för anpassning, ifall mänskligheten skulle misslyckas med de grandiosa planerna att hålla denna planet vid önskad temperatur. (Risken för ett sånt misslyckande kan inte anses liten, för att uttrycka det återhållsamt).
Hear hear:
ut med de ältande gnällspikarna, in med positiva problemlösare.*Ring ut/in syftar på kyrkklockor som t.ex. i dikten ”Nyårsklockan” eller ”Ring klocka ring” av Alfred Tennyson, som brukar reciteras i statliga televisionen vid nyårsslaget.

”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö . . .
Ring själaringning över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.
[…]”