Kategoriarkiv: Terror & Gängvåld

Sverige avskräckande exempel, 63-64* dödsskjutningar 2022


År 2022 utfördes över sextio dödsskjutningar i Sverige. Landet Sverige sticker ut genom att ha en EXTREMT hög nivå av skjutvapenvåld. Och Sverige har en ÖKANDE trend som inga andra länder i Europa har.

Totalt under året inträffade 378* skjutningar, med 63-64* avlidna och 107* skadade personer. Inte alla offer var kriminella utan bara oskyldiga medborgare som hade oturen att råka befinna sig på platsen för skjutningen.

Andra länder ser Sverige som ett avskräckande exempel.

Sverige har över tusen procent fler dödsskjutningar än Danmark, Norge, Finland:

Sverige: 63-64* dödsskjutningar (hela 2022).
Danmark: 04 (till 7dec 2022).
Finland: 02 (till 7dec 2022).
Norge: 04 (till 7dec 2022).
(Antalet för grannländerna kan komma att uppdateras).

Grattis Sverige, vilken vänsterbedrift. Eller med andra ord*:
* 63 eller 64 dödsskjutningar? Uppgiften varierar mellan olika källor.
* Antal skjutningar m.m:
dödsskjutningar.se/2022-skjutningar/ (reklam för advokatbyrå).

Mera:
Die dummen Schweden och gangstersverige”.

* Översättning med Microsofts översättningstjänst Bing translator:

Die dummen Schweden och gangstersverige

Hemkommen från en tvåmånaders Europatripp i en niometers rullande boning (eller husbil kort o gott), gissa vad som hände en timme efter att vi kommit tillbaka till Sverige, på en rastplats några mil innanför svenska gränsen… Vi blev utsatta för rånförsök. Men: de tre rånarnas koncept var inte framgångsrikt, deras upplägg matchade inte vårat bemötande (och numerära överläge). Det var dom som skildes från ägodelar, inte vi, innan de till slut lyckades ta sig därifrån.

Alltså, under hela resan genom ett tiotal länder inträffade inget våldsamt (förutom en häftig punktering). Inget nämnvärt våld i sikte, förrän i Sverige. Landet som S+C+MP+V har förstört genom att öppna upp på vid gavel för alla världens kriminella som önskar sig ett behagligare och mer lukrativt gangsterliv.

”Die dummen Schweden” är ett gammalt uttryck som under de senaste decennierna återigen blivit aktuellt, fast på andra språk än tyska. De dumma svenskarna som inte kontrollerar de som kommer till Sverige. Som inte har koll på vilka som vistas i landet. Och som tycks ha en oändlig statskassa att ösa bidragspengar ur.
Sådan är Sverigebilden utrikes. Därför har mängder av kriminella genom åren lockats till Sverige som flugsvärmar till koskit.

Priset för naiva politikers inkompetens och snedvridna verklighetsuppfattning betalas av alla skötsamma invånare (inklusive skötsamma invandrare) samt inte minst våra barn.
Bild av ”sick-street-photography”.

Så förhindrar polisen nya koran-kravaller: undvik Sveriges alla farliga områden

Många är livrädda för nya korankravaller eftersom det – förutom våld och dödsfara – återigen skulle blottlägga de senaste årens politiska misslyckanden. (Särskilt nu i valår). Flera faktorer har bidragit till att förhindra såna kravaller, vi tittar närmare.

Häromdan dömdes* en av de extrema stenkastarna som stenade poliser i korankravallerna i Rinkeby i påskas. Den 34-årige mannen* fick ett halvårs fängelse. Han sa att han bara ville ”försvara den heliga boken” Koranen.

Efter påsken 2022 har koranbränningar utförts på ett dussintal platser i Sverige, utan att våldsbejakande muslimer eller islamister har startat nya kravaller. Det beror bl.a. på att polisen nekar demonstrationer i alla områden som anses vara dödligt farliga. Och istället anvisar polisen andra (ofarliga) platser. Men det finns även andra orsaker till att inga fler korankravaller har uppstått sedan påsken. Här är några exempel:

Efter påsken pausades koranbränningarna ett par veckor. Inga planerade koranbränningar = inga korankravaller.

Muslimernas heliga fastemånad ”Ramadan” avslutades den 2 maj. Ramadan pågick 2 april till 2 maj.
Under Ramadan planerade en viss Paludan* koranbränningar den 3 april (Landskrona) samt påskhelgen 14-17 april (sex städer). Vid samtliga de tillfällena uppstod våldsamma korankravaller.
Samtliga korankravaller (hittills i år) har uppstått under Ramadan.

Fler muslimer och islamister kan ha lärt sig mer om demokrati och yttrandefrihet tack vare koranbränningar och den enorma uppmärksamheten kring detta.

 Polisen nekar Paludan tillstånd för sökta platser och anvisar andra platser, om polisen anser att de ansökta platserna ligger i områden där extrema våldsverkare utgör dödsfara som polisen inte kan hantera. Dvs områden där våld övertrumfar yttrandefriheten. (Ett urval såna områden visas längre ner).

Polisen anvisar då t.ex. mer svårtillgängliga platser där åskådarna blir färre. Eller där det finns naturliga hinder som t.ex. vallgravar, eller på ödsliga industriområden. Eller till platser där det finns en lägre andel islamtroende i området (t.ex. tillåts inte platser nära moskéer). Polisen håller också mycket långa avstånd mellan demonstrationen och åskådarna, hundra meter eller mer, om det inte finns en vallgrav e.dyl. emellan.
Och det är fler poliser (helst fler än antalet åskådare). Ofta med dialogpoliser som pratar med åskådarna både före och under demonstrationen. Dagarna före demonstrationen kan polisen och frivilliga kontakta folk i området och mana till lugn. Och man kan planera andra aktiviteter som pågår samtidigt som demonstrationen, så att de stenkastande extrema våldsverkarna håller sig borta från demonstrationen.

Ytterligare orsaker kan vara att demonstratören Paludan på sina sociala medier inte förannonserar koranbränningarna lika mycket som han gjorde före och under påsken.
Samt att de stora, multipla våldsurladdningarna från stenkastare i påskas har dränerat lusten att kaosa för en tid framåt.

Röd prick ovan betyder att polisen vidtog åtgärder för att förhindra korankravaller.
Svart prick
ovan betyder att korankravaller uteblev av andra skäl.


*Det handlar om en viss Rasmus Paludans demonstrationer eller ”valmöten”, där han – med risk att bli mördad* – bränner sin koranbok och uttrycker islamkritik. Den verbala delen kan bestå av ytterst enerverande mantran av typen ”Muhammed var en våldtäktsman och mördare!” som upprepas långa stunder med megafonens repetera-funktion.

Under de våldsamma korankravallerna i de sex svenska städerna Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro, Landskrona och Malmö under påskhelgen 14-17 april 2022, så skadades flera hundra poliser och stora materiella skador orsakades av stenkastande åskådare, som utgjordes av både yngre och äldre killar, tjejer, män, kvinnor och barn.

Men de koranbränningar som Paludan har genomfört sedan påsken har som sagt inte framkallat korankravaller. Så kallad vallgravstaktik har använts på platser som polisen anvisar (efter att ha nekat de sökta platserna) exempelvis i Borås, Trollhättan och Landskrona under maj månad. Exempel:

Två bilder ovan: ”valmöte” den 27 maj 2022, vid Citadellets vallgrav, högt uppe på fästningsvallen, långt från åskådarna. Paludan hade sökt tillstånd på Koppargården/Karlslund i centrala Landskrona, men polisen ansåg att det finns många extrema våldsverkare där som utgör ett dödligt hot mot Paludan och polisen.

En av polisens motivering till vallgravar och långa avstånd är att eventuella våldsverkares stenar inte når fram. Vad som inte heller når fram (fast åt andra hållet) är det islamkritiska budskapet till målgruppen som befinner sig nån annanstans.
Inte heller skyddar vallgravar mot kulor från skjutvapen (som är vanligt förekommande nuförtiden).


Tiden efter påsken gjorde Paludan inga koranbränningar förrän den 30 april och 1 maj (dvs i slutet på Ramadan), och då endast i mindre omfattning nära moskéer, och inte som tillståndsgivna allmänna sammankomster.
Vid moskén i Uppsala den 1 maj blev Paludan och hans kolleger attackerade av några extrema våldsverkare från moskén*, men det var inte jämförbart med påskhelgens korankravaller.

Den 12 maj började Paludan bränna koran igen i tillståndsgivna demonstrationer, och han avverkade ett tiotal platser fram till den 15 maj 2022. De flesta av de sökta platserna godkändes inte av polisen, som istället anvisade andra (ofarliga) platser.

Tre bilder ovan: en av flera anledningar till frånvaron av korankravaller. Vid det tillfället tillämpade polisen en vallgravstaktik och anvisade en plats omgiven av vattendrag (Göta älv). Talarplatsen var belägen hundra meter från eventuella åskådare. Det långa avståndet fick Paludan att lite skämtsamt använda kikare för att försöka se åskådare. Och megafonen som knappt hördes bort till åskådarna riktades istället mot filmaren.
Detta var i slussområdet i Trollhättan den 12 maj 2022, efter att Paludan nekats plats i stadsdelen Kronogården, en av de många platser i Sverige där yttrandefriheten får ge vika för extrema våldsverkare, enligt polisens bedömning.


Några veckor senare, den 27 maj, var det dags igen, i Landskrona. Där sökte Paludan tillstånd för allmän sammankomst i Koppargården/Karslund, men det nekades av polisen som istället anvisade Citadellet (se ovan).

Kommande sammankomst lär vara den 29 maj i Kristianstad. Där sökte Paludan tillstånd i Gamlegården nära en moské, men det har nekats av polisen som har anvisat en annan plats.
Samt den 31 maj i Örebro, där han sökte tillstånd i Vivalla men det har nekats och han har anvisats till ett industriområde.

Exempel på områden där polisen nekar tillstånd för allmänna sammankomster som syftar till att yttra islamkritiska åsikter:

Här är ett urval områden/platser i Sverige där polisen nekat Paludan tillstånd under år 2022 (och istället anvisat andra, ”ofarliga” platser):

 • Gamlegården, nära moské, Kristianstad.
 • Koppargården/Karlslund, Landskrona.
 • Kronogården, Trollhättan.
 • Gottsunda och Sportsfeltsvägen, Uppsala.
 • Vaksala torg, Uppsala.
 • Bäckby, Västerås.
 • Norrby, Borås.
 • Vivalla, Örebro.
 • Rosengård, Malmö.
 • Hermodsdal, Malmö.
 • Seved, Malmö.
 • Holma, Malmö.
 • Kroksbäck, Malmö.
 • Bellevuegården, Malmö.
 • Nydala, Malmö.
 • Lindängen, Malmö.
 • Nära någon av moskéerna i Malmö.

Ovanstående är alltså områden som polisen bedömer som farliga. Där extrema våldsverkare har makten över polisen och deras förmåga att upprätthålla ordningen, demokratin och yttrandefriheten.

Massmedia rapporterar numera att det är ”lugnt” vid koranbränningarna. Och det är naturligtvis bra att det inte förekommer våld och stenkastning.
Man kan undra om det även anses ”lugnt” att det finns massa farliga områden i Sverige där yttrandefriheten är satt ur spel på grund av våld och dödshot. Att det finns många befolkade områden där yttrande-friheten faktiskt inte längre är FRI.Mera: (artiklar av poliser, med mera)

– ”Polisens organisation är ett haveri utan dess like” (19 maj 2022, Expressen).

– ”Expertens kritik mot polischeferna: Mörkar sina misslyckanden” (11 maj 2022, Aftonbladet).
– ”sverigesradio.se/artikel/efter-paskkravallerna-polisens-organisation-ar-ett-haveri” (11 maj, SR).

– ”Påskkravallerna: Polisledningen har gått vilse i demokratin” (26 april 2022, Svd).

– ”Fredagsintervjun: Att tala med Rasmus Paludan” (6 maj 2022, Kvartal.se)
* 34-årig islamtroende man dömd för stenkastning m.m:
– ”expressen.se/nyheter/kastade-sten-under-paskupploppen-har-bara-forsvarat-min-heliga-bok(åtalad, 13 maj 2022).
– ”sverigesradio.se/artikel/en-man-domd-for-sex-manaders-fangelse-efter-paskupploppen-i-rinkeby(dömd, 27 maj 2022).

* Islamkritiker riskerar att mördas:
– ”Oproportionerliga reaktioner, våld och mord”.

* Attackerad 1 maj, vid moské i Uppsala:
– ”Dödsarga moskémän visar var skåpet ska stå”.

Bild överst (kvinna stenas): ”The Stoning of an Adulteress” av Abu’l-Hasan Ghaffari (via Wikimedia Commons).

Extremexorcism, demokrati, evolution, och muslimsk ståuppare

Bild ovan: En samling män i muslimska / islamiska kläder bränner svenska flaggan*. De lär vara arga över Muhammedkarikatyrer ritade av Lars Vilks med flera. Männen ser triumferande ut, de verkar ovetandes att flaggbränning inte är nån stor grej i Sverige (dvs knappt nån bryr sej, och det är inte olagligt).

Bild ovan: Den extreme ’exorcisten’ Rasmus Paludan bränner en koranbok i en demonstration i protest mot islam*. Med besvärjelser och infantila mantran driver han ut alla(h) antidemokratiska andar… eller nåt åt det hållet. Sedan påsken 2022 har Paludan genomfört cirka tjugo liknande demonstrationer i olika städer i Sverige. Hans provokationer kan medföra att många muslimer och andra förstår vad demokrati och yttrandefrihet faktiskt innebär.

Bild ovan: Coldplay – Adventure Of A Lifetime. Hur apor hittade musiken under en lövhög, och sedan gjorde evolutionen resten, liksom. (Se video nedan).

Bild ovan: Shazia Mirza, muslimsk ståuppkomiker. (Video nedan).Videor:

– ”Coldplay – Adventure Of A Lifetime (Official Video)”.

– ”Shazia Mirza Hilarious Muslim Comedian”.
* Flaggbränningen ovan gjordes år 2010, troligen i Bangladesh.
* Koranbokbränningen ovan är från 12 maj 2022 vid Frölunda torg i Göteborg, Sverige.

Dödsarga moskémän visar var skåpet ska stå

Utanför en moské i Uppsala, Sverige, söndag eftermiddag 1 maj 2022.

På den allmänna parkeringsplatsen mittemot moskèn stod en man som började elda på sin medhavda koranbok.
Då rusade ett gäng personer ut ur moskén och attackerade mannen och hans vänner, som kastade sig in i bilen och stängde dörrarna.

Bild ovan: krossad framruta på mannens bil.
En av de attackerande personerna från moskén tycks försökt skada eller döda mannen genom att sparka sönder rutan.

.
I det korta videoklippet ovan visas en del av händelseförloppet. I närheten fanns polis i civil bil som kom till platsen, syns i slutet på klippet. Senare kom fler polisbilar.


Den sparkande moskémannen kan dömas för skadegörelse. Om han hade lyckats sparka hål i rutan och orsakat skador på nån av dem som satt i bilen kunde han även dömts för misshandel eller i värsta fall dråp eller mord.
Mera:
– ”presse-fotos.dk/…(1 maj 2022).

Den angripne mannen heter Rasmus Paludan. Vad de attackerande personerna heter kan inte nämnas.

Korankravallerna 2022

En vecka efter de våldsamma påskupploppen och polisens nederlag mot de stenkastande våldsverkarna, så är Magdalena Anderssons recept för den akut underdimensionerade poliskåren att… vi under de kommande åren ska jobba brottsförebyggande. Det är ett extremt ignorant recept med tanke på att långt över hundra poliser skadades i upploppen. Det var ren tur att inga poliser dödades.
Attackerande stenkastare stoppas inte med förebyggande åtgärder, det är liksom för sent då.

Vänsterregeringens och de övriga fyra vänsterpartiernas senaste år av extrem ignorans inför det ökande våldet är ett hot mot polisers liv och säkerhet. I förlängningen ett hot mot hela Sverige. Och de har satt yttrandefriheten ur spel.


Debattartikel av två poliser, Fredrik och Carl-Johan:
Polisledningen har gått vilse i demokratin” (2022-04-26, Svenska Dagbladet, artikeln är f.n. öppen för alla). Några citat (min fetstil):

”[…]
Vi kan inte annat än att vara stolta över våra kollegor. De presterade till sin yttersta förmåga.
Annat är det ställt med beslutsamheten hos polis­ledningen och vissa politiker, när det gäller de grundlags­skyddade friheter vi som poliser är satta att skydda.
[…]
Det som nu sker är väldigt oroande och bör tas på största allvar. Dagarna efter att samhället och demonstrations­rätten angreps svarar Polis­myndigheten med att begränsa demonstrations­rätten med hänvisning till ordnings­störningar. Det finns möjligheter till detta i ordnings­lagen, men praxis och rådande ordning har gjort gällande att detta inte gäller den som väljer att bedriva opinion inom ramen för lagstiftningen. Något annat är i realiteten absurt.
Polismyndigheten öppnar med detta beslut upp för den starkes rätt. Våld och hot som metod fungerar alltså. I vår värld är Polis­myndigheten och medborgarnas frihet den starke. Ingen annan. För hur hade det sett ut om Magdalena Andersson fått flytta sitt förstamajtal till en rastplats längs E4:an på grund av att hennes ideologiska menings­motståndare attackerar polis och samhälle? Otänkbart för de flesta.
[…]
För vilket samhälle är det vi vill ha och försvara?
[…]
Svaret är självklart men uppenbart inte för dem som för tillfället håller den demokratiska kompassen upp och ner i en desperation att bibehålla ett bedrägligt lugn, något som är dömt att misslyckas.
Mera:
– ”Oproportionerliga reaktioner, våld och mord”.
– ”Dödshot från islam och 5 andra skäl att neka koranbränning”.
– ”Blödande poliser och en undermålig regering”.


Poliserna på bilden överst är inte från korankravallerna påsken 2022.

Potentiellt dödlig hantering av bilder och böcker, med mera

Bild ovan: storbildsprojektion på Stockholms stadshus. Med en projektor kan bilder projiceras utomhus på stora ytor, som husväggar, fasader, byggnader, arkitektoniska element, och t.o.m. på tät vegetation.

Om det projicerade ansiktet är profeten Muhammed går inte att avgöra eftersom ingen vet hur han såg ut.
Men om Du PÅSTÅR att bilden föreställer profeten Muhammed – eller om du bränner en bok som du påstår är Koranen – så riskerar du att bli stenad, knivad, skjuten, sprängd eller på annat sätt mördad.
Förslag: förbjud mord och mordförsök! …Hoppsan, det är ju redan förbjudet. Men förbjud då även allt som kan göra islamanhängare arga, föreslår dårpippiföreningen.

Ovanstående är enklare stillbildsprojicering. En mer avancerad variant är projektionsmappning, som projicerar animerade bilder eller videor på byggnader eller mindre objekt. Några exempelvideor:
– ”Top11 3D Projection Mapping Artworks” (2019).
– ”Reel – Video Mapping” (2020).
– ”Projection Mapping Compilation” (2016).

Oproportionerliga reaktioner, våld och mord

Bild ovan: islam-anhängaren, som har ritat en djävulsk ”JUDE” med kluven tunga, huggtänder och blod på händerna,
säger argt till mannen som har ritat en glad gubbe med texten ”MUHAMMED”:
– Har du en aning om hur kränkande din teckning är?

Islamisk media publicerar gärna satir och karikatyrteckningar som riktar sig mot exempelvis judendomen, kristendomen och 11-september-attackerna. Men man rasar mot t.ex. Muhammedteckningar.
Läget kan illustreras med ovanstående satirteckning (som funnits på webben många år, upphovsperson okänd).


En viss Rasmus Paludan som bränner boken Koranen gör liknande som andra har gjort med satir och karikatyrteckningar. Exempelvis Lars Vilks*, danska Jyllands-Posten*, franska tidskriften Charlie Hebdo*, och den nederländska islamkritikern Theo van Gogh*.
Gemensamt för deras engagemang i islamkritiska frågor är att det har resulterat i fullständigt oproportionerliga reaktioner från muslimer, med våldsdåd och i flera fall mord.

Värst drabbades Charlie Hebdo som år 2015 utsattes för en terrorattack där tolv personer mördades, varav två poliser, samt elva skadades.
Dagarna efter den attacken mördades ytterligare fem personer, varav en poliskvinna, samt en skadades svårt, av en bekant till gärningsmännen vid Charlie Hebdo.

Theo van Gogh mördades år 2004.

Lars Vilks teckning föreställande Muhammed som rondellhund, resulterade i upplopp, ett attentat där en person mördades och två poliser skadades, dödshot, flera mordförsök, samt två bombdåd i Stockholm. Jyllands-Postens Muhammedteckningar ledde till upplopp och dödshot. Liksom Paludans koranbränning. Våldet i upploppen riktades även mot polisen, som försvarade yttrandefriheten.


* Mera:
– ”Attentatet mot Charlie Hebdo” (svenska).
– ”Charlie Hebdo shooting” (english).

– ”Lars Vilks / Hot och attacker” (svenska).
– ”Lars Vilks / Muhammad drawings” (english).

– ”Muhammedbilderna i Jyllands-Posten” (svenska).
– ”Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy” (english).

– ”Theo van Gogh” (svenska).
– ”Theo van Gogh” (english).


”I slutet av september år 2020 attackerades flera personer av en man beväpnad med köttyxa utanför Charlie Hebdos tidigare lokaler i huvudstaden. Två journalister skadades vid angreppet. Angriparen som enligt åklagaren drevs av extremistiska motiv, trodde att satirtidskriften fortfarande hade sin redaktion på platsen och ska ha planerat att tända eld på den.” (16 okt 2020, Aftonbladet).


Mera:
– ”Lärare visade Muhammedbilder – knivmördades”. År 2020.
Historieläraren Samuel Paty knivmördades och halshöggs i en Parisförort, efter att ha visat karikatyrbilder av profeten Muhammed under en lektion.
– ”Mordet på Samuel Paty”.

– ”Salman Rushdie / Kontroversen kring Satansverserna”.
– ”Salman Rushdie / The Satanic Verses and the fatwā”.
– ”Salman Rushdie / The Satanic Verses controversy”.

– ”Attentatet i Köpenhamn 2015” (svenska).
– ”2015 Copenhagen shootings” (english).
En person dödades och tre poliser skadades.

– ”Bombdåden i Stockholm 2010” (svenska).
– ”2010 Stockholm bombings” (english).
Före explosionerna i Stockholm skickades epost med ljudfiler på arabiska och svenska där Lars Vilks Muhammedbilder och svenska folkets tystnad uppges som orsak till bombningarna.
Kom ihåg att våldsbejakande islamister som begår våldsbrott bara utgör en liten andel, de flesta muslimer är hederliga medborgare som inte begår brott.

Dödshot från islam och 5 andra skäl att neka koranbränning*

Idag (21 april 2022) släppte NCT* (Nationellt centrum för terrorhotbedömning) sin ”Helårsbedömning för 2022” där de berättar vad de anser är största terrorhoten mot Sverige:

”Terrorattentatshotet mot Sverige under 2022 kommer främst från aktörer som motiveras av en våldsbejakande högerextremistisk eller en våldsbejakande islamistisk ideologi.”

Enligt NCT är alltså de två största terrorattentathoten mot Sverige:

 • Våldsamma högerextremister.
 • Våldsamma islamister (våldsbejakande muslimer som är politiskt engagerade).

Här kan man inte undgå den socialdemokratiska gängledaren och statsministern Magdalena Andersson som bara pratar om högerextremister och blundar för islamister. På sin Facebook skrev hon (20 april 2022): ”Både högerextremister och de kriminella gängen vill skapa oro och splittring i Sverige.” Hon nämner inte islamister.

Självklart kan det funnits våldsbejakande muslimer eller islamister i påskhelgens upplopp, med religiösa/politiska motiv, bland dom som försökte skada och döda poliser med stenar och brandbomber. Det är t.o.m. sannolikt att det var så eftersom upploppen triggades av en bränd koranbok.

På tal om koranbränning så skriver NCT att terrorhotet kan öka av händelser som upplevs som kränkande för muslimer och islam:

”I fall där Sverige förknippas med händelser som kan upplevas som kränkande mot muslimer eller islam ökar troligen hotet för ett inspirationsdrivet terrorattentat.”

Även förra året (2021) pekade NCT på faran med händelser som kan upplevas som kränkande för muslimer. Ur NCT:s bedömning för år 2021:

”Om fler upplevda kränkningar av islam utförs i Sverige och västvärlden under 2021 kommer det troligen att ha en förstärkande negativ påverkan på terrorhotet mot Sverige.”

”Sverige har under 2020 pekats ut i internationell våldsbejakande islamistisk propaganda som ett land där kränkningar av islam tillåts. Det bidrar till att Sverige och svenska intressen utomlands betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat av våldsbejakande islamister även under 2021.”

I år (2022) är alltså inte första gången som Sverige anklagas för att tillåta kränkningar av islam.

NCT anser att ”händelser som kan upplevas som kränkande mot muslimer eller islam” ökar risken för terrorattentat i Sverige. Det kan vara ett argument för att inte tillåta fler demonstrationer med koranbränningar* (om det inkommer fler ansökningar om såna demonstrationer).

Sex skäl att neka tillstånd* för demonstration med koranbränning (det påstås inte att det är bra skäl)

 1. Terrorattentathotet från islamistiska extremister kan öka.
  Med andra ord: hot om våld övertrumfar yttrandefriheten.
 2. Förhindra att polisens resursbrister blottläggs IGEN.
 3. Förhindra att S + Mp,C,L,V:s stora misslyckande blottläggs IGEN.
 4. Det är INHUMANT att kritisera en religion som är så självsvag att den inte tål kritik. En religion där anhängarna blir blodtörstigt loco av några enstaka brända böcker eller några teckningar föreställande profeten Muhammed.
 5. Skaffa skäl genom att: åtala och döm Paludan för hets mot folkgrupp. Eller låt HD fastställa att koranbränning rent allmänt ska betraktas som hets mot folkgrupp (glöm då inte att även förbjuda bildvisning, se punkt 6 nedan).
 6. Skaffa skäl genom att: ändra yttrandefrihetsgrundlagen så att koranbränning förbjuds. Passa då på att samtidigt förbjuda visning av bilder, karikatyrer, rondellhundar m.m. som påstås föreställa den islamiska profeten Muhammed. (Så att inte en ny Lars Vilks eller Kurt Westergaard dyker upp och söker tillstånd för bildvisning).

Ett problem med skäl 1 är att då utpekas (vissa) muslimer som ett hot mot Sverige. Det skulle säkert upplevas som obehagligt och inte politiskt korrekt.
Skäl 2 har fördelen att svenska folket slipper påminnas om att polisen inte klarar sitt uppdrag att upprätthålla ordningen.
Skäl 3 har fördelen i detta valår att svenska folket slipper påminnas om att de fem vänsterpartierna under de senaste åren har misslyckats med att tilldela polisen tillräckliga resurser.
Skäl 5 och 6 (som kräver visst förarbete) har fördelen att det blir lätt för polisen att neka demonstrationer, men nackdelen att svensk yttrandefrihet inte längre är värd namnet.
Samtliga skäl 1-6 medför att yttrandefriheten sätts ur spel.


Ett alternativ kan vara att neka tillstånd för den sökta platsen och istället anvisa EN ANNAN PLATS. Som man gjorde i Göteborg tidigare i år (februari 2022).
Det platsbytet anses av Göteborgspolisen vara orsaken till att det inte blev våldsamma upplopp den gången.
Även detta alternativ inkräktar på yttrandefriheten.

Ett helt annat, mer förebyggande alternativ är att alla islams anhängare, muslimer och islamister, sprider ickevåld-budskap bland islams anhängare. Så att lättkränktheten och våldsbenägenheten ersätts med sund självdistans och glimten i ögat.Mera ur NCT:s bedömning för 2022, angående terrorhotet från våldsbejakande islamister:

”Sannolikt är den våldsbejakande islamistiska miljön störst i antal i Sverige.”

”Av de miljöer som utgör ett terrorhot mot Sverige har den våldsbejakande islamistiska miljön sannolikt störst förmåga att finansiera våldsbejakande extremism och terrorism. Insamling och överföring av finansiella medel sker genom en blandning av legala och illegala metoder, tillika avancerade ekonomiska upplägg, som syftar till att direkt eller indirekt stödja misstänkt finansiering av terrororganisationer i utlandet och våldsbejakande extremism i Sverige.”

I NCT:s bedömning för förra året (2021, publicerad i mars 2021) bedömdes det största terrorhotet komma från den våldsbejakande islamistiska miljön. (I motsats till bedömningen för 2022 där NCT anser det största hotet komma från våldsbejakande högerextremister följt av våldsbejakande islamister).

Några citat från NCT:s bedömning för år 2021:

”Den våldsbejakande islamistiska miljön är sannolikt den största extremistmiljön i Sverige följt av den våldsbejakande högerextremistiska miljön. Det är möjligt att dessa miljöer kan komma att växa under 2021.”

”I september 2020 återpublicerades Mohammed-karikatyrerna av den franska satirtidningen Charlie Hebdo, vilket medförde att karikatyrkonflikten blossade upp på nytt. Om fler upplevda kränkningar av islam utförs i Sverige och västvärlden under 2021 kommer det troligen att ha en förstärkande negativ påverkan på terrorhotet mot Sverige.

”Den våldsbejakande islamistiska miljön är den extremistmiljö i Sverige som troligen har störst förmåga att generera pengar i Sverige, både legalt och illegalt, som sedan stödjer deras verksamhet i landet. Det handlar bland annat om aktörer och islamistiska organisationer med kopplingar till den våldsbejakande islamistiska miljön som mottar offentliga medel från svenska myndigheter.
Det är tveksamt om det finansiella stödet bidrar direkt till att stärka avsikt och förmåga att genomföra terroristbrott. Däremot möjliggör troligen det finansiella stödet indirekt att individer kan bibehålla sitt ideologiska engagemang och fortsätta att sprida sin ideologi. Långsiktigt kan det troligen fungera som en bidragande faktor till radikalisering och i nästa steg tillväxt i miljön.
Den våldsbejakande islamistiska miljön är sannolikt den extremistmiljö i Sverige som mottar mest ekonomiskt stöd från utlandet.”Mera:
– ”Blödande poliser och en undermålig regering”.
* ”neka koranbränning” i rubriken ovan syftar på att polisen har möjlighet att neka tillstånd för en allmän sammankomst (en demonstration eller manifestation).

* Tillståndet från polisen gäller demonstrationen / manifestationen (den allmänna sammankomsten). För att bränna en bok behövs inget tillstånd. Men när polisen ger tillstånd till en sådan sammankomst och sedan även försvarar brännaren mot attacker, så uppfattas det av en del som att polisen ger tillstånd till bränningen.

* Några länkar till Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT):
– ”sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2022-04-21-bedomning-av-terrorhotet-for-2022.html

– ”sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrum-for-terrorhotbedomning.html

Blödande poliser och en undermålig regering

Bild ovan: skadad och blodig polishjälm från upploppen påsken 2022, samt en ordinär tvåkilos gatsten (montage).

Sten som kastas mot människor kan jämställas med mordförsök. De personer som kastar gatsten mot folk och fordon bör få långa fängelsestraff och i tillämpliga fall utvisas ur landet. Lagstiftarna kan inspireras av t.ex. Israel där stenkastning kan leda till 20 års fängelse.

Nuvarande vänsterregeringen med socialdemokrater med stöd av Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet har trots de senaste årens omfattande våld och skjutningar inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Samtliga de fem vänsterpartiernas ledare (eller gängledare) och deras följare är bland de främsta orsakerna till de senaste årens eskalerande grova våld och underdimensioneringen av polisväsendet.

Polisförbundet (15 april 2022):
”Polisbrist i hela Sverige”.
Polisförbundet om upploppen (16 april 2022):
”Det är ett misslyckande för samhället”.

Misslyckandet framgår med övertydlighet i de våldsamma upploppen med stenkastare och bilbrännare som förekom i flera svenska städer under påsken, den 14 till 17 april 2022. Under de första dagarnas upplopp tvingades polisen retirera (bokstavligen springa och gömma sig), och låta ligisterna kaosa och härja fritt med de övergivna polisbilarna, begå skadegörelse, sätta eld på bilar, bussar och byggnader, kasta gatsten på utryckningsfordon som försökte släcka bränderna.

Bild ovan: stadsbuss i brand vid upploppen påsken 2022. Samtliga passagerare hann ut, ingen blev innebränd men de chockades.

Upploppen startade som bekant då den dansk-svenska* politikern Rasmus Paludan (eller ”den högerextrema dåren” som vänsterpolitikern Morgan Johansson och diverse vänstermedia uttrycker det) med polisens tillstånd skulle demonstrera mot idéerna i religionen islam och muslimernas heliga skrift Koranen, bland annat genom att bränna en sådan bok.
En del muslimer anser att personer som visar vissa bilder eller som bränner en viss bok skall straffas med döden.

Idag trodde polischefen att det var gängkriminella som begick dessa upplopp och att det var ”polisen som var målet”, att de endast var ute efter att skada polisen.
Men det är ju självklart att polisen var målet:
DET VAR POLISEN SOM GAV TILLSTÅND* till Rasmus Paludan att demonstrera för att bränna boken koranen. Och det var polisen som försökte försvara Rasmus mot stenkastarna (allt enligt den svenska grundlagen eller yttrandefrihetsgrundlagen).
Så oavsett vilka som kastade stenar så var polisen målet.

Och även om en del av ligisterna var utifrån kommande – från andra delar av Sverige eller från utlandet – så kan koranbränningen ändå vara orsaken till deras våldsamma engagemang i upploppen. Bränner nån en koran i Svedala så kan det vara skäl nog att flyga dit och uppfylla koranens bud så som fanatiker tolkar den.

Tyvärr pekar en hel del  på att det var muslimer – både män och kvinnor – som kaosade i upploppen (se bild- och textmaterial nedan). Fast det utesluter inte att där även fanns gängkriminella.


Liknande upplopp inträffade för ett par år sedan. Koranbränningen den 28 augusti år 2020 i Rosengård, Malmö, ledde också till våldsamma upplopp (28-29 augusti), med stenkastning och andra angrepp mot poliser.
Men den gången hade polisen INTE givit tillstånd för demonstration på den platsen, koranbränningen genomfördes där ändå av andra personer (inte Rasmus Paludan).

Poliser sa då att det var ”det absolut allvarligaste som de har upplevt, och då har ändå en del av dem tjänstgjort i Afghanistan”.
Vid de upploppen skadades flera poliser, ett 20-tal polisbilar samt andra skador för flera miljoner kronor.

Efter upploppen i Rosengård år 2020 dömdes nio personer, varav två till fängelse:
– en kvinna i 60-årsåldern (ett års fängelse, för anstiftan till våldsamt upplopp),
– en man i 20-årsåldern (6 månader fängelse, för anstiftan till våldsamt upplopp),
– en 30-årig man (skyddstillsyn),
– sex killar i åldern 16-17 år (ungdomsvård eller ungdomstjänst).

Den dömda 60-åriga kvinnan sa i en intervju år 2021 att hon ”var arg på polisen”.
Kvinnan sa att hon var arg på polisen för att de inte hade förhindrat koranbränningen.


I de nu aktuella upploppen, påsken år 2022, deltog också kvinnor och män i 40-60-årsåldern, se poliserna Jonas och Idas berättelser (längre ner på sidan).

De som följde upploppen de senaste dagarna vet hur det såg ut på platserna där upploppen pågick. Här är ett litet urval bilder på några av stenkastarna och bilbrännarna:

Bilder ovan, från upploppen i Örebro. Filmaren ropade bland annat:
”Rasmus din horunge, är det här du vill va!”,
”Allah knullar snutarnas mamma alltså!”
”Allah vilket flyt mannen!”
”Här våra kvinnor är krigare!”

Bilder ovan: där var det knappast gängkriminella som plockade stenar för att kasta på polisen (om de inte bytt klädkod till fotsid dräkt och karakteristisk huvudbonad).


Även kvinnor, deras barn samt äldre män deltog i upploppen. En av poliserna som var på plats heter Jonas och har jobbat som polis i 16 år. Några citat från Jonas berättelse om upploppen påsken 2022 (min fetstil):

”Jag har snart jobbat som polis i 16 år och händelsen i fredags slår utan tvekan allt jag varit med om i alla dåliga avseenden. Jobbade under fredagen, 21.5 timme, 08-05.30…. Först i Rinkeby sen vidare till Örebro.”

”…övergår ganska snabbt till våldsamheter, stenkastningar, där ca 100-150 personer går till angrepp mot Polisen. Stenkastningar, där man kastar stora gatustenar mot Polis. Det sjuka i det här är att till och med kvinnor, i 40-60 årsåldern kastar sten mot oss, deras egna barn gör likadant.. Hur i helvete ska man hantera en sån situation? Slå en batong mot en 12åring?
Mängder med stora stenar och andra bråten kastas mot oss.”

”Det vi möts av där går inte att beskriva. Total kaos och total katastrof. Flera hundra personer som går till angrepp mot Polis. Flertalet skadade kollegor med benbrott, käkfraktur, jag blev själv träffad av säkert 10-20 stenar på ryggen, armarna, benen och på huvudet. Som tur är slutade det med enbart smärta på flera ställen då skyddsutrustningen och hjälmen tog den värsta smällen.
Det vi möts av i Örebro är personer som får gatustenar körda till sig i bilar. Stenar och föremål i mängder. Stenar som hackas upp och slås sönder, så de blir vassa. Alltså föremål som kan ge livshotande skador. Helt sjukt. Med andra ord pratar vi om försök till mord. Träffar dessa stenar Polis/ oss, kan det bli just livshotande skador.”

”Vid ett tillfälle sitter jag i polisbussen… Längst fram vid platsen vi försökt spärra av med fordonen. Vi blir angripna av flera hundra personer med stenar, järnspett, bråten med mera. Det haglar stenar och föremål mot bussen och tillslut lyckas någon slå upp dörren till bussen. Jag sitter ensam i bussen och får göra allt för att freda mig. Samtliga kollegor har- med fara för sitt liv- tagit skydd bakom bussarna…
Jag kan inte köra framåt för att det ligger bråten och staket framför bussen, jag kan heller inte backa då kollegorna står bakom bussen.”

”Det slutar med ett tiotal skadade kollegor där flera är allvarligt skadade, fyra polisbussar bränns upp- allt för att polisen försökt skydda demokratin i Sverige…”

”Våra politiker måste vakna. Beter man sig så här måste det bli en konsekvens. Det är nog nu.
Det måste till fler poliser som kan upprätthålla svensk lag. Folk kan inte bete sig hur som helst – där avsaknad av polis gör att de inte blir gripna och lagförda.
Hårdare straff måste tillämpas, där en person som begår såna här brott och handlingar också får en konsekvens. En kraftig markering.
En annan stor fråga, var finns föräldrarna till de ungdomar som beter sig så här? Börja ta ert ansvar.”

Hela Jonas inlägg finns här (kräver inloggning). Skärmbild av hela inlägget (han skriver att det är ok att dela inlägget):

Polisen Ida* som också hade närkontakt med upploppen påsken 2022 berättar bland annat följande:

”Alla möjliga personer kastade stenar, det var väldigt mycket ungdomar. Och det var en hel del kvinnor med sina barn, både kvinnorna och barnen kastade. Och det var äldre män, i 60-70-årsåldern.
Vi hade en man som kom springandes och som blödde ganska kraftigt från bakhuvudet, som vi hjälpte och plåstrade om, men sen visade det sig att han hade varit en av dem som sprungit längst fram i ledet och kastat.

Det var chockande att det var kvinnor och barn och äldre människor, ungdomar var lite mer förväntat.”

Ida berättar också att det var när koranboken började brinna som upploppet tog fart:

”Den stora triggern var när han började bränna boken”.


En annan polis beskriver en händelse vid upploppet i Linköping påsken 2022:

”Jag ser en kollega träffas i huvudet. Hon faller till marken… Vi har inte en chans. Jag ser en av personerna jag pratade med 20 minuter tidigare. Han tar upp en sten stor som en knytnäve. Han springer mot mig. På tre meters avstånd tittar han mig i ögonen och siktar på mitt huvud. Han vill döda mig. Jag lyckas flytta huvudet så att stenen tar i sidan av min hjälm. Jag överlevde.”

Garip befann sig också i upploppet, han berättar:

”- Vi var några stycken som försökte förklara för folket att det inte är polisens fel, och att kasta sten på polis är totalt fel.
Upplever du att det är koranbränningen som upprör eller finns det andra skäl till upploppet?
Det är framför allt koranbränningen, men jag tror också att det finns folk som är frustrerade pga trångboddheten, arbetslösheten osv. Och så fanns det säkert en o annan kriminell som passade på.”För den som tycker att polisen inte skall ge tillstånd till demonstrationer där man ska bränna en bok (med titeln Koranen), eller om du undrar varför polisen ger tillstånd i såna fall, kolla in följande video med Stefan Holgersson, polis och universitetslektor vid Linköpings universitet:
youtube.com/watch?v=mutrjhrQ2cI” (17 april 2022, Expressen).
Han säger bland annat:

”Polisen har följt det som står i grundlagen om yttrandefrihet.
Sedan har vi ordningslagen också, men så länge den som demonstrerar inte begår lagbrott så kan inte ordningslagen tillämpas på den som demonstrerar och följer lagen.

Och här har en del gjort en TANKEVURPA när de vill förbjuda demonstrationen därför att det kan finnas ANDRA som begår våldsbrott/upplopp därför att de blir upprörda av demonstrationen.

Då kan ju någon förstöra för nån som är skötsam, genom att begå lagbrott/upplopp på den skötsammes demonstrationer.
T.ex. då skulle nån kunna förstöra för Socialdemokraterna på första maj genom att upprepade gånger starta våldsamheter och upplopp på grund av deras första-maj-demonstrationer. Och på så sätt förbjuda Socialdemokraternas demonstrationer. Så det är en tankevurpa där.”

På frågan varför man inte ändrar grundlagen, säger Stefan Holgersson att det blir ett sluttande plan:

”Vem ska bestämma vilka åsikter och handlingar som får framföras och var? Plötsligt är det t.ex. nån som vill demonstrera mot miljön och som faller i den kategorin, att det här orsakar så mycket upprördhet så att de inte heller ska få tillåtelse att demonstrera.

Jag föreläste för några kineser, och de frågade: varför tillåter ni demonstrationer? Ja varför gör vi det? Därför att vi har demokrati.”
* Rasmus Paludan har varit svensk medborgare sedan 1989, då hans svenske far gifte sig med hans danska mor.

* Tillståndet från polisen gäller demonstrationen / manifestationen (den allmänna sammankomsten). För att bränna en bok behövs inget tillstånd. Men när polisen ger tillstånd till en sådan sammankomst och sedan även försvarar brännaren mot attacker, så uppfattas det av en del som att polisen ger tillstånd till bränningen.

* Polisen Idas berättelse finns vid 22:45 minuter in i reportaget:
sverigesradio.se/avsnitt/paskupploppen (”Påskupplopp”, SR, 20 april 2022).

* Garips berättelse finns här:
sverigesradio.se/artikel/garip-var-med… (”Garip var med och stoppade upploppet i Rinkeby”, 19 april 2022).