Amela Kalac död, vad hände?

Nio månader innan 24-åriga Amela Kalac försvann och sedan hittades död, intervjuades hon angående att familjen återigen fått avslag på sin ansökan att stanna i Sverige. Amela sa bland annat:

”Jag tror inte jag orkar mer”
”Jag är väldigt trött”
”Jag klarar inte av mer”
”Jag kämpar för livet här, jag behöver verkligen bli hörd”

Detta var i maj 2021. Familjen Kalac hade sedan år 2014 fått avslag på sina asylansökningar. De hade bl.a. vistats här illegalt de senaste fyra åren, så de kunde inte heller anses etablerade i Sverige. Och sista instansen – Migrationsöverdomstolen – hade nyligen meddelat att de inte beviljade prövningstillstånd.

På intervjuarens fråga om det fanns nåt verkställighetshinder eller nya omständigheter som kunde häva avslaget, svarade Amela att de redan har lämnat in allt som finns till Migrationsverket:

”Det finns inga nya omständigheter. De vet redan allt.”


Den 14 februari 2022 rapporterades Amela försvunnen och den 5 mars hittades hon död i ån Nossan, i Grästorp där hon bodde med sin mamma och sina tre yngre syskon.

Tio dar senare frigavs den man som varit häktad. Polisen har med bl.a. film från övervakningskameror kartlagt mannens rörelser kvällen då Amela försvann, och åklagare/polis bedömer det som uteslutet att han begått någon brottsling handling.

Enligt polisen ligger det troligen inget brott bakom Amela Kalacs död. Men eftersom det ännu inte går att helt utesluta brott, låter man förundersökningen fortfarande vara öppen tills det finns ett färdigt obduktionsutlåtande.


Bakgrund, år 2014:

Familjen Kalac från Serbien bestod av mamma, pappa och fyra barn. Av de tre döttrarna var Amela äldst, 14 år, och sonen 7 år var yngst.

Familjen sökte asyl i Sverige år 2014. Skälet uppges varit att familjen var ”förföljda”, ”utsatts för våld och hot”, var ”på flykt undan trakasserier”, i sitt hemland Serbien.
Några närmare uppgifter om orsaken, hur och vem som förföljde familjen, har inte framkommit offentligt.

En tid senare avslogs familjens asylansökan. Migrationsverkets utredning visade att de inte hade tillräckliga skäl för att få asyl i Sverige.

Kort därefter avled pappan i lungcancer (år 2014).
Pappans cancersjukdom kan varit den egentliga anledningen till att familjen sökte sig till Sverige, eftersom Serbien har den högsta* cancerdödligheten i Europa. Föräldrarna hoppades kanske att pappan skulle ha större chans att överleva i ett annat land än Serbien. De visste att sjukdom inte räcker som skäl för att få uppehållstillstånd, och därför uppgav de ett annat skäl. Som dock efter Migrationsverkets utredning visade sig inte hålla.

Därefter bedömde läkare att mamman var psykiskt sjuk och att hon inte kunde ta hand om barnen.
Det framgår inte i media om mamman blev psykiskt sjuk efter asylavslaget, eller efter makens död, eller om hon var psykiskt sjuk redan innan de kom till Sverige.

Mamman placerades på en psykiatrisk avdelning, och barnen i familjehem. De fick tillfälliga id-kort av Migrationsverket. Barnen fick gå i svensk skola.

Troligen fick mamman och barnen tillfälligt uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”, dvs pappans död, mammans psykiska hälsotillstånd och att de fyra barnen var omyndiga.

År 2017:

Det tillfälliga uppehållstillståndet upphörde år 2017, dvs efter tre år (som brukligt).
Familjens vistades nu illegalt i Sverige.
När polisen kom hem till familjen verkställde de inte utvisningen pga den psykiskt sjuka mamman.

År 2018 till 2021:

År 2018 blev Amela myndig, fyllde 18 år, och hon flyttade till egen lägenhet tillsammans med mamman och de tre syskonen. Mamman uppges varit ”svårt självmordsbenägen”.

Vid flera tillfällen kom polisen hem till familjen för att verkställa utvisningen, men det avbröts pga den psykiskt sjuka mamman.
Nån gång under denna period lämnade familjen in en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Februari 2021:

Migrationsdomstolen beslutade återigen om utvisning av hela familjen, dvs samma beslut som tidigare år.
Familjen hade nu vistats illegalt i Sverige i fyra år, sedan 2017.
Familjen begärde omprövning.

Maj 2021:

Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.
Uttalande från Migrationsverket: ”Lagen säger att det måste röra sig om väldigt speciella omständigheter för att man ska räknas som etablerad i Sverige.
Här har vi tittat på alla omständigheter, och under fyra av åren har man saknat uppehållstillstånd”.

I maj 2021 sa Amela Kalac i en intervju att hon inte orkar mer, att hon är väldigt trött, att hon kämpar för livet.
Och att hon inte såg några nya omständigheter som kunde åberopas för att ändra Migrationsverkets beslut.


Februari 2022:

I februari 2022 hade Amela, hennes tre yngre syskon och mamman vistats illegalt i Sverige i fem år (sedan 2017).
Polisen hade flera gånger försökt verkställa utvisningen, men avbrutit på grund av mammans psykiska tillstånd.

För nio månader sen hade sista instansen sagt nej till uppehållstillstånd. Det fanns inga möjligheter att överpröva Migrationsverkets beslut, Migrationsöverdomstolen hade nekat prövningstillstånd.
Det fanns inga verkställighetshinder eller inga nya omständigheter som kunde åberopas för att ändra Migrationsverkets avslag.

Om inte…

När familjen år 2014 lämnade Serbien och sökte asyl i Sverige, så fick de avslag och skulle utvisas.
Men pappans död, och mammans psykiska tillstånd, medförde att de fick stanna.
Är DET vad som krävs nu? Att nån dör? …var det så Amela tänkte när hon försvann?
Bilden överst är Amela Kalac, i maj 2021.

* Serbien har högst dödlighet i cancer i Europa:
– ”cancercommun.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40880-018-0282-3
”Cancer mortality in Serbia, 1991–2015”
”After two decades of increase, cancer mortality rates are finally declining in Serbia. Despite this, these rates place Serbia among the countries with the highest cancer mortality in the world.”
– ”borgenproject.org/5-facts-about-cancer-in-serbia/(2018).
”Serbia still has the highest cancer mortality rate in Europe and the fourth highest rate in the world.”