Åren med koranbränningar i protest mot islam

Religionen islam styr auktoritära, odemokratiska regimer som förföljer, fängslar och avrättar kvinnor, homosexuella och andra som bryter mot islams lagar.
Exempelvis homosexuella handlingar är förbjudna inom islam och bestraffas hårt.
Protestyttringar mot islam, t.ex. att elda sin egen koranbok, ”koranbränning”, kan ge dödsstraff i ett land styrt av islam.

I Sverige lär uppåt tio procent av befolkningen identifiera sig som muslimer, dvs uppåt en miljon av Sveriges tio miljoner invånare bekänner sig till islam. Alla är troligen inte bokstavstroende, man vet inte hur många av dem som anser att bögar och koranbrännare ska avrättas eller att det åtminstone borde vara förbjudet med homosexualitet och ”koranbränning”.

Sedan några år tillbaka förekommer ibland protestyttringar mot islam, av personer som anser att Sverige håller på att islamiseras. Det är inte olagligt i Sverige att offentligt bränna eller på annat sätt förstöra sin koranbok i islamkritiska manifestationer. Så länge det inte riktas specifikt mot muslimer så att det kan betraktas som hets mot folkgrupp. (Att kritisera en religion är inte detsamma som att kritisera dess följare, ungefär som att kritisera ett bilmärke inte är att kritisera folk som kör bilar av det märket).

Efter ett par år med ett fåtal koranbränningar genomfördes en serie koranbränningar med kulmen i april 2022, mitt i muslimernas heliga fastemånad Ramadan (som det året pågick från den 2 april till den 1 maj).
I flera svenska städer uppstod då omfattande kravaller med stenkastning och skadegörelse (med bland annat mängder av skadade poliser, utbrunna polisbilar och andra fordon), som reaktion mot eldningen av koranboken.

I några städer där koranbränning hade planerats och utannonserats (plats och klockslag hade meddelats tidigare i media) uppstod kravaller innan koranbrännaren ens var på plats (och som därmed ställde in de koraneldningarna). Där uppstod alltså korankravaller utan att någon bok eldades, vilket en del debattörer sedan använde som felaktigt argument för att kravallerna inte hade koppling till koranen och islam.

Stenkastarna var både yngre män och kvinnor men även barn och äldre personer.
Omkring trehundra poliser och några civila lär skadats i de korankravallerna. (Eller ”påskupploppen” som de också kallas eftersom de skedde under påskhelgen. Det var visserligen även mitt i Ramadan, så kravallerna skulle kunna benämnas Ramadankravallerna. Men det som bäst beskriver de händelserna är ”korankravallerna” eftersom det var eldandet av koranbok som var grundorsaken till stenkastningen och kravallerna, det framkom tydligt bland annat i de efterföljande rättsprocesserna).

Efter de våldsamma kravallerna i de svenska städerna i april 2022 började rättsväsendet identifiera och lagföra stenkastarna och våldsverkarna.
Uppåt ett hundratal personer har dömts för brott, som våldsamt upplopp, (försök till) våld mot tjänsteman och grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Flera dömdes till fängelse.

De rättsliga konsekvenserna för de islamtroende stenkastarna och våldsverkarna har medfört att vid senare koranbränningar och andra protester mot islam så har det inte uppstått kravaller liknande april 2022.
Koranbränningarna, och den stora uppmärksamheten kravallerna fick i media, och de efterföljande rättsprocesserna mot stenkastarna, har handgripligen lärt muslimer och andra islamtroende hur yttrandefrihet fungerar i en demokrati, i motsats till de islamiserade länder varifrån de själva kommer. Som en fantastiskt pedagogisk insats, värd något slags pris.


Här följer en lista…

…på några protestaktioner mot islam (genom eldning eller annan förstörelse av en koranbok) i Sverige de senaste åren (några från Danmark visas också). Aktionerna var lagliga, och de olika arrangörerna hade (oftast) demonstrationstillstånd av polisen.

2024:

Den 3 maj 2024: en man och en kvinna (okänt vilka) eldade en koranbok, på Gustav Adolfs torg, Stockholm, dagen innan festligheterna inför Eurovision Song Contest.

Den 26 april 2024: prästen Jade Sandberg, ”korskvinnan” eldade en koranbok, Skärholmen, Stockholm.

Den 12 mars 2024: prästen Jade Sandberg, tillsammans med Salwan Momika (från Irak), eldade en koranbok i centrala Stockholm.

2023:

Under juni till oktober 2023 arrangerade Salwan Momika och Salwan Najem islamkritiska manifestationer vid ett tiotal tillfällen, med eldande av koranbok, i Stockholm och Malmö. Bland annat utanför Irans ambassad i Stockholm, de attackerades då av en person med brandsläckare. Vid en manifestation på Värnhemstorget i Malmö i september fick eldandet avbrytas när åskådare försökte storma och tränga igenom polisens avspärrningar. Vid en annan manifestation spelade arrangörerna koranfotboll (med en koranbok), i Malmö. Manifestationer med koranbränning genomfördes även utanför riksdagen, utanför en moské samt utanför Iraks ambassad. Det sistnämnda ledde till att flera hundra personer stormade den svenska ambassaden i Irak.

Den 3 augusti 2023: kvinnan Bahrami Marjan från Iran brände en koranbok vid Ängbybadet i Bromma, Stockholm. Ett 20-tal personer bevittnade, mest journalister. En vecka senare utfärdade Turkiet en arresteringsorder för henne.

Under januari till augusti 2023 genomfördes följande islamkritiska manifestationer i Danmark.
– Den iranska kvinnan och konstnären Firoozeh Bazrafkan protesterade mot islam genom att riva sönder sidorna i en koranbok framför den iranska ambassaden i Danmark (den 5 augusti).
– Den islamkritiska gruppen ’Danska Patrioter’ genomförde islamkritiska aktioner utanför flera ambassader i Köpenhamn.
– Den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan eldade koranbok utanför Turkiets ambassad i Köpenhamn.
Och några dagar innan dess även utanför Turkiets ambassad i Stockholm.

2022:

Den 15 maj 2022 eldade nämnde Paludan en koranbok i Linköping, som ett avslut på sin valturné i Sverige.
Dagarna dessförinnan, den 12 till 14 maj, höll Paludan islamkritiska möten och eldade koranbok i Uppsala, Stockholm, Örebro, Västerås.

Den 30 april och 1 maj 2022 eldade Paludan koranbok utanför moskeér, i Värnamo och Jönköping. Vid Stockholms moské blev hans bil blev då attackerad och sönderslagen av folk som kom ut från moskén.

Den 14 till 17 april 2022, efter att koranbränningar hade utannonserats i diverse media i samband med Rasmus Paludans valturnè, uppstod korankravaller i flera svenska städer. I några fall innan han ens hade anlänt till platsen.
De stenkastande kravalldeltagarna, som skanderade ”allahu akbar”, orsakade stor skadegörelse och många poliser skadades, i Linköping, Norrköping, Stockholm, Landskrona, Malmö och Örebro.
Det spekuleras för övrigt att Paludan är homosexuell och att det är en anledning till hans starka engagemang mot islam med deras förföljelse av bögar.

2021:

I Danmark den 2 mars 2021 eldade Paludan koranbok i Köpenhamn.
Ett maskerat gäng gick till attack med slag och sparkar.
Paludan sa då att han ska bränna koranbok varje dag i 20 dagar.

2020:

Den 23 oktober 2020, eldades koranbok i samband med en minnesceremoni i Stockholm för läraren Samuel Paty som halshöggs i Frankrike efter att i sin undervisning om yttrandefrihet ha visat Muhammedkarikatyrer.

Den 11 september 2020 eldades koranbok av medlemmar i Paludans parti Stram Kurs, i Malmö, Göteborg och Trollhättan. I Malmö blev medlemmarnas bil sönderslagen.
Den 28 augusti 2020 eldades koranbok i Malmö.

2019:

Den 15 april 2019, i Danmark, medlemmar i Paludans parti höll en demonstration i Köpenhamn och eldade koranbok. Det utbröt upplopp med stenkastning, vandalisering och bränder.
Det var en av flera demonstrationer som hölls runtom i Danmark.


Ovanstående är ett urval, det är inte en komplett lista över islamkritiska aktioner involverande koranbok.

I listan framgår att koranbränningar förekom under flera år innan den stora urladdningen  med korankravallerna april 2022. De kravallerna fick mycket uppmärksamhet i media, och de följdes sedan av många rättsprocesser mot de våldsamma kravalldeltagarna.

Koranbränningarna genom åren sedan dess har oftast avlöpt utan större våldsinslag från arga åskådare. Några undantag finns, men inte som 2022. De våldsbejakande islamkramarna tycks lärt sig något.


Bild, kvinna som eldar, av vikkibilan.